FAQS covid-19: Protocol V7

FAQS covid-19: Protocol V7

 

 

ACCEDEIX A LA VERSIÓ ACTUALITZADA V11

 

CaixaBank segueix instal·lada a la unilateralitat en la presa de decisions de matèria preventiva

La crisi sanitària segueix en un context jurídic incert, amb canvis regulatoris constants i mesures de seguretat improvisades 

SECB, dona resposta als dubtes de la Plantilla per afrontar el dia a dia en l'entorn laboral.

Per a una recerca àgil, punxa sobre de l'etiqueta «Paraula clau».

 

novetats 12.04.2021 retorn presencial progressiu

centres corporatius | CONTACTE

mesures per al retorn progressiu als Centres Corporatius

Actualització de mesures per al retorn progressiu als Centres Corporatius.

Serveis territorials i INTOUCH (CcTE)

Serveis Territorials: es manté el retorn ja iniciat, fins a aconseguir l'ocupació màxima del 75%.

Centres InTouch (CcTE), es manté l'ocupació màxima del 75%.

CENTRES CORPORATIUS I EMPRESES DEL GRUPS

Reincorporaran progressivament amb una organització per torns. Primer torn a partir del dia 12 d'abril de 2021.

Ocupació màxima

S'estableix una ocupació del 35% després de la fusió legal. Totes les persones s'aniran reincorporant progressivament de forma homogènia, exceptuant a Catalunya on, seguint la normativa de l'administració autonòmica, es prioritza el teletreball, excepte raons operatives, amb un màxim del 30%.

Com a criteri general, els torns seran setmanals (1 en presència i 2 en remot) (Coordinaran de manera descentralitzada per cada mànager, que podrà realitzar les adaptacions del criteri general que siguin necessàries, adequant-lo a el context del seu propi equip). Es preveu que els mànager de nivell 1 i 2 no entrin en la rotació.

Reunions presencials

En cas que sigui necessari, si es celebren en espais tancats, no podrà superar el màxim de 10 persones. En tot cas, la seva durada ha de ser de l'mínim possible i han de complir les mesures de distanciament de seguretat i de neteja, a més d'assegurar que el sistema de climatització està en funcionament.

És d'obligat compliment l'ús de mascaretes en tot moment.

Prova Covid-19

Vinculat a la presència dels empleats, es lliuraran recurrentment test d'antigen de saliva per a la seva realització abans de l'accés als principals centres Corporatius.

Obligatori
informar del resultat del test a través de la
App C19 Pass

Aquelles persones que no disposin de mòbil corporatiu poden accedir a través d'un enllaç habilitat (és important utilitzar Google Crome).

Independentment de la data d'inici de torn a què es pertany, la reincorporació a el lloc de treball requerirà l'autodeclaració facilitada a través de l'App C19 Pass, i la posterior recollida de test d'antigen de saliva per monitoritzar l'estat de salut dels empleats en presència.

Es obligatori l'ús de mascareta en tot moment,
fins i tot quan s'estigui assegut al lloc de treball.

 

ACTUALITZACIÓ PROTOCOL
V7 (31.03.2021)

ANNEX I: RECOMANACIONS PER AL RENTAT I DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

CaixaBank, estableix l'ús de guants en els casos següents:

ÚS OBLIGATORI

A la mostra comercial de vehicles en oficines,  tant per al client/a com per a l'empleat/da, en tot moment.

Per als casos en què l' operativa del client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.

ÚS RECOMANAT

Es recomana el seu ús durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers. La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX I del protocol trobaràs instruccions per al RENTAT, DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

ANNEX II, MODEL MASCARETA HIGIÈNICA REUTILITZABLE

CaixaBank, estableix la substitució de la mascareta quirúrgica per un model de mascareta higiènica reutilitzable (+ R50) amb alta eficàcia protecció bacteriana <per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2>.

PER QUÈ?

Davant l'escenari de rebrots, la nova regulació obligatòria, i la necessitat d'usar aquesta mesura de prevenció davant el contagi del Covid-19 durant un termini de temps previsiblement llarg, SECB venim exigint una solució permanent al problema d'abastament de mascaretes.

QUAN?

El 25.01.2021 RRLL ens ha confirmat que es troba finalitzada la primera dotació de 3 unitats a tota la plantilla.

Per incidències, has de contactar al correu electrònic habilitat:

comandes_material@caixabankfacilities.com

MODEL?

El certificat tècnic del  model garanteix mitjançant proves d'assaig:

 • Filtratge equivalent a una mascareta FFP2> 96%
 • Ajust facial:> 97%
 • 50 rentats de vida útil
 • Garanteix una hermeticitat adequada enfront de l'atmosfera ambiental
 • Resistent a la penetració d' efecte hidròfug.
 • No s'ha utilitzat en la seva fabricació làtex / cautxú natural
 • Respirabilitat, pressió diferencial on el resultat de les proves és:
  <36 Pa / cm² aproximadament

En l'ANNEX II del protocol trobaràs instruccions per a la col·locació i retirada correcta de la mascareta

ANNEX II, DIRECTRIUS ÚS DE MASCARETA I ALTRES

Atenent als canvis reguladors de cada CCAA pel que fa a l'ús obligatori i mascaretes, CaixaBank estableix les següents directrius:

NOVETAT: Edificis corporatius i centres InTouch

ÚS OBLIGATORI

Es obligatori l'ús de mascareta en tot moment,
fins i tot quan s'estigui assegut al lloc de treball.

 • MASCARETA:
  • Es facilitarà a la plantilla mascaretes higièniques reutilitzables perquè siguin utilitzades en tots els llocs i espais de treball.
  • En cas de acompanyament a clients als caixers automàtics, visites comercials, gestions amb tercers fora de centre de treball i desplaçaments s'utilitzarà mascareta FFP2.
 • GUANTS: recomanable durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers.

La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX II del protocol trobaràs instruccions per a la col·locació i retirada correcta de la mascareta

ANNEX III: MESURES PREVENTIVES EXCEPCIONALS restriccions en els serveis de restauració

MESURES PREVENTIVES EXCEPCIONALS en territoris afectats per restriccions en els serveis de restauració:
 • no es permet utilitzar les llocs d'atenció a el públic, zones de achivo o magatzem per menjar o degustar refrigeris.
 • Si el centre disposa d'una zona tipus office o un espai assimilable, podrà utilitzés si es respecta escrupolosament el aforament màxim (25%), establint torns d'ús si és necessari.
 • En cas de no disposar d'aquest espai, i si els professionals afectats no resideixen prop de centre o oficina, de manera que no poden anar a dinar als seus domicilis, s'autoritzarà excepcionalment el teletreball a la tarda a aquestes persones afectades.

