SECB CAIXABANK

.info

Les nostres fulles sindicals i molt més

Informació I Comunicació

SECBCAIXABANK.INFO és un projecte col·laboratiu de SECB amb especialistes en cada àrea per mantenir-vos informats.


Treball en equip. Els fulls sindicals es realitzen en aquest bloc, compartit per diversos autors i col·laboradors.

Continguts de qualitat. Continguts útils relacionats amb el nostre treball. A més de les fulles sindicals vam presentar altres entrades en format gràfic i audiovisual.

Xarxes socials. Ja formen part de les nostres vides. Apostem per unes xarxes transparents, amigables i humanitzades, on puguem interactuar.


Un model social amb relacions igualitàries i plena conciliació de la vida familiar i laboral.

La política de prevenció en riscos laborals millora la nostra qualitat de vida en l'àmbit laboral.

Preparació, suport i ajuda a les oposicions.

Donem servei i informació de primera mà a tota la xarxa d'oficines d'aquests edificis especials.

Lleis, demandes, recursos i IRPF.

Previsió social, jubilacions, prejubilacions i desvinculacions.

Sabies que ...

Autors del bloc.

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

El nou decret sobre permís de Paternitat estableix 16 setmanes de permís de paternitat, encara que l'increment serà de forma progressiva fins al 2021. Actualment està fixat en 5 setmanes, tot i que previsiblement el 1 d'abril, podran gaudir d'un descans paternal de 8 setmanes.

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Begoña Peiro, negociació

Mobilitats ERO: ¿S'ha ampliat amb aquest acord la mobilitat geogràfica? En absolut. Igual que en EROs anteriors, s'ha acordat un procés específic de mobilitat acotat temporalment, en el qual s'especifiquen quines vacants concretes poden ser cobertes amb mobilitat més enllà dels 25 kms, amb determinades excepcions i compensacions. Fora d'aquests casos concrets segueix vigent l'actual Conveni Col·lectiu com a marc regulador de mobilitat geogràfica, és a dir, els 25kms.

Begoña Peiro, negociació

Sara Santacana, comunicació

El bloc secbcaixabank.info es va estrenar el 1 de maig de 2018.

Sara Santacana, comunicació

Begoña Peiro, negociació

Reptes en les oficines S1 Hauré de complir amb les campanyes comercials? NO, a les oficines S1 se'ls eximeix de l'obligació de complir amb les campanyes comercials i no comptaran per als reptes de la DONEN. No obstant això, si vols realitzar qualsevol campanya podràs fer-ho i optar als premis.

Begoña Peiro, negociació

Begoña Peiro, negociació

Saps com t'afecta l'eliminació progressiva dels subdirectors / GC II 2º Responsable? Només afectarà les oficines de l'àmbit rural (poblacions de menys de 10.000 habitants) de 3 o menys empleats. La seva eliminació serà vegetativa, és a dir, quan l'empleat deixi la plaça, aquesta serà amortitzada.

Begoña Peiro, negociació

Anna Serra, salut laboral

Bestretes: Sabies que per intervencions quirúrgiques de l'empleat i familiars al seu càrrec, despeses per matrimoni de l'empleat, processos d'adopció, fertilitat, circumstàncies crítiques, trasllats forçosos, sinistres, violència de gènere, estudis, màster o postgrau els empleats poden sol·licitar bestretes de nòmina?

Anna Serra, salut laboral

Sara Santacana, comunicació

Des de fa anys, al SECB i per als nostres afiliats, tenim contractat el servei d'Assessorament Jurídic amb un despatx laboralista de primera fila.

Sara Santacana, comunicació

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

L'elecció de les vacances és per nivell professional i, dins d'aquest, per la major antiguitat a l'Entitat.

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Vicente Navarro, formació

Aprovar les oposicions de nivell VII té efectes econòmics a partir de l'1 de juliol de 2019.Desde del punt de vista econòmic, l'aprovació de l'oposició té substancioses avantatges, encara que òbviament, depenen del nivell que tinguessis. D'altra banda, començaràs a reportar triennis.

Vicente Navarro, formació

Sara Santacana, comunicació

L'afiliació després de l'ERO. El SECB continua a disposició de tots aquells afiliats que extingeixin la seva relació professional amb CaixaBank per resoldre consultes a la tramitació de documents davant la seguretat social, dubtes fiscals, i qualsevol tema que requereixi assessorament professional. La quota d'afiliació passarà a ser de tan sols 7 € trimestrals.

