NOVA REGULACIÓ DE TEMPERATURA A CAIXABANK

NOVA REGULACIÓ DE TEMPERATURA A CAIXABANK

El dia 10 d'agost del 2022 entren en vigor les mesures de l'art. 29 del Reial Decret Llei 14/2022 d'1 d'agost, referides al Pla de xoc d'estalvi i gestió energètica en climatització.

Limitació de la temperatura de l'aire condicionat a un mínim de 27 graus a l'estiu i la de la calefacció a un màxim de 19 graus a l'hivern
CaixaBank ha publicat a PeopleNow l' aplicació de la normativa al nostre àmbit de treball a partir del 9 d'agost.
SECB us aclarim el context normatiu que regula, a partir d'ara, el nostre entorn laboral.

Tot i que sembla que la regulació de la temperatura als centres de treball és una cosa nova d'aquest RD, existeix normativa laboral per a garantir que les condicions ambientals en aquests centres de treball sigui l'adequada per a la protecció de la salut dels treballadors.

La polèmica està servida…

i la confusió també

Entrada en vigor i durada de les noves mesures

La limitació de la temperatura de aire condicionat a un mínim de 27 graus a l'estiu i la de la calefacció a un màxim de 19 graus a l'hivern entraran en vigor als set dies naturals des de l'endemà de la seva publicació al BOE (el dia 10 d'agost de 2022) i tindran vigència fins a l'1 de novembre de 2023.

normativa laboral: art. 7 del RD 486/1997 disposa

Segons el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, «la temperatura dels locals on es realitzin feines sedentàries pròpies d'oficines o similars estarà compresa entre 17 i 27 ºC».

Com s'apliquen aquestes mesures als centres de treball Caixabank?

Segons el publicat a PeopleNow el passat 8 d'agost, la temperatura ambient dels centres refrigerats no podrà ser inferior a 27 graus, mentre que la temperatura ambient màxima dels centres calefactats serà de 19 graus.

Com podem observar, els límits a la temperatura de l'aire condicionat i la calefacció del nou RD coincideixen amb els llindars establerts a les normes sobre prevenció de riscos laborals.

No obstant això,

l'aplicació de la normativa a CaixaBank parla de “temperatura ambient”. 

Hem de tenir en compte que, quan les condicions termohigromètriques de la zona geogràfica on s'ubica el lloc de treball s'allunyen de les considerades confortables, l'aïllament tèrmic dels locals (derivat de la capacitat de l'aïllament tèrmic dels diferents materials que ho componen) és de gran importància ja que limita l'intercanvi de calor amb l'exterior. Si el clima de la zona és extrem, l'aïllament és una condició necessària, però pot no ser suficient per garantir el compliment dels valors establerts a la norma, per la qual cosa s'han de prendre les mesures preventives raonablement possibles per reduir els riscos per calor o fred excessius.

 

CONCLUSIÓ
Als centres de treball a CaixaBank els serà aplicable la limitació de la temperatura de l'aire condicionat a un mínim de 27 graus a l'estiu i la de la calefacció a un màxim de 19 graus a l'hivern.
Quan les condicions termohigromètriques de la zona geogràfica on s'ubica el lloc de treball s'allunyen de les considerades confortables, l'aïllament tèrmic dels locals pot condicionar la temperatura dels sistemes de climatització per aconseguir la “temperatura ambient” de 27 o 19 graus.
Un excés de calor o de fred pot provocar «estrès tèrmic», un trastorn que consisteix en una sensació de malestar produïda per l'esforç que requereix a l'organisme mantenir la temperatura interna en condicions ambientals extremes.
En aquest sentit, els comerços i establiments hauran de justificar quan no apliquen el límit de temperatura en el termòstat a fi de protegir els drets de la salut laboral dels seus treballadors.

 

Per a qualsevol aclariment,
posa't en contacte amb el teu Delegat SECBESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "NOVA REGULACIÓ DE TEMPERATURA A CAIXABANK"Add yours →