CENTRES CORPORATIUS CONSERVACIÓALL IN ONE
BUSSINESS BANKINTOUCH o CcTE
Es seguiran les instruccions de el document 2020_CB_FI_035

Per a informació AMPLIADA DE L'ANNEX III, contacta amb el teu delegat de SECB

 

ANNEX IV: REUNIONS PRESENCIALS

SECB rebutgem rotundament
les reunions presencials

CAIXABANK ACTUALITZA PROTOCOL 31.03.2021
REUNIONS PRESENCIALS AMB
LÍMIT D'ASSISTÈNCIA FINS A 10 PERSONES 

CAIXABANK_ Es seguiran prioritzant les reunions no presencials. No obstant això, es permetran les reunions presencials que siguin imprecindibles, llevat que les autoritats competents estableixin restriccions incompatibles amb aquesta previsió.

Quan aquestes reunions se celebrin en un espai tancat, com una sala de reunions, s'han de complir les següents indocaciones:

 • No podran superar el màxim de 10 persones.
 • Hauran de complir en tot moment les mesures de distanciament de seguretat 1,5 METRES A 360 GRAUS
 • La duració de la reunió haurà de ser del mínim possible.
 • Mascareta obligatòria FFP2 en tot moment.
 • S'efectuarà una neteja entre reunions, per al que es disposarà d'un kit de neteja.
 • S'haurà de garantir que el sistema de climatització i ventilació compleix amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat d'acord a la capacitat d'ocupació de la sala.

L'ocupació de la sala queda limitada a l'50%.

Per tant, la reunió s'haurà de celebrar en una sala de dimensions suficients perquè el nombre de participants no superi el 50% de l'ocupació. És a dir, en una sala prevista per a una ocupació total de 20 persones únicament podran assistir 10 participants i mantenint a el mateix temps la distància 1,5m a 360º.

No es permetrà el consum d'aliments ni begudes durant la reunió.

Serà necessaris tenir actualitzada l'autodeclaració de l'APP C19PASS i serà responsabilitat de cada participant assegurar-se obtenir un resultat vàlid en aquesta aplicació abans d'accedir a la reunió.

  SECB_ exigim que es prohibeixin les reunions presencials, independentment de l'nombre de convocats, entenent que habitualment els contingut no requereixen de caràcter pràctic que impedeixi el seu desenvolupament en cas d'optar pels mitjans telemàtics.

Serà responsabilitat del convocant seleccionar un espai de reunió amb capacitat d'acord amb el nombre de convocats i la neteja posterior a l'acabar la reunió.
Serà responsabilitat individual de cada empleat / a el manteniment de les distàncies i el compliment de la resta de mesures de prevenció.

ANNEX V: EMERGÈNCIA MÈDICA: MASCARETA FFP2

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA MÈDICA COVID-19

Trucar sempre al 112 per activar el protocol en cas d'emergència mèdica.

Paral·lelament trucar a ISOC informant de l'emergència mèdica perquè ells iniciïn el protocol intern de comunicació.

Evitar el contacte amb la persona accidentada.

Mantingui la distància de seguretat com a mínim d'1,5 metres.

Porteu la mascareta posada en tot moment, si pot ser FPP2.

ANNEX VI: VIATGES

Premisses generals d'actuació per a Centres corporatius i Xarxa d'oficines

 

 VIATGES

Recollida del kit personal de viatge en la recepció de l'edifici corporatiu aportant el justificant de el viatge:

Pack d'un dia: 1 mascaretes FFP2, gel hidroalcohólico i mocadors d'un sol ús.
Pack de més d'un dia (dotació setmanal): 3 mascaretes FFP2, 5 màscares quirúrgiques, Gel hidroalcohòlic, tovalloletes desinfectants i mocadors d'un sol ús.

Ús continuat de la mascareta durant el desplaçament (FFP2 o similar) i procurar respectar la distància social d'1,5 metres.
Disposar la següent documentació:
 • Mesures de prevenció davant el Covid-19 específiques en cas de viatges.
 • Autorització de desplaçaments per raons laborals.

ANNEX VII: VISITES COMERCIALS O GESTIONS AMB TERCERS FORA DEL CENTRE DE TREBALL

 

VISITES COMERCIALS o GESTIONS AMB TERCERS
FORA DEL CENTRE DE TREBALL

Respectar el distanciament interpersonal vigent en cada moment de 1,5 metres, en cas que no sigui possible, serà obligatori l'ús de mascareta adequada a el nivell de risc (Preferentment mascareta FFP2, disponible a ServiceNow).

ANNEX VIII: REUNIONS D'EQUIPS D'INTEGRACIÓ

REUNIONS

Es prioritzarà sempre que sigui possible la realització de reunions telemàtiques, evitant el desplaçament i la reunió presencial llevat que sigui indispensable.
Les reunions presencials es realitzaran sempre en edificis propis de CABK o BANKIA complint els requisits establerts en el present protocol, així com instruccions preventives complementàries.

Amb caràcter general, s'aplicaran les següents recomanacions:
 • senyalitzar aforament màxim a la sala o zona de treball d'acord a la seva grandària, i en qualsevol cas no podrà ser superior a 10 persones (Sectorització de petites agrupacions per evitar contagis massius); prevalent les restriccions específiques per part de les autoritats sanitàries en cada territori.
 • Caldrà assegurar que es manté la distància social de 1,5 metres. En cas de sales diàfanes de grans dimensions, s'aplicarà el mateix criteri.
 • Identificació prèvia a l'desplaçament de les persones integrants en els equips permanents, així com de les participacions esporàdiques.
 • Haurà garantir-se el correcte funcionament dels equips de climatització i una adequada renovació de l'aire (segons protocol CABK).
 • Realitzar actuacions de neteja / desinfeccions ordinàries i de reforç durant la jornada.
 • Si les reunions són en edificis que no disposen de restaurant, es recomana sol·licitar càtering per als àpats.
 • Disposar a les sales d'un kit de neteja amb gel hidroalcohólico i tovalloletes desinfectants.
 • S'implementarà el format de taules netes per a una correcta neteja de les parades.
 • S'estableix un procediment de test recurrent per a les persones integrants dels equips.

ANNEX IX: MOSTRA COMERCIAL DE VEHICLES EN OFICINES

A continuació, es detallen les mesures preventives específiques per a la prevenció del Covid 19 durant la mostra de vehicles en oficines.

Mesures a seguir durant la mostra de vehicles a clients:

 • Assegurar-se que en el vehicle es disposa d'a següent dotació: guants, tovalloletes desinfectants, mascaretes FPP2 i una bossa per llençar els residus.
 • L'ús de mascareta FPP2 i guants és obligatori tant per al client/a com per a l'empleat/da en tot moment.
 • Únicament podrà haver-hi una persona a l'interior de vehicle; és a dir, en cap moment, l'empleat / a i el client / a poden coincidir en aquest espai. La durada de la revisió del vehicle serà la mínima i imprescindible.
 • Abans d'entrar al vehicle, tant el client com l'empleat/da han de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se guants.
 • S'ha de respectar la distància interpersonal d'1.5 metres.
 • Es mantindran les finestretes del vehicle baixades durant la mostra.
 • En el protocol de neteja del centre de treball, s'haurà d'incloure la neteja i desinfecció del vehicle sempre que sigui possible, i pel personal de l'empresa de serveis, diverses vegades al llarg del dia.
 • A l'acabar la demostració, s'hauran de deixar les portes obertes durant uns minuts per afavorir la ventilació de l'interior de vehicle.

