Tinc l'obligació de presentar la declaració de la renda?

Tinc l'obligació de presentar la declaració de la renda?

Moltes vegades no es té clar si es té obligació de presentar la declaració de la renda i és que, particularment en aquesta matèria, s'han acurat a complicar una cosa que hauria de ser més senzill per poder complir correctament amb les nostres obligacions tributàries.

Aquesta qüestió se la poden plantejar sobretot aquells empleats de recent incorporació, empleats que hagin sol·licitat una excedència (o s'acabin d'incorporar d'ella), els que tinguin una reducció de jornada i, en definitiva, aquells empleats que hagin obtingut

rendes del treball inferiors a 22.000 €.


🔔 Ull! el no estar obligat a presentar la declaració no vol dir que no ens convingui presentar-la ja que ens pot resultar a retornar.

✏ recorda també que per al càlcul dels límits no es tenen en compte les rendes exemptes.

Per consultar els límits i els que estan obligats a presentar la declaració de la renda consulta el següent enllaç:

AEAT> Ajuda> Exercici 2017> Model 100> Obligació de declarar

Després de llegir això com que tinc els mateixos dubtes ... o més! ... millor serà posar alguns exemples, no creieu?


casos pràctics

Luis es va incorporar a CaixaBank en any 2017 per la qual cosa va percebre una retribució bruta de 10.500 €. Al seu torn, en 2017, va treballar per a una altra empresa i va percebre una prestació per atur per les quals va percebre 750 € i 900 € respectivament. Té obligació Luis de presentar la declaració de la renda?

Sí. Luis de presentar declaració ja que ha percebut en total 12.150 € (10.500 € + 750 € + 900 €) al 2017, i la suma del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, supera els 1.500 € (750 € + 900 € = 1.650 €).

Marta s'acaba d'incorporar d'una excedència per cura de fills. al març de 2018. L'any 2017 va estar tot l'any d'excedència i només va arribar a percebre 925 € per l'ajuda de guarderia (*). Al seu torn, al 2017, va vendre unes accions que havia comprat fa uns anys per les quals va obtenir un guany patrimonial de 800 €. Té obligació Marta de presentar la declaració de la renda?

Sí. L'haver percebut un guany patrimonial no subjecte a retenció (venda d'accions) per un import de 800 € juntament amb els rendiments del treball percebuts (925 €) superen els 1.000 € de límit i, per tant, té obligació de presentar la declaració .

(*) L'ajuda de guarderia es pot cobrar el primer any d'excedència (art. 54.3 Conveni Col·lectiu).

Esther ha percebut durant l'any 2017 uns rendiments bruts del treball a CaixaBank per un import de 20.000 € i ha obtingut uns dividends (rendiments de capital mobiliari subjectes a retenció) per import de 600 €. El seu marit no ha treballat en l'any 2017 i no ha percebut cap tipus de rendes. Té obligació de presentar la declaració de la renda Esther?

No. En no superar els 22.000 € per rendiments del treball i no superar els 1.600 € els rendiments de capital mobiliari subjectes a retenció no té obligació de presentar la declaració de la renda, però, si li interessaria presentar la declaració en modalitat de tributació conjunta.


Actualitat

Ja es pot sol·licitar cita el servei d'atenció presencial de l'Agència Tributària per a la confecció i presentació de la declaració de la Renda 2017.

Per poder acollir-se a aquest servei no s'han de superar els 65.000 € per rendes del treball i / o els 15.000 € per rendiments de capital mobiliari.

La sol·licitud de la cita prèvia la podràs fer des del web «www.agenciatributaria.com» o trucant per telèfon al 901.22.33.44 en horari de 9 a 19 hores.

recorda

Finalment, et recordem que a la nostra circular IRPF 2017 del dia 21 de març de 2018  hem elaborat un resum amb els principals aspectes a tenir en compte a l'hora de confeccionar la declaració de la renda 2017.


àngel
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

2 comentaris a "Tinc l'obligació de presentar la declaració de la renda?"Add yours →

Deixa una resposta