Nova normalitat FAQ's: Tot el que vols saber

Nova normalitat FAQ's: Tot el que vols saber

CaixaBank segueix instal·lada en la unilateralitat
en la presa de decisions de
LA NOVA NORMALITAT.

Com sempre, el punt de mira en
EL NEGOCI I NO EN LES PERSONES.

El 20 de maig de 2020, SECB va denunciar a CaixaBank davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de prevenció de riscos laborals per a protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

SECB, dona resposta als dubtes de la plantilla per afrontar la Nova Normalitat.

Per a una recerca àgil, punxa sobre de l'etiqueta «Paraula clau» i et portarà directe a les preguntes i respostes relacionades amb els temes que són del teu interès.

TEST antigènics i CUARENTENA. NOVETATS SANITAT 23.09.2020.

22 de setembre de 2020.- La Comissió de Salut Pública ha aprovat avui l'actualització de "l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de la COVID-19".

Novetats test antigènics

La incorporació dels test antigènics com a eina de diagnòstic i cribratge. En el moment actual, es disposa de dues proves de detecció d'infecció activa, una prova ràpida de detecció d'antígens i una detecció d'ARN viral mitjançant una RT-PCR o una tècnica molecular equivalent.

L'actualització de l'Estratègia recull la utilització de les dues proves en els diferents escenaris de diagnòstic i seguiment dels casos i els contactes.
OBJECTIU: facilitar el diagnòstic i que aquest pugui realitzar-seel més ràpid possible i d'aquesta manera, iniciar les mesures de control oportunes per disminuir la transmissió del virus.

Novetats quarantenes 10 dies

Per als casos lleus,

Es manté l'aïllament de 10 dies des de l'inici de símptomes, sempre que hagin transcorregut almenys 3 sense presentar cap símptoma.

Si es donen aquestes circumstàncies, no serà necessari realitzar una prova diagnòstica ni per aixecar aquest aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

En els casos asimptomàtics que resultin positius,

L'aïllament es mantindrà en 10 dies des de la data de presa de la mostra per al diagnòstic. El seguiment serà supervisat fins a l'alta epidemiològica de la forma en què ho estableixi cada comunitat autònoma.

En l'àmbit laboral, el personal sanitari i sociosanitari que resulti ser un cas confirmat i no requereixi ingrés hospitalari, seguirà les mateixes pautes que la població general pel que fa a l'aïllament. Aquests treballadors es podran reincorporar al seu lloc de treball als 10 dies de l'inici de símptomes sempre que romanguin asimptomàtics al menys els últims 3 dies, i després de la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui que han superat el període de transmissibilitat de la infecció.

Als contactes estrets,

se'ls indica vigilància i quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat. Així mateix, depenent de la situació epidemiològica de cada CCAA, se podrà recomanar la realització d'una prova diagnòstica durant el període de quarantena.

MODEL MASCARETA HIGIÈNICA REUTILITZABLE. NOVETATS 15.09.2020.

CaixaBank, estableix la substitució de la mascareta quirúrgica per un model de màscara higiènica reutilitzable (+ R50) amb alta eficàcia protecció bacteriana <per a la reducció de l'contagi pel coronavirus SARS-CoV-2>.

PER QUÈ?

Davant l'escenari de rebrots, la nova regulació obligatòria, i la necessitat d'usar aquesta mesura de prevenció davant el contagi del Covid-19 durant un termini de temps previsiblement llarg, SECB venim exigint una solució permanent a el problema d'abastament d'mascaretes.

QUAN?

A la reunió matenida al CUSSL de 15.09.2020, s'ha analitzat la documentació tècnica i l'empresa preveu fer una prova pilot urgent.

Davant l'escenari de contagis sostinguts i en molts territoris en augment, SECB sol·licitem màxima agilitat a la posada a disposició dels empleats de les noves màscares.

MODEL?

El certificat tècnic de l' model garanteix mitjançant proves d'assaig:

 • Filtratge equivalent a una mascareta FPP2> 96%
 • Ajust facial:> 97%
 • 71 rentats de vida útil
 • garanteix una hermeticitat adequada enfront de l'atmosfera ambiental
 • Resistent a la penetració de efecte hidròfug.
 • No s'han utilitzat en la seva fabricació làtex / cautxú natural
 • Respirabilidad, Pressió diferencial el resultat de les proves és:
  <36 Pa / cm² aproximadament

DIRECTRIUS ÚS DE MASCARETA. NOVETATS 17.07.2020.