No es realitzaran proves de conducció.

El protocol de neteja ha de contemplar la neteja de l'interior i exterior, especialment en els punts detallats en l'annex

(Consulta amb el teu delegat SECB)

C19 PASS I RADAR COVID

Apps per a la gestió interna del Covid-19

Ja tens a la teva disposició, a través del mòbil corporatiu, les aplicacions 'C19 Pass' i 'Radar Covid'

C19 PASS (CaixaBank)

Serveix com passaport Covid per garantir, tant la teva seguretat com la de les altres persones del teu equip

No és una eina de marcatge horari 

Accés àgil: accés senzill amb identificació directa de la persona treballadora (Single Sign-On).

Autodiagnòstic: Els empleats / des han de fer un autodiagnòstic cada 7 dies amb l'objectiu de reportar aquella simptomatologia vinculada a la patologia Covid-19.

Radar Covid

(Aplicació oficial de Govern)

Permet controlar la propagació de la Covid-19 a través de la identificació dels possibles 'contactes estrets' de casos confirmats.

Per ampliar informació, consulta amb el teu delegat de SECB

CASOS, CONTACTES I CUARENTENA

 

CASOS (A)  SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE
📌 NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL

Si tens símptomes compatibles amb una possible infecció sense que consti contacte amb un cas confirmat, has de romandre al teu domicili, contactar de manera immediata amb el servei públic de salut per reportar els símptomes que es presenten i tramitar, si s'escau la baixa mèdica.

📌 INFORMA A L'EMPRESA

Informa al teu mànager ia RRHH de la teva DT sobre el teu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels serveis sanitaris perquè l'empresa pugui adoptar les mesures necessàries.

 

CAS (C) CONTACTES ESTRETS
📌  IDENTIFICACIÓ (protocol sanitat 18.12.2020)

CONVIVENTS: Davant qualsevol cas sospitós, està indicat iniciar la identificació i control dels seus contactes estrets convivents, recomanant evitar interaccions socials.

NO CONVIVENTS: La identificació i control de la restao de contactes estrets (no convivents) es podrà demorar fins que el cas sigui classificat com a cas confirmat amb infecció activa, a consideració de la comunitat autònoma corresponent, sempre que aquesta confirmació es pugui garantir en el termini de 24-48 hores.

Si la PDIA del cas sospitós resultés negativa, se suspendrà la quarantena dels contactes estrets.

DEFINICIÓ CONTACTE ESTRET

De forma general, a nivell comunitari, es considerarà contacte estret a qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores. 

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic
📌 QUARANTENA

S'ha d'indicar quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat (criteri 48h de el quadre anterior).

Durant aquest període de 10 dies, en cas de l'aparició de qualsevol símptoma compatible s'ha de comunicar al sistema sanitari segons s'estableixi en cada CC.AA.

Les persones que ja hagin tingut una infecció confirmada per SARS-COV-2 en els últims tres mesos, estaran exemptes de fer quarantena.

📌 PROVES DIAGNÒSTIQUES

Si la situació epidemiològica ho permet, es realitzarà PDIA propera a la finalització de la quarantena.

Davant d'un resultat negatiu de la PDIA, la quarantena finalitzarà igualment als 10 dies de la data de l'últim contacte.

Si qualsevol PDIA realitzada als contactes donés positiva, el contacte passaria a ser considerat cas confirmat realitzant autoaïllament immediat. Addicionalment, s'ha de fer la identificació dels seus contactes estrets.

 

CAS (D) CAS INFECCIÓ CONFIRMADA CENTRE DE TREBALL
📌 IDENTIFICACIÓ PER MITJÀ SEROLOGIA

Casos d'empleats que tenen resultat positiu en el test serològic (no PCR).

NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL: Has de romandre al teu domicili i contactar de manera immediata amb el servei públic de salut per efectuar la corresponent valoració i gestió mèdica que permeti concretar el cas.
📌 IDENTIFICACIÓ PER MITJÀ PCR o ANTÍGENS

Contacta de manera immediata amb el servei públic de salut per reportar el cas i tramitar, si s'escau la baixa mèdica.

En el cas que no s'hagi gestionat la baixa mèdica i que els Serveis Sanitaris no prestin la corresponent atenció, es realitzarà seguiment per part de Vigilància de la Salut i podrà ser esmentada, segons prescripció mèdica, per a la realització d'una prova en funció de l'evolució dels símptomes.

📌 AÏLLAMENT I REINCORPORACIÓ
 • Asimptomàtics: després 10 dies des de la data de la presa de la mostra per al diagnòstic.
 • Simptomàtics: després 3 dies de la resolució dels símptomes i havent complert un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes.

No caldrà la realització d'una PCR per aixecar l'aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

CaixaBank Identificarà preventivament els 'Contactes estrets' del cas confirmat:

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes.
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic.

 

Oficines Store / Business Bank / Centres d'Empreses / Banca Privada / Edificis corporatius

Recursos Humans delimitarà el perímetre de 'contacte estret' considerant els criteris definits (Distància menor de 2 metres amb un mínim de 15' de temps total acumulat en 24 hores), a més de les persones que tinguin ubicat el seu lloc de treball en un radi proper al positiu.

Oficines Store / Business Bank, a part dels casos de 'contacte estret' s'inclourà a tota la plantilla en el procés de test, sempre que sigui possible.

 

Resta d'oficines

Oficines de 4 empleats o menys.

Amb caràcter general, s'ha d'identificar com perímetre de 'contacte estret' a tota la plantilla present al centre. 

En oficines amb major nombre de persones i altres casos excepcionals,

Atenent a les característiques de centre, densitat d'ocupació, distribució de les persones, etc., Recursos Humans analitzarà per al cas concret el perímetre de contacte estret, sempre prèvia consulta al Servei de Prevenció.

No es contempla procés regular de cribratge massiu amb test (denunciat a la Direcció per SECB)

 

S'informarà la plantilla de centre.

Es realitzaran les actuacions de neteja, higiene i desinfecció en tot el centre de treball afectat.

GUIA MARCATGE ESPECIAL C-19.

Marcatge situacions
especials C-19

A partir del 4.11.2020, l'empleat pot informar en l'aplicació C19 Pass els símptomes o contactes estrets

Per informar de qualsevol altra situació associada a COVID, haurà de seguir el protocol, fer la comunicació al seu manager i a RRHH del seu àmbit, i aquests, s'encarregaran de les gestions oportunes.

