Formació 2021 per a empleats CaixaBank

Formació 2021 per a empleats CaixaBank

La passada setmana es va reunir el Comitè de Formació on se'ns va exposar quin serà el pla formatiu per a l'any 2021.

El primer que hem de dir (així se'ns va reiterar en nombroses ocasions) és que aquest «calendari» pot estar subjecte a modificacions si el Regulador corresponent exigeix ​​alguna modificació en la obligacions formatives o, fins i tot (no està descartat), imposi noves.

D'altra banda, i abans d'entrar en detalls, comentar-vos que SECB va exposar en aquest comitè:

 • Una nova queixa sobre la brutalitat de cursos formatius exigits als empleats. De nou la resposta va ser que «tota la formació obligatòria és l'exigida pel regulador i sobre això no podem fer res»
 • vam proposar una millora en els apartats de Virtaula:
  • «Seguiment Bonus«: Que aparegui únicament la formació de bonus de cada empleat, i no la que cal fer com a regla general (per a totes les funcions desenvolupades en l'empresa). La resposta va ser que ja s'estan preparant canvis i s'espera que per a aquest 2021 únicament aparegui la formació de cada empleat
  • «Seguiment de Formació Contínua«: Que se li expliqui a cada empleat com va a ser la formació contínua exigida en la base de la funció que té cada empleat (Gestor Negoci, Gestor Especialista, director, Banca Privada, etc.). Van prendre nota de la proposta.
  • Desglossament de la formació per a empleats procedents de Bankia. Ens ho van explicar, us ho deixem en una altra entrada específica que hem elaborat (prémer aquí)

LA FORMACIÓ QUE ENS ESPERA EN 2021

Com en anys anteriors, es reparteix en tres blocs:

Formació Normativa Obligatòria: És l'exigida pel regulador

Formació Recomanada: És la que em suggereix CaixaBank

Autoaprenentatge: És la que cada empleat decideix fer lliurement

Formació Normativa.

Com sabreu, aquesta formació està separada en tres blocs: cursos de curta durada, cursos de llarga durada i formació contínua.

Aquesta formació és obligatòria i, per tant, computa a l'efecte de registre horari com a temps efectiu de treball.

curta durada

Per a aquest any (en principi) hi haurà set cursos de curta durada (entre una i tres hores) per a tots els empleats:

 • Quatre que afecten bonus
  • Responsabilitat Penal de la Persona Jurídica (Ja realitzat)
  • Assegurances i plans de pensions (Pendent nom definitiu): dates properes a Setmana Santa
  • Prevenció de Blanqueig de Capitals (Pendent nom definitiu): per a setembre
  • ESG (Environmental-Social-Governance): Per a finals d'any. Es tracta d'una nova formació que passarà a ser obligatòria basada en les inversions socialment sostenibles
 • Tres que no afecten a bonus
  • Normativa de Serveis de Pagaments (Pendents de nom i data definitius)
  • Conflicte d'Interessos en el Mercat de Valors (Pendents de nom i data definitius)
  • Curs específic normativa MIFID (Només per a empleats que venguin productes MIFID, pendents de nom i data definitius)

Cursos de llarga durada

Com en anys anteriors, els Cursos de llarga durada són tres:

 • Postgrau IDD (Assegurances). Xarxa que comercialitzi productes d'assegurança (només per a nous empleats), amb una durada de 200 hores (7 mòduls)
 • Postgrau MIFID II (CIAF). Xarxa que comercialitzi productes d'inversió (tots excepte funció empleat), amb una durada de 150 hores (6 mòduls)
 • Curs LCI. Xarxa que comercialitzi o informe sobre productes de crèdit immobiliari i també per departaments SSCC / TT involucrats amb l'operativa. NO és un postgrau, és un títol propi de 50 hores de durada (11 mòduls).

Aquest any, i esperant notícies de l'regulador, és possible que també hagi de fer-se formació de llarga durada de ESG (Com us hem comentat abans, formació en Inversió Sostenible), Però a data d'avui el departament de Formació ho desconeix.

En 2021 hi ha previstos fer 9 cursos o postgraus (De IDD i LCI ja s'han iniciat). Van a haver mínim dues convocatòries de l'postgrau MIFID i una altra mínima de LCI. Tots els exàmens finals seran, en principi, virtuals.

formació Contínua

Tots aquells empleats que ja hagin realitzat la formació anterior (llarga durada), tenen l'obligació de realitzar una formació contínua tal com obliga el regulador, ja que en cas contrari no podran comercialitzar aquests productes (del mercat d'assegurances, inversió i hipotecari) .