Atenent als canvis reguladors de cada CCAA pel que fa a l'ús obligatori i mascaretes, CaixaBank estableix les següents directrius:

CENTRES AMB ATENCIÓ A EL PÚBLIC

OBLIGATORI CCAA: Els centres afectats per l'obligació de l'ús de mascareta, seran informats puntualment a través de la pàgina «ACTUALITAT» i, si és el cas, per les seves respectives DT.

NO OBLIGATORI CCAA: Els centres oberts a el públic que no quedin subjectes per la normativa específica de la seva CCAA a l'ús obligatori de màscara, es regiran per les mateixes directrius que els centres corporatius.

CENTRES CORPORATIUS

ÚS OBLIGATORI:

 • Zones comuns.
 • Qualsevol mobilitat que impliqui desplaçaments i ús de vies de pas.
 • Quan no es pugui mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries en cada moment o no es disposi de mampara de protecció.

NO OBLIGATORI: Quan l'empleat es trobi assegut al seu lloc de treball i / o no realitzi cap tasca que comporti mobilitat, sempre que es pugui mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats sanitàries en cada moment o es disposi de mampara de protecció

MAMPARES TEAM ROOM. NOVETATS 17.07.2020.

SECB hem denunciat en reunió del 16.07.2020, que l'ocupació del Team Room no respecta en la majoria de casos la distància de seguretat del Ministeri i no s'han instal·lat les mampares previstes pel Servei de Prevenció.

Davant l'escenari actual de rebrots, aquest tipus i incompliments de l'protocol representa un focus de possible transmissió de contagi amb afectació a un nombre important d'empleats.

EXIGIM MAMPARIZACIÓN DELS TEAM ROOM AMB CARÀCTER URGENT

PRESSIÓ COMERCIAL I REUNIONS PRESENCIALS. NOVETATS 17.07.2020.

SECB denunciem de nou
la pressió comercial a la XARXA

No es pot tolerar que davant l'esforç desmesurat de la plantilla en aquests mesos d'Estat d'Alarma i una aturada excepcional durant mesos de l'economia, sense precedents, ara en un mes i amb un dèficit de plantilla per vacances, baixes, col·lectiu de risc i circumstàncies diverses es recuperi el que s'ha perdut mesos enrere.

EXIGIM A L'EMPRESA que freni ABANS QUE SIGUI TARDA
La plantilla està al límit!
de la seva salut depèn la continuïtat del «servei essencial» i que vostès segueixin rebent reconeixements com el premi Euromoney «Excel·lència en Lideratge a Europa Occidental 2020»

Donada la situació de rebrots i la continuïtat dels problemes per la transmissió de contagis, que inicialment semblava apuntar que amb les altes temperatures es minimitzaria, SECB hem manifestat a la Direcció el nostre rebuig, encara que siguin en format reduït, a les convocatòries de reunions presencials.

Hem sol·licitat que es reprenguin els canals digitals de reunions.

Considerem innecessari el format presencial i més amb el risc que implica barrejar a empleats de centres de treball diferents.

ESTUDI SEROLÒGIC I TEST PCR. NOVETATS 17.07.2020

SECB sol·licitem al maig la realització del test PCR a la totalitat de la plantilla, com a servei essencial i entenent que era una mesura òptima per garantir la SALUT COL·LECTIVA

Paral·lelament, vam sol·licitar plantejar la detecció d'IgM mitjançant una prova serològica tipus ELISA o altres tècniques d'immunoassaig d'alt rendiment.
CaixaBank ens ha presentat a la reunió de Salut Laboral del 16.07.2020 proposta de testeig serològic i PCR

PER QUÈ?
 • La determinació dels anticossos permet estudiar la resposta immunitària enfront de virus que combinat amb l'estudi molecular per PCR augmenta la sensibilitat diagnòstica.
 • Més rapidesa de testeig de la població total d'empleats (Previsible tenir tots els tests a l'octubre)
 • L'extensió dels contagis demostra que és tan important identificar pacients infectats pel virus, com els que han generat immunitat enfront de la mateixa.
QUAN?

A partir del mes de setembre de 2020.

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS
Test serològic de COVID-19

laboratori Echevarne

MILLORA CAPACITAT LABORATORIS

SECB hem requerit recurrentment que es resolgui el problema d'accés a la prova de molts empleats que per accedir a la prova requerien llargs desplaçaments fins al laboratori de referència.

A partir de setembre, CaixaBank àmplia proveïdors de laboratoris:

 • Major capil·laritat de punts de recollida de mostra.
 • Més rapidesa i capacitat de diagnòstic per a la totalitat de la plantilla.
 • Capacitat de realització de test, en alguns casos, en el mateix centre de treball.
 • En el cas dels tests moleculars o d'anticossos, els resultats s'obtenen en uns 10/20 minuts i permet un diagnòstic ràpid i, si escau, posterior PCR.