Trobaràs el detall dels procediminets en cada cas en la següent faq

«CASOS, CONTACTES I CUARENTENA. NOVETATS 2.11.2020 »

A continuació et facilitem una guia de com fer el marcatge segons cada cas.

MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
fins 4.11.2020
MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
actualitzat

1. (C-19) Diagnosticat, amb test

2. (C-19) Diagnosticat, sense test 

3. (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball 

Es manté el marcatge centralitzat com fins ara, prèvia comunicació de l'empleat a RRHH del seu àmbit i al manager

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
fins 4.11.2020

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
actualitzat

1. (C-19) Quarantena Simptomatologia

2. (C19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària. 

És l'homòleg a què l'empleat informi símptomes per la APP C19 PASS
3. (C-19) Teletreball per raons organitzatives

4. (C-19) Permís retribuït recuperable

Se manté el marcatge manual per l'empleat a través de l'App SuccessFactors, com fins ara
DUBTES HABITUALS RESPOSTA
1. Si hi ha un empleat que té símptomes però encara no ha confirmat amb test el diagnòstic, quin marcatge farà?

2.Si hi ha un empleat sense simptomatologia,que és contacte estret però d'un positiu fora del centre de treballi fa quarantena, i no agafa baixa i teletreballa, com s'ha de registrar?

Cap.
Ha de reportar per l'App C19 PASS

A continuació, pots ampliar informació de procediments per a cada situació concreta

REQUEREIX COMUNICACIÓ DE L'EMPLEAT A L'EMPRESA

Situacions que recollirà l'Entitat un cop sigui comunicat per l'empleat mitjançant canals establerts: 

📌 (C-19) Diagnosticat, amb test  /  (C-19) Diagnosticat, sense test.

CAS (D) CAS INFECCIÓ CONFIRMADA CENTRE DE TREBALL / CASOS (A) SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE

PAS 1: Empleat que ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per la seva simptomatologia).

Ha de tramitar la seva baixa mèdica. A aquest efecte, ha de contactar amb el seu centre de salut i seguir les seves instruccions.

PAS 2: Contactar amb la Direcció de RRHH i Organització del seu àmbit informant, a través de missatge de correu,

PAS 3: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT pel Portal de l'empleat (web/app) i si no es pot accedir, comunica-ho mitjançant el correu electrònic: incidències.partes.medicos.it@caixabank.com.

📌 (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball

CAS (C) CONTACTES ESTRETS

Si s'ha detectat un cas de COVID-19 dins del teu perímetre de contacte estret laboral, es recomanarà el teu aïllament d'acord amb les indicacions del Servei de Prevenció de CaixaBank i de les autoritats sanitàries.

En aquests casos, si no tens símptomes, podràs continuar treballant en remot durant la quarantena i l'Entitat registrarà el teu absentisme presencial com C-19 Teletreball, positiu confirmat centre de treball, mentre no tràmitis teva baixa mèdica.

SI DECIDEIXES GESTIONAR LA BAIXA MÈDICA: 

PAS XNUMX:envia un missatge de correu electrònic arrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com amb còpia a la teva Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit. Amb aquesta autodeclaració, l'empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d'acord amb la informació que has facilitat, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l'autoritat sanitària, romandràs en situació de quarantena preventiva durant el període d'aïllament prescrit.

PAS 2: passaràs a prestar els teus serveis en remot fins que no tramitis la teva baixa mèdica i, per això, hauràs d'informar del teu absentisme presencial al Portal de l'Empleat, indicant (C 19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

PAS 3: Quan disposis del certificat d'empresa, podràs tramitar Baixa Mèdica, segons procediment informat.

PAS 4: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT al Portal de l'empleat (web / app).

REQUEREIX REGISTRE AL 


PORTAL DE L'EMPLEAT

Situacions a registrar per l'empleat al Portal de l'empleat, APP o WEB:

📌 (C19) - Teletreball per raons organitzatives:

D'aplicació en aquells casos en què la persona treballadora està autoritzada per a realitzar la seva activitat professional des del seu domicili.

📌 (C19) - Permís retribuït recuperable: 

Aplicable als permisos concedits per a atendre situacions particulars específiques.

Si no realitzes treball presencial i et trobes en alguna de les situacions especials per l'Estat d'Alarma Covid-19, recorda que, addicionalment al REGISTRE HORARI, hauràs de fer marcatge de la teva situació laboral.

La mesura de taules netes

No hi haurà un lloc de treball assignat a cada empleat.

Els llocs ocupables estaran senyalitzats,
garantint que són espais nets i desinfectats.

Aquesta mesura serà d'aplicació en els Centres Corporatius i les Empreses de Grup. El setembre del 2020 es va posar en marxa la política de 'taules netes' que afecta a totes les persones treballadores.

Si vols ampliar informació accedeix al nostre full de l'Edifici de Manoteras:

POLÍTICA DE TAULES NETES

PETICIÓ MATERIAL

📌 No - (dotació programada). comandes_material@caixabankfacilities.com

(No disponible a ServiceNow)

✅ Guants - Clients (100 unitats)

✅ Guants Nitril - Empleats (100 unitats)

✅ Màscares Quirúrgiques (Eliminat)

📌 ServiceNow

(No disponible en correu electrònic)

✅ Tovalloletes desinfectants (En breu estarà disponible) ServiceNow

   • Kit tovalloletes 001-193000 oficines de xarxa
   • Kit tovalloletes 001-1930160 DT s / EECC

✅ Gel desinfectant hidroalcohòlic (1L) 

   • Cod. Península: 0011928888
   • Cod. Canàries: 0011920014
📌 No - dotació centralitzada comprovants@caixabankfacilities.com
(No disponible a ServiceNow)
mampares metacrilat

Es reprèn l'obligatorietat del Registre Horari 11.05.2020

Obligatori a partir
de dilluns 11.05.2020

📌 Hauràs registrar el teu jornada diària informant: hora d'inici i de final, així com les hores efectivament treballades (aplicació de Registre Horari habitual).

   TOTA LA INFORMACIÓ DEL REGISTRE HORARI 

 

Si tens dubtes dels passos a seguir, l'empresa ha elaborat una guia interna. Pots, contactar amb el delegat de SECB perquè t'ajudi.