Sara Santacana, comunicació

Vicente Navarro, formació

Per a aquest any 2019, de tots els cursos regulatoris, hi haurà 6 cursos normatius d'obligatòria realització per a tota la plantilla que afecten el bonus i 3 per a una part específica de la plantilla que no afecten el bonus.

Vicente Navarro, formació

Àngel Gaviño, fiscalitat

Com empleats extamos exempts del cobrament de comissions per la majoria de serveis bancaris, com a conseqüència d'una demanda del conveni col·lectiu que va iniciar el SECB.

Àngel Gaviño, fiscalitat

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Sabies que el període de gaudi de vacances és del 1 de gener fins al 31 de desembre?

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Anna Serra, salut laboral

Permís de curta durada Has utilitzat el / els dies de lliure disposició i no et queda cap? Recorda que encara pots gaudir del permís de curta durada. Es tracta d'un permís de fins a 7 hores que pots fraccionar en diversos dies i que està vinculat a urgències, imprevistos, necessitats personals i familiars, etc.

Anna Serra, salut laboral

Rafael Manresa, xarxa d'oficines

Per modificar la mida de la font de la tablet, segueix aquests passos:
Des de l'escriptori, accedeix a les opcions de resolució de pantalla prement en el botó dret del ratolí.
Selecciona "Augmentar o reduir la mida del text i d'altres elements".
Escull la mida que més s'ajusti a les teves necessitats i accepta els canvis.
Tanca la sessió i torna a connectar-te.

Rafael Manresa, xarxa d'oficines

Àngel Gaviño, fiscalitat

La informació detallada de les diferents retribucions en espècie es troba darrere del Certificat d'Ingressos i Retencions. Per tant, per obtenir els certificats fiscals, tota la informació està disponible a: El meu portal (Empleat / Mànager)> Compensació> Certificat de Retencions i Ingressos a compte

Àngel Gaviño, fiscalitat

Jaume Prat, Pla de Pensions

Saps què passa amb el teu préstec d'habitatge en cas de mort? Si el cotitular del préstec fos beneficiari del Pla de Pensions (pla d'ocupació), se li mantindran les condicions del préstec fins a la finalització del mateix.

Jaume Prat, Pla de Pensions

Begona Peiro, negociació

Dietes i mitges dietes: Moltes vegades sorgeixen dubtes sobre si ens correspon o no facturar mitja dieta o una dieta. La normativa interna a CaixaBank és clara (Norma 26 - despeses d'empleats i viatges corporatius, consultable a la intranet): "Només es podran passar a liquidació dietes i mitges dietes si no es produeixen despeses d'hotel i de manutenció, o si es produeixen però l'empleat no els factura com a despesa ".

Begona Peiro, negociació

Begoña Peiro, negociació

Triennis: Segons estableix la disposició addicional sisena del Conveni Col·lectiu 2015-2018. Es reprendrà el 1 de gener de 2018 la meritació de triennis, descomptant els divuit mesos de suspensió, de manera que es meritarà la meitat d'un trienni el 30 de juny de 2019. Per tant, al mes de juliol de 2019, tots els empleats amb nivell VII o superior percebran la meitat d'un trienni.

Begoña Peiro, negociació

Rafael Manresa, xarxa d'oficines

Acaben de publicar les principals magnituds que marcaran el bonus d'aquest any. Des del SECB et recomanem que:
Guarda el document resum amb totes les magnituds com un tresor. Fixa't en aquelles que més t'afecten, ja que tots els empleats tenim targets i reptes diferents. De forma periòdica, guarda el resum de la pantalla de reptes. En cas d'haver de realitzar una reclamació, és fonamental aquest document.

Rafael Manresa, xarxa d'oficines

Sara Santacana, comunicació

Saps què no pots utilitzar qualsevol signatura a un correu? Sempre que enviïs un correu electrònic, cal que utilitzis la signatura definida en el BrandCenter del Portal de marca de l'entitat o en el catàleg de signatures corporatives del Outlook.

Sara Santacana, comunicació

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Ampliació de permisos: Recordar que els empleats / des tenen la possibilitat d'afegir fins a un màxim de 3 dies laborables a l'any, en una o diverses vegades, a continuació els permisos de naixement, malaltia o defunció, matrimoni / parella de fet, trasllat de domicili i per reincorporació de personal desplaçat a l'estranger. El canvi d'any, fa que puguis tornar a fer ús d'aquests.

Lucía Dufol, igualtat i conciliació

Estem Aquí Per Ajudar-te