La càrrega lectiva màxima serà de 65 hores entre els tres (únicament per als directors d'oficina, la resta d'empleats serà inferior):

 • IDD: 25 hores màxim,
 • MIFID II: 30 hores màxim,
 • LCI: 10 hores màxim.

De nou (com en anys anteriors) aquesta formació es podrà entrecreuar, és a dir, que hi hauran cursos que al mateix temps comptin hores de IDD, MIFID i LCI. Fins i tot, alguns bonus podrien descomptar hores de formació contínua. Per això és important que ens fixem en Virtaula en les "medalles" de cada curs: "N" (normatiu), "B" (bonus), "IDD" (assegurances), "MFD" (MIFID II) i "LCI" (LCI-mercat hipotecari).

Per exemple, el curs "TREBALL EN EQUIP EN UN ENTORN DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL" és a el mateix temps IDD, MFD, LCI i N:

Formació Recomanada

És aquella formació que CaixaBank ens suggereix. Hem de recordar que aquesta formació és voluntària i, per tant, no es considera temps efectiu de treball a efectes de control horari.

El desglossament d'aquest tipus de formació és enorme, de molts tipus i per a tots els departaments i empleats. Per tant, no l'anem a desglossar aquí. Però sí que volem avançar-vos que hi ha una anomenada «Salesforce» sobre la nova eina de control comercial que amb el temps va a substituir l'AVE. Sí, heu llegit bé, l'AVE tal com el coneixem desapareixerà (coexistiran les dues eines durant un temps).

Hi ha formació per a Serveis Centrals, Morositat, per a Nous Empleats, per a cada un dels segments de negoci, etc.,

Comentar-vos que alguna podria ser presencial, però evidentment dependrà de la situació actual de pandèmia.

Autoaprenentatge.

De nou Virtaula estarà carregada de cursos autoformatius:

 • Acadèmia d'anglès,
 • Catàleg d' autoformació (Més de 80 cursos). Aquesta part està recomanada per a aquells empleats que vulguin formar-se, per exemple, en MIFID o LCI i que tot i sol·licitar- no els inscriuen en els cursos de llarga durada (recordeu fixeu-vos en les «medalles» de cada curs per saber exactament quina formació esteu fent)
 • Postgraus especialitzats no obligatoris:
  • Riscos
  • Assessorament Avançat (CIAFA)
  • Màster en Negoci Bancari, Gestió i Assessorament de clients

RECORDEU

Quina formació hem de fer?

 • La normativa reguladora de curta durada: Obligatòriament tots els empleats (és temps efectiu de treball).
 • La normativa reguladora de llarga durada i la formació contínua: Obligatòriament tots els empleats que la necessitin per poder realitzar les seves funcions i comercialitzar els productes de cadascuna d'elles (és temps efectiu de treball).
 • El resta: Totalment voluntària (no és temps efectiu de treball).

Com ens informarà Virtaula dels cursos que hem de fer?

 • Cal fixar-se en les «medalles» que té cada curs per saber en què ens estem formant, i si aquest curs és Normatiu o no.
 • La formació obligatòria no realitzada ens apareixerà com «Formació Normativa Pendent de Fer«
 • Què passa si, pel motiu que sigui, no he pogut fer algun curs?: Ens apareixerà de nou aquest curs però com «Aula de Continuïtat Curs... ». Aquestes aules estan obertes fins al 31 de desembre, tenint en compte que tres vegades a l'any les tanquen temporalment per tornar a inscriure a empleats que no hagin pogut fer els cursos.
 • Com us hem comentat a l'inici del comunicat, hem sol·licitat que la part de «Seguiment de Bonus» sigui més clara, que únicament informe dels cursos de bonus de cada empleat  i no a nivell general (com ara) generant molta confusió.

En cas de tenir dubtes sobre la formació que afecta bonus,
la seva obligatorietat i la quantitat formativa que
tenim a Virtaula, consulta als nostres alliberats.

 

Vicente

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "Formació 2021 per a empleats CaixaBank"Add yours →

Deixa una resposta