 

HORARI

???? XARXA OFICINES RETAIL «amb horari general»

A PARTIR DE DIJOUS 1 D'OCTUBRE

Dijous

Demà de 08:00 h a 14: 30 h
Tarda de 16:00 h a 19: 00 h

Resta de dies

Demà de 08:00 ha 15:00 h

Aquest horari es mantindrà fins el 30 d'abril de 2021

???? CENTRES ADSCRITS HORARI LABORAL SINGULAR
      Store / All-In-One / BusinessBank / Centres In Touch

A PARTIR DE DIMECRES 16 DE SETEMBRE

De dilluns a dijous

2 dies / setmana  de 08:15 h a 18:30 h (pausa 1,15 h)

Segons elecció de torn (Dilluns-dimecres / dimarts-dijous)

2 dies restants Matí de 08:00 ha 15:00 h

Divendres i vigílies de festiu

Demà de 08:00 ha 15:00 h

Aquest horari es mantindrà fins al 30 de juny de 2021

TEST DE DIAGNOSTIC I autodeclaració

SECB hem treballat durant mesos per aconseguir un acord que reguli els TEST de diagnòstic de Covid-19:

«Tenint en compte la situació sanitària derivada de la crisi provocada per l'expansió del COVID-19, les parts convenen que la realització de TEST és un instrument altament recomanable per a complir amb l'objectiu de poder detectar, de manera precoç, situacions que podrien comportar XNUMX propagació no desitjada de la malaltia. »

S'estableix una prova diagnòstica
per a les persones treballadores

???? QUAN SERÀ OBLIGATORI EL TEST DE DIAGNÒSTIC
✅ Cas sospitós o amb símptomes de COVID-19

Persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb COVID-19

✅ Empleats en situació d'aïllament per alguna de les circumstàncies següents:
   • cas sospitós
   • cas positiu
   • contacte estret
???? QUAN SERÀ VOLUNTARI EL TEST DE DIAGNÒSTIC
✅ Amb caràcter general i previ a la incorporació a la feina presencial en Edificis Corporatius
✅ Persones treballadores de tots els centres de treball del territori nacional

En el cas que l'empleat / a no vulgui realitzar aquesta prova, haurà d'omplir una autodeclaració que contingui:

 1. La comprensió de les mesures preventives d'acord amb les pautes d'actuació d'aquest protocol.
 2. L'absència de símptomes compatibles amb el COVID-19 i el compromís de comunicar a RRHH qualsevol canvi que es produeixi.

 

Els resultats obtinguts dels TEST, No podran ser usats amb fins discriminatoris ni en perjudici de les persones treballadores.

El tractament de dades personals en aquestes situacions d'emergència sanitària, han de seguir sent tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals (RGPD I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS, LOPDGDD), amb licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat (en aquest cas salvaguardar els interessos vitals / essencials de la persones físiques), principi d'exactitud, i per descomptat, el principi de minimització de dades, les dades tractades hauran de ser exclusivament els limitats als necessaris per a la finalitat preventiva, sense que es pugui estendre aquest tractament a qualssevol altres dades personals no estrictament necessaris per a aquesta finalitat.

PROTOCOLS ESPECÍFICS EDIFICIS CORPORATIUS

Control de l'accés i desenvolupament de la jornada presencial

 

✅  CONTROL ACCESSOS

Els torns d'accés es configuraran de manera que s'optimitzin els fluxos d'entrada i sortida, minimitzant el risc de contacte interpersonal.

L'entrada/sortida de les persones a l'edifici es realitzarà tenint en compte:

📍 L'accés / sortida s'efectuarà de manera gradual en períodes de 30 minuts. D'aquesta manera, el col·lectiu es distribuirà en petites agrupacions segons franja horària per omissió. Cada persona ha d'acordar prèviament amb el seu mànager l'interval d'entrada / sortida corresponent.

???? Es limitaran els punts d'entrada / sortida a l'edifici, en funció de l'dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

  SENYALITZACIÓ

S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents en lloc visible.

DISTÀNCIA SEGURETAT

S'evitaran aglomeracions de persones a l'exterior i interior de l'edifici, mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres, especialment en zones d'entrada / sortida de l'edifici, mitjançant la senyalització de la distància amb bandes a terra ( interior / exterior).

Trànsit a l'interior i ús de zones comuns.

 

Durant la permanència a l'interior de l'edifici s'han d'evitar els desplaçaments innecessaris i ha de dirigir-se directament al lloc de treball.

  ASCENSORS / ESCALES

Es recomana sempre que sigui possible pujar i baixar per les escales, utilitzant sempre el costat dret. En cas de disposar dos o més escales, s'assignaran escales diferents de pujada i de baixada que estaran degudament senyalitzades.

En cas d'utilitzar l'ascensor, es respectarà la limitació de persones que s'indiqui en cada cas. La capacitat autoritzada en cada ascensor estarà degudament senyalitzada.

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció a passamans, mecanismes d'accionament, etc.

  A CADA PLANTA

A l'entrada de les plantes es disposarà d'envasos de el gel hidroalcohólico per procedir a la desinfecció de mans immediatament abans d'entrar a la planta i / o al sortir de la mateixa.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir.

  ZONES COMUNS

La manipulació de cafeteres, màquines de vending, excepcionalment de la nevera, etc .; haurà d'anar sempre precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólico (assenyalar degudament); o manipular .a través d'l'ús de meterial protector (paper d'un sol ús).

L'ús de neveres es reserva per a la conservació de productes de necessitat (per exemple: medicaments), la conservació de llet materna, excepte restriccions en els serveis de restauració de determinats territoris, cas en què s'han d'atendre les instruccions específiques en l'ANNEX III (buscardor ANNEXOS).

Les fonts d'aigua estaran habilitades i disposaran de gots d'un sol ús. Es senyalitzarà la necessitat de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólico previ al seu ús i la prohibició d'omplir recipients d'ús particular.

S'ha d'evitar romandre a les zones de descans quan no es pugui garantir el distanciament de 1,5 metres. L'aforament en aquestes zones estarà limitat a una persona.

En els office l'aforament quedarà limitat a l'25% respecte a l'ocupació habitual i en cap serà superior a 6 persones, respectant en tot moment la distància mínima de seguretat.
✅  LAVABOS

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció als lavabos, passamans, poms de portes, mecanismes d'accionament o apagat d'equips, etc.

Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries.

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.

✅  PASSOS I VIES DE CIRCULACIÓ

En funció de l'edifici es senyalitzarà la distancia de seguretat vigent en cada moment en passos i vies de circulació com passadissos, sempre que l'ample d'aquesta ho permeti; definir sentits de circulació separats. Quan l'amplada de el pas no permeti aquesta senyalització, s'haurà de respectar la distància utilitzant el pas per torns i evitant creuar-se.

Llocs de treball

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment del distanciament vigent en cada moment entre persones.

 

📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:

Es col·locaran distintius de senyalització a les taules que puguin ser ocupades, respectant el distanciament físic d'1,5 metres.

📌 ESPAI DE TREBALL FIX

El / la empleat / a ocuparà el lloc de treball que li hagi estat assignat prèviament i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual. Un cop ocupat no es permetrà el canvi d'ubicació.

📌 ETIQUETA SOCIAL

S'evitarà saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.

📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS

Els equips de treball i / o eines pròpies no podran compartir-se.