Tot aquest nou sistema de diagnòstic ha de quedar emmarcat en la normativa vigent quant RGPD, LOPD i complint dels preceptes legals que corresponguin

ESTUDI SISTEMA RASTREIG. NOVETATS 17.07.2020.

davant la dificultat de seguir les cadenes de transmissió i la detecció precoç de casos en Edificis corporatius, RRLL ens informa que es troba en estudi diverses opcions mitjançant aplicacions mòbils i / o polsera.

La finalitat de l'APP és tenir una eina de comunicació àgil i ràpida per evitar els correus i que en cas de tenir gran volum de demanda, com ja va passar, poder assimilar la gestió, Especialment en Edificis Corporatius per la aglomeració de persones en aquest tipus de centres.

Aquest projecte es troba en fase d'estudi i pendent de prova pilot.

SECB informarà puntualment

NOVETATS 15.07.2020. SECB EXIGEIX MESURES DAVANT ELS rebrots i la nova NORMALITAT

En pocs dies estem assistint a un creixement exponencial i preocupant dels casos de brots per Covid-19.

Les altes temperatures i la «Nova Normalitat» feien pensar que el virus també se n'aniria de vacances, però els problemes van en augment ...

HEM EXIGIT MESURES URGENT

📌 PROVA: Solució als problemes de desplaçament per fer els test i accés universal per a tota la plantilla que voluntàriament vulgui fer-ho.

📌 COL·LECTIU DE RISC: SECB reclamem amb caràcter urgent el passat 12 de juliol, que es adaptem els nivells de risc (NR) a la situació real de cada territori.

📌 MASCARETES: Hem sol·licitat a RRLL resolució definitiva de el tema de les màscares i adaptació de la normativa vigent a l'obligatorietat en cada CCAA.

📌 REUNIONS PRESENCIALS: SECB hem manifestat a la Direcció el nostre rebuig, encara que siguin en format reduït, a les convocatòries de reunions presencials.

📌 PRESSIÓ COMERCIAL I REAJUST DE REPTES: Malgrat que tot el País ha estat paralitzat durant mesos i l'activitat econòmica intenta recuperar tímidament, no s'han reajustat els reptes previstos per al tancament de l'exercici i la pressió sobre la plantilla és tanta que les mesures preventives queden en un segon pla ...

Si vols ampliar informació, accedeix a la nostra publicació en el següent enllaç:

SECB DEMANEM MESURES URGENTS A LA DIRECCIÓ

La nova mesura de "taules netes"

No hi haurà un lloc de treball assignat a cada empleat.

Els llocs ocupables estaran senyalitzats,
garantint que són espais nets i desinfectats.

Aquesta mesura serà d'aplicació en els Centres Corporatius i les Empreses de Grup, al setembre es posarà en marxa una política de 'taules netes' que afecta totes les persones treballadores des d'aquest mateix mes de juliol.

Si vols ampliar informació accedeix a la nostra full de l'Edifici de Manoteras:

POLÍTICA DE TAULES NETES

PETICIÓ MATERIAL

📌 No - (dotació programada). pedidos_material@caixabankfacilities.com

(No disponible en ServiceNow)

✅ Guants - Clients (100 unitats)

✅ Guants Nitril - Empleats (100 unitats)

✅ Màscares

📌 ServiceNow

(No disponible en correu electrònic)

✅ Tovalloletes desinfectants (En breu estarà disponible) ServiceNow

   • Kit tovalloletes 001-193000 oficines de xarxa
   • Kit tovalloletes 001-1930160 DT s / EECC

✅ Gel desinfectant hidroalcohòlic (1L)

   • Cod. Península: 0011928888
   • Cod. Canàries: 0011920014
📌 No - dotació centralitzada comprobantes@caixabankfacilities.com
(No disponible en ServiceNow)
mampares metacrilat

RECERCA ACTIVA DE CASOS I CONTACTES ESTRETS

Nou criteri de l'Ministeri de Sanitat en la recerca activa de casos:

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ PER ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS DAVANT L'EXPOSICIÓ A EL SARS-CoV-2

APARTAT 5.5. ESTUDI I MANEIG DE CASOS

En el moment que es detecti un cas sospitós s'iniciaran les activitats d'identificació de contactes estrets. El període a considerar serà des de 2 dies abans de l'inici de símptomes de el cas fins al moment en què el cas és aïllat. En els casos asimptomàtics confirmats per PCR, els contactes es buscaran des de 2 dies abans de la data de diagnòstic.