📌 RECOLLIR MATERIAL D'ÚS PROPI CADA DIA

La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.

📌 EQUIPS COMPARTITS

Els equips i / o eines no podran compartir-se.

En l'ús d'impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohólico.

Autorització per desplaçament laboral

📌 Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili

📌 En cas de tenir més de 37.5 graus, no acudirà a centre de treball i informarà a RRHH.

📌 Si per als teus desplaçaments a centre de treball, alguna autoritat et requerís acreditació a l'respecte, et recordem que el 13 d'abril de 2020, vas rebre per correu electrònic, des de l'usuari 'Àrea de Recursos Humans' amb l'assumpte:

<< Autorització Desplaçament per raons laborals >>

Aquest és el document que hauràs exhibir

Es recorda l'obligació per part de la plantilla a seguir les indicacions de les autoritats competents en cada moment per als desplaçaments des del domicili a el centre de treball.

indumentària i rentat de la roba

 

Es vestirà amb roba que pugui ser rentada i canviada diàriament, observant les pautes que es publicaran.

 

RECOMANACIONS MINISTERI DE SANITAT

Si has estat en un ambient tancat amb més persones de manera continuada, separa en una bossa la roba que hagis usat sense sacsejar. Tanca-i no la treguis fins a tornar a sortir o fins rentar-la amb aigua calenta (60ºC). Sécala bé. Renta't bé les mans abans de manipular-la.

AFORAMENT I MESURES CLIENTS CENTRES DE TREBALL

📌 DISTÀNCIA SEGURETAT

Es garantirà la distància mínima vigent en cada moment.

📌 AFORAMENT

Es permet l'atenció d'1 client / a per empleat / ai únicament la permanència d'1 client / a Esperant sempre que es compleixi la distància entre persones vigent en cada moment (clients / es i empleats / des). S'instal·larà la corresponent senyalització.

A partir del 22 de juny, l'aforament que s'indiqui podrà adaptar-se a la situació de cada oficina de manera que en tot cas es garanteixi la separació de la distància de seguretat vigent.

📌 MAJORS DE 65

El col·lectiu de clients majors de 65 anys s'atendrà preferentment mitjançant cita prèvia.

Es limitaran els punts d'entrada / sortida, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

📌 GEL HIDROALCOHÒLIC

Pròxim a l'entrada de l'oficina es disposarà d'envasos de gel hidroalcohòlic, tant per a la plantilla com per als/les clients/es.

Serà obligatori el desinfectat de mans immediatament posterior a l'accés. Es senyalitzarà degudament.
📌 CONTENIDORS RESIDUS

A l'entrada s'instal·larà un contenidor de residus amb tapa o similar i accionament amb pedal per al desfet de residus.

📌 SENYALITZACIÓ:
  • SEGURETAT: S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.
  • CLIENTS: Es col·locaran cartells visibles per als / les clients / es recordant: les normes de seguretat, la prioritat d'ús de mitjans electrònics, i les mesures d'higiene i de distància entre persones.
  • DISTÀNCIA SEGURETAT: En els llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones (Interior / exterior) hauran de senyalitzar a terra, les distàncies de seguretat vigent en cada moment a mantenir durant l'espera.
  • CAIXERS: Les zones 24h s'han de reservar a l'ús exclusiu de persones usuàries del servei de caixers. No podrà utilitzar-se aquest espai com a zona d'espera de torn per a l'accés a atenció presencial a les oficines.
✅  LAVABOS

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

No es permetrà l'accés a clients / es, excepte en el cas que sigui estrictament necessari.

✅  ZONES D'ARXIU

Les tasques en zones d'arxiu o similar estarà limitat a una persona. Es recomana l'ús de guants. Posteriorment s'efectuarà una neteja / desinfecció de mans.

✅  SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es reduirà la recirculació sempre que sigui possible, s'augmentaran els períodes de renovació d'aire, i s'incrementarà en la mesura del possible la freqüència de neteja i / o substitució de filtres.

MESURES DE PROTECCIÓ

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment de l'distanciament vigent en cada moneto entre persones.

 

Donada la gran quantitat de centres de treball amb atenció a el públic i les grans diferències que es poden trobar tant entre els centres com entre el disseny dels propis llocs de treball i en la pròpia organització de l'activitat, les següents mesures s'han d'adaptar a la situació de cada centre / lloc de treball en què es vagin a implementar.

El dimensionament i ocupació de centre de treball ha de complir les restriccions i mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries i definides per CaixaBank.


Si el teu centre / lloc de treball no compleix les restriccions i mesures de seguretat de les autoritats sanitàries, contacta amb el teu delegat de SECB i t'ajudarà.

 

📌 MAMPARES: Tots els llocs d'atenció a el públic han d'estar dotats de mampara de protecció. No podran ser ocupats aquells en què no es garanteixi el distanciament vigent en cada moment.

📌 ETIQUETA SOCIAL: S'evitarà saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic. S'evitarà saludar donant la mà, tant a clients com a companys / es.

📌ORGANIZACIÓN TEMPS: Es limita el temps que el / la client / a està a l'oficina, havent de limitar el temps de les visites a l'estrictament necessari.

📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS: Els equips de treball i / o eines pròpies no podran compartir-se.

📌 RECOLLIR MATERIAL D'ÚS PROPI CADA DIA:  La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.

📌 EQUIPS COMPARTITS: En l'ús d'impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohólico.

📌 GUANTS DE PLÀSTIC PER A CLIENTS: Per als casos en què l'operativa de el client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.

Canals per a la reposició (segons disponibilitat):
ServiceNow / comandes_material@caixabankfacilities.com

 

📌 HIGIENE CENTRES DE TREBALL:  Addicionalment a l'servei ordinari de neteja de centre, es disposarà d'un kit de neteja desinfectant per a superfícies, per a ús dels / les empleats / des que ho desitgin.

MESURES específiques store / all-in-one / Banca Privada / Centre Empreses / BusinessBank 11.05.2020

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment del distanciament vigent en cada moment entre persones.

Amb caràcter general LI SÓN D'APLICACIÓ LES MESURES PREVISTES EN XARXA OFICINES I RECOLLIDES A LA FAQ «MESURES DE PROTECCIÓ 11.05.2020»

Espais de Treball 

📌  CITA PRÈVIA: Preferentment, els/les clients/es acudiran a l'oficina amb cita prèvia. Cada empleat/da organitzarà amb antelació la programació de les visites.

📌 ESPAI DE TREBALL FIX: Haurà d'organitzar l'assignació d'espais de treball amb antelació Coordinat pel / per la mànager.

📌 NO ROTACIONS:

 • No s'ha d'efectuar rotacions de posicions durant la jornada diària a excepció de el lloc de Benvinguda.

Haurà d'efectuar una neteja de la superfície de treball prèvia a l'intercanvi de persones.

 • Els despatxos ATP / ATE únicament podran ser utilitzat per una mateixa persona a el dia. No es podrà alternar l'ocupació per diferents empleats / es. Realitzar l'assignació de despatxos amb antelació per planificar les visites.
 •  CAIXA:  Es recomana manipular per una sola persona.
 • Les taules ATI (trio) s'assignarà amb antelació a cada empleat / ai s'utilitzaran sempre que s'hagi col·locat la mampara de protecció. Haurà d'efectuar una neteja de la superfície de treball per part de l'empleat / a prèvia a l'intercanvi de persones, amb el kit de neteja que es facilitarà a aquest efecte.

Team Room

📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:  L'ocupació de l'Team Room haurà de ser al voltant de l'50-57%. Per garantir la separació mínima entre empleats / es de 1,5 metres, s'aplicarà l'esquema a portell (posicions alternades),

📌 ESPAI DE TREBALL FIX: El / la empleat / a ocuparà el lloc de treball assignat prèviament i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual. Un cop ocupat no es permetrà el canvi d'ubicació.

Banca Privada, Centre Empreses, BusinessBank

En el cas que, una vegada efectuada aquesta distribució, quedi algun despatx / sala lliure aquesta es podrà utilitzar per atendre visites, sempre que s'hagi col·locat la mampara de protecció corresponent.

S'ha d'efectuar una neteja de la superfície de treball per part de l'empleat / a prèvia a l'intercanvi de persones, Amb el kit de neteja que es facilitarà a aquest efecte.

Activitats comercials fora de el centre treball

Es podran realitzar les que siguin estrictament necessàries atenent les restriccions que pogués haver-hi en cada territori

Respectar el distanciament interpersonal vigent en cada moment de 1,5 metres, en cas que no sigui possible, serà obligatori l'ús de mascareta adequada a el nivell de risc (Preferentment mascareta FFP2, disponible a ServiceNow).

La plantilla que realitzi les visites i / o activitats comercials que siguin imprescindibles fora de centre de treball, hauran de seguir les següents recomanacions:

 • Rentar-se les mans freqüentment, especialment abans de sortir de l'oficina i a l'sortir de la visita comercial.
 • Utilitza mocadors d'un sol ús i tíralos després del seu ús.
 • Al tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat.
 • Evitar tocar els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seva transmissió.

Durant els desplaçaments en transport públic es seguiran les següents recomanacions:

 • Mantenir una distància de seguretat vigent en cada moment amb la resta dels passatgers, tant en els accessos com a l'andana i dins el transport.
 • Utilitzar mascareta i guants de protecció.
 • No menjar ni beure durant el trasllat.

Durant les visites comercials se seguiran les següents mesures de seguretat:

 • Seguir les instruccions o normes de seguretat específiques de centre.
 • Saludar els / les clients / es sense estrènyer la mà.
 • Respectar el distanciament social vigent en cada moment, en cas que no sigui possible, serà obligatori l'ús de guants i mascareta FFP2 o similar.
 • Evitar contactar el mobiliari i elements comuns.
 • Rentar-se les mans amb freqüència, o, si no desinfectar-les amb gel hidroalcohólico.

Aquestes recomanacions poden actualitzar-se en funció de les indicacions de les autoritats competents en cada moment.

Esdeveniments, viatges i reunions

📌 Es manté la prohibició dels esdeveniments, actes

📌 De manera excepcional, i prèvia autorització de l'equip de Continuïtat de negoci i Prevenció de riscos laborals, s'autoritzaran aquells que es considerin imprescindibles, sempre que es compleixi amb els criteris de seguretat i salut. Per sol·licitar l'autorització de l'esdeveniment, de ha d'enviar la informació de l'acte, amb el màxim detall i amb una antelació mínima de 15 dies a la bústia COVID19PMO (covid19.pmo@caixabank.com).

Si necessites informació ampliada, consulta amb el teu delegat del SECB

COL·LECTIU DE RISC

Independentment del tipus de centre on es presta serveis:

El col·lectiu de risc es valora pel servei mèdic d'empresa (quirónprevención) sota el criteri de NIVELL DE RISC 1 (NR1) i sector de Baixa Exposició al Risc de Contagi.

SECB HA EXIGIT A L'EMPRESA

Hem realitzat reclamació escrita amb document annex a aquest acta CUSSL 01.10.2020 amb referència a les mesures d'urgència del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut, per adequar el NR d'aquest col·lectiu a la situació d'Alt Risc i / o Risc extrem segons territoris.

Entenem que aquest redactat del Protocol actualitzat el 31.03.2021 no recull les exigències i el compliment de la protecció especial dels col·lectius vulnerables.

El Marcatge de la situació de Col·lectiu de Risc al Portal de l'Empleat, es realitza centralitzadament i no serà visible al Portal de l'Empleat.

La renovació dels períodes autoritzats d'aquestes situacions pot patir retards per motius de gestió administrativa. L'empleat no ha de realitzar cap acció al respecte, excepte en el cas que rebi comunicació per part de Servei de vigilància de la Salut informant de la revisió de la seva situació de grup vulnerable.

Consulta l'apartat «circuit sol·licitud col·lectius de risc»

circuit sol·licitud col·lectius de risc

Vigilància de la Salut (QuirónPrevención) realitza la valoració de les persones que ho sol·licitin, d'acord amb el que indica a continuació:

📌 S'informarà el mànager i a RRHH

📌 Es tramitarà la sol·licitud com a col·lectiu de risc, remetent un correu a caixaquironprevencion@quironprevencion.com, Perquè Vigilància de la Salut pugui valorar i determinar la seva pertinença a l'col·lectiu, efectuant també el corresponent seguiment.

COM SOL·LICITAR: Aquest correu electrònic ha de portar com a assumpte CAIXABANK-COMUNICACIÓ PES - COVID-19, i relacionar la següent informació:

 • Data
 • Nombre de centre a què està adscrita la persona
 • DT a la qual pertany
 • Nom de la persona
 • Número de matrícula
 • NIF
 • Descripció de la patologia diagnosticada i / o medicació actual
 • Per qüestions de LOPD, és imprescindible emplenar un formulari i remetre'l com arxiu adjunt.

MARCATGE AUTOMÀTIC: Un cop aprovada aquesta situació, Recursos Humans registrarà de manera centralitzada la situació '(C19) -Teletreball, patologia de risc', sense que la persona afectada hagi de realitzar cap acció al respecte pel Portal de l'Empleat.

SECB exigim el passat 27.01.2021 la PRÒRROGA URGENT de les mesures de conciliació PER TOT L'ESTAT D'ALARMA

ENS HAN CONFIRMAT LA PRÒRROGA DE LES
MESURES DE CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CAIXABANK

FINS AL 31.05.2021

Accedeix al detall en el següent enllaç:

 MESURES CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CBK COVID-19
PRÒRROGA ACONSEGUIDA!