(Actualització 6.07.2020)

VACANCES, TOT EL QUE VOLS SABER ...

La última cacicada és que tenim constància que en alguns territoris estan pressionant a la plantilla de la xarxa comercial per obligar-los a gaudir de les vacances 2020 abans de Setembre d'aquest mateix any.

Per resoldre tots els dubtes que puguin sorgir amb relació als teus drets per al gaudi de les vacances, SECB posa a la teva disposició unes faq 's específiques en el següent enllaç:

https://secbcaixabank.info/hojas/vacaciones-2020/

Es reprèn l'obligatorietat del Registre Horari 11.05.2020

Obligatori a partir
de dilluns 11.05.2020

📌 Hauràs registrar el teu jornada diària informant: hora d'inici i de final, així com les hores efectivament treballades (aplicació de Registre Horari habitual).

Per a la regularització de l'registre horari, tens a la teva disposició un imprès a emplenar diàriament amb la teva jornada efectiva, un cop descomptades els temps de descansos i altres interrupcions de la jornada que no es consideren hores de treball efectiu realitzat.

📌 Si per qualsevol motiu no registraràs la teva jornada diària, el sistema generarà per defecte la jornada diària teòrica. el sistema t'enviarà per correu electrònic l'alerta o recordatori per no haver registrat el dia anterior.

📌Els marcatges per defecte generats a partir del 11 de maig es podran esmenar només durant els 7 dies següents i ratificar durant tot l'any.

Regularització situacions anteriors al 11.05.2020

📌excepcionalment, Ia causa de la suspensió de l'obligatorietat de registrar la jornada diària durant la situació d'alerta, es podran ratificar i / o esmenar els marcatges generats de forma automàtica entre el 16 de març i el 8 de maig, fins al proper 11 de juny de 2020.

Si tens dubtes dels passos a seguir, l'empresa ha elaborat una guia interna. Pots, contactar amb el delegat de SECB perquè t'ajudi.

GUIA RÀPIDA MARCATGE HORARI ESPECIAL C-19

Marcatge situacions
especials C-19

Si no realitzes treball presencial i et trobes en alguna de les situacions especials per l'Estat d'Alarma Covid-19, recorda que, addicionalment al REGISTRE HORARI, hauràs de fer marcatge de la teva situació laboral.

A continuació et facilitem una guia de com fer el marcatge segons cada cas.

REQUEREIX COMUNICACIÓ DE L'EMPLEAT A L'EMPRESA

Situacions que recollirà l'Entitat un cop sigui comunicat per l'empleat pels canals establerts:

📌 (C-19) Diagnosticat, amb test / (C-19) Diagnosticat, sense test.

PAS 1: Empleat que ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per la seva simptomatologia).

Ha de tramitar la seva baixa mèdica. A aquest efecte, ha de contactar amb el teu centre de salut i seguir les seves instruccions.

PAS 2: Contactar amb la Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit informant, a través de missatge de correu

PAS 3: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-URGENT Portal de l'empleat (web / app) i si no pots accedir, comunica-mitjançant el correu electrònic: incidencias.partes.medicos.it@caixabank.com

📌 (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball

Si s'ha detectat un cas de COVID-19 dins del teu perímetre de contacte estret laboral, es recomanarà el teu aïllament d'acord amb les indicacions del Servei de Prevenció de CaixaBank i de les autoritats sanitàries.

En aquests casos, si no tens símptomes, podràs continuar treballant en remot durant la quarantena i l'Entitat registrarà el teu absentisme presencial com C-19 Teletreball, positiu confirmat centre de treball, mentre no tramitis teva baixa mèdica.

SI DECIDEIXES GESTIONAR LA BAIXA MÈDICA:

PAS 1: envia un missatge de correu electrònic rrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com , amb còpia a la teva Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit. Amb aquesta autodeclaració, l'empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d'acord amb la informació que has facilitat, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l'autoritat sanitària, romandràs en situació de quarantena preventiva durant el període d'aïllament prescrit.

PAS 2: passaràs a prestar els teus serveis en remot fins que no tramitis la teva baixa mèdica i, per això, hauràs d'informar del teu absentisme presencial al Portal de l'Empleat, indicant (C 19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

PAS 3: Quan disposis del certificat d'empresa, podràs tramitar Baixa Mèdica, segons procediment informat.

PAS 4: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT Portal de l'empleat (web / app).

REQUEREIX REGISTRE AL


PORTAL DE L'EMPLEAT

Situacions a registrar per l'empleat al Portal de l'empleat, APP o WEB:

📌 (C-19) Quarantena Simptomatologia.