 

RECORDA!

La totalitat de mesures contemplades tant en l'Estatut dels Treballadors, com al Conveni Col·lectiu i el nostre Protocol de Conciliació, segueixen vigents i poden ser sol·licitades en els supòsits i condicions que cadascuna d'elles contempla.


PER LA SALUT DE TOTS ...

NO ET RELAXIS , SIGUES SOLIDARI

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

6 comentaris a "FAQS covid-19: Protocol V7"Add yours →

 1. Enorme treball el que realitzau des del SECB, davant el Comitè de Salut (DEFENSA), en la informació precisa i rigorosa (DIVULGACIÓ), i «estant ahi» (ATENCIÓ).
  enhorabona Anna
  Enhorabona Salut-SECB
  enhorabona SECB

 2. Jo penso igual que Xavier, és un error les màscares de tela, quan estan recomanant les FFP2 i fins i tot ia la FFP3.
  Jo he demanat per material les quirúrgiques i me les han denegat a la xarxa d'oficines estem totalment desprotegits i deixats de la direcció, per a ells som una m ... Ja m'agradaria a mi veure'ls a l'oficina tan sols unes hores, veuries com canviaven de opinió

 3. Bona tarda,

  Les persones de risc que estem en oficina a peu de canó, atenent contínuament a clients, acompanyant-los a caixers, oficines sense ventilació i sense màquines d'aire de neteja ambiental, que no fem teletreball ... .. podem demanar l'opció de teletreball enéstos moments? Tinc informes mèdics que m'ho aconsellen.

  1. A data d'avui l'empresa segueix en la mateixa postura amb relació a el nivell de risc per a aquest col·lectiu que en el moment de la «desescalada» al mes de maig / juny. Tot i que, el reconeixement de casos i teletreball és molt restrictiu, el circuit per demanar aquesta valoració / reconeixement de vulnerabilitat segueix vigent i estàs en el teu dret a demanar-ho. Accedeix a tota la informació a la pestanya «COL·LECTIU DE RISC» i si tens dubtes o necessites ajuda per a la gestió contacta amb el delegat SECB de la teva zona. SECB estem totalment en desacord amb la gestió que s'està fent de l'Col·lectiu de Regs. Vam presentar fa ja 3 mesos un informe / proposta de gestió per escales de gravetat i solucions d'acord a aquesta escala per protegir aquest col·lectiu. Després de múltiples reclamacions, dijous 28.01.2020 l'empresa ens va respondre al CUSSL que el Servei de Vigilància de la Salut (QUIRONPREVENCIÓN) NO veu «des del punt de vista mèdic» que hagi canviat la situació de risc. SECB som l'únic sindicat que HEM EXIGIT LA COMPAREIXENÇA DEL QUIRONPREVENCIÓN perquè ens ho expliqui en la propera reunió.

 4. Les mascaretes que ens han enviat i que heu promocionat són un error.
  El mateix prospecte qye adjunta diu. »No és un producte sanitari» «ni un equip de protecció individual» i sobretot diu «per qüestions de comoditat i higiene, es recomana no fer servir la per un temps superior a 4 hores.» És a dir cada dia a la feina hauríem de fer servir 2. Si han servit 3, ¿que les hem de rentar cada dia? Crec que la direcció us han colat un gol per reduir costos. I poc importa la salut de l'empleat

  1. Hola Xavier. En primer lloc, ja que veig que tens alguna confusió pel que fa als materials de protecció de mercat, intent aclarir tècnicament els tipus de màscares disponibles. Començo per les que SI SÓN EPI (equips de protecció individual). Al mercat i homologades, actualment hi ha reconegudes com EPI, segons la seva eficàcia de filtració, tres tipus: FFP1, FFP2, i FFP3. Així, en relació a la COVID-19 es recomana l'ús FFP2 amb eficàcia de filtració 92%, concentracions ambientals fins a 12 VLA (se li atorga un grau d'eficàcia mitjana amb relació als altres dos tipus). Ni les màscares quirúrgiques, ni les màscares higièniques, són un EPI, i així ho indica en l'etiquetatge de les dues (imagino que ho has llegit mai el de les quirúrgiques que enviava l'empresa fins a la data, entre altres coses perquè moltes vegades arribaven a les oficines en paquets (no en caixes) sense etiqueta i, per tant sense poder fer cap control de la seva qualitat (anem, que fins ara «permet-me una mica d'humor» has fet un acte de fe 😉). Pel que fa a la promoció de la mascareta higiènica reutilitzable per part de SECB: No sé exactament què vols dir, ja que SECB no fem «promoció» de la gestió de la pandèmia per part de l'empresa: AQUÍ JA NO fer broma , portem 5 denúncies presentades per SECB davant la Inspecció de treball amb relació a aquest tema. Si per promocionar parles de publicar informació de totes les MESURES UNILATERALS QUE VA ADOPTANT EN CAIXABANK I QUE AFECTEN LA PLANTILLA, nosaltres l'entenem com «informar». I entrant a el tema de la situació actual de la mascareta en els nostres centres de treball. Ahir mateix, es va celebrar CUSSL. SECB denunciem davant l'empresa la «retirada unilateral» de les màscares quirúrgiques de l'ServiceNow, que no se'ns va comunicar / informar mai ... Entenem que les dues mascaretes han de conviure i ser complementàries, per evitar els problemes de dotació que hem viscut en mesos anteriors per la saturació d ela demanda de mercat. La nostra prioritat és garantir que sempre es disposi d'una protecció subministrada per l'empresa. Finalment, la mascareta higiènica no la triem, lamentablement els empleats ni els sindicats. L'empresa adopta decisions unilaterals de l'material a comprar, encara que si ens informa per obligació legal de les característiques tècniques (en cas d'incompliments si tenim dret a denunciar, però no a triar). La fitxa tècnica, certificats i altra documentació que es va presentar per part de l'empresa en el CUSSL de la mascareta higiènica reutilitzable que està subministrant a a l'plantilla compleix la normativa UNE0065 exigida a Espanya i concretament, El certificat tècnic de el model garanteix mitjançant proves d'assaig : Filtratge equivalent a una mascareta FFP2> 96%, 50 rentats de vida útil, Garanteix una hermeticitat adequada enfront de l'atmosfera ambiental, Resistent a la penetració d'efecte hidròfug. No s'han utilitzat en la seva fabricació làtex / cautxú natural, Respirabilidad, pressió diferencial el resultat de les proves és: <36 Pa / cm² aproximadament. Aquesta mascareta va ser debatuda en la Inspecció de Treball de València en compareixença presencial el 7.10.2020 (arran de la denúncia que SECB presentar al maig de 2019) i la inspecció la va considerar correcta, va insistir en la necessitat de rentar per l'usuari i només apuntar a l'empresa que accelerés la seva distribució (prevista per a desembre de 2019).

Deixa una resposta