Si tens símptomes és important que romanguis aïllat i contactis amb l'autoritat sanitària i el teu centre de salut per obtenir un diagnòstic i, si escau, tramitar la teva baixa mèdica.

Mentre no disposis de la teva baixa mèdica, hauràs de registrar al Portal de l'Empleat el teu absentisme indicant (C-19) Quarantena Simptomatologia

📌 (C19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

Una autoritat sanitària (112, 061) m'ha prescrit aïllament per contacte estret amb un cas positiu però no tinc simptomatologia ni m'ha emès cap document que avali aquesta circumstància.

PAS 1: envia un missatge de correu electrònic a rrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com , amb còpia al teu Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit. Amb aquesta autodeclaració, l'empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d'acord amb la informació que has facilitat, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l'autoritat sanitària, romandràs en situació de quarantena preventiva durant el període d'aïllament prescrit.

PAS 2: passaràs a prestar els teus serveis en remot fins que no tramitis la teva baixa mèdica i, per això, hauràs d'informar del teu absentisme presencial al Portal de l'Empleat, indicant (C 19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

PAS 3: Quan disposis del certificat d'empresa, podràs tramitar Baixa Mèdica, segons procediment informat.

PAS 4: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT Portal de l'empleat (web / app).

📌 (C19) - Teletreball per raons organitzatives:

D'aplicació en aquells casos en què la persona treballadora està autoritzada per a realitzar la seva activitat professional des del seu domicili.

📌 (C19) - Permís retribuït recuperable:

Aplicable als permisos concedits per a atendre situacions particulars específiques.

SAPS QUINS TIPUS DE TEST HI HA AL MERCAT?

SECB, va sol·licitar a la Comissió de Salut Laboral de dijous
28 de maig que es reprengués l'acord per als TEST MASSIUS
per TOTA LA PLANTILLA amb caràcter UNIVERSAL
ACONSEGUIM UN ACORD EL 23.06.2020

Davant el debat suscitat pels test i la idoneïtat d'uns o altres, SECB hem realitzat un estudi i et donem les claus i diferències entre els tests que existeixen avui al mercat i l'eficàcia dels mateixos.

Proves moleculars (PCR)
📍 Es prenen exsudats nasals i faringis per veure si tens el virus
📍 Per confirmar els casos vigents de covid-19, ja que detecten directament l'ARN (àcid ribonucleic), és a dir, el material genètic de virus

✅ Aquest material genètic està present en el cos abans que es formin els anticossos, el que significa que les proves moleculars poden detectar el virus molt d'hora, des de l'inici dels símptomes

✅ A diferència de les proves serològiques, el resultat positiu indica que el pacient està infectat en aquest mateix moment

✅ Les proves moleculars «només poden indicar la presència de virus durant la infecció i no indicaran si una persona ha estat infectada i posteriorment es va recuperar»

És probable que el material genètic de virus (tot i estar en el cos d'algú) no ingressi a la mostra respiratòria que se li extreu. Fals negatiu. ( "Això pot succeir perquè, per exemple, algú no va obtenir una bona mostra del nas. O ara veiem que, a mesura que la malaltia progressa, el virus pot ja no ser present al nas, sinó només en els pulmons, per la qual cosa una mostra nasal no contindrà virus »)

Proves serològiques (ANTICOSSOS)
📍 A través d'una gota de sang
📍 detecta la nostra resposta immunològica contra el patogen

✅ Aquests anticossos són els IgM (immunoglobulina M) i els IgG (immunoglobulina G), que s'adhereixen a l'virus per desactivar-lo o eliminar-

✅ L'organisme pot trigar al menys deu o onze dies en alliberar els anticossos IgM i els IgG

✅ Aquestes proves, al resultar positives, solen detectar «anticossos d'infeccions passades o recents"

✅ Si la prova es realitza a l'inici del contagi o si la persona s'ha infectat durant l'última setmana, hi ha una alta probabilitat que el resultat sigui negatiu. fals negatiu

✅ Encara no sabem si la persona està completament protegida o quant dura aquesta immunitat, ni la possibilitat de reinfecció ...

CONCLUSIONS

La prova de ANTICOSSOS que és «crucial» per fer front a pandèmia del covid-XNUMX:

 • Permet una estimació més precisa de el nombre de persones que han estat infectades, independentment de si van presentar símptomes o no durant la infecció.
 • Permet avaluar la prevalença de virus i què tant s'ha escampat a la població

La PCR és fonamental per conèixer la presència de virus durant la infecció:

 • Ens va donar informació de si la persones està infectada asimptomàtica i, per tant, han d'activar tots els protocols per trencar la cadena de transmissió.
 • La recerca dels casos actius asimptomàtics (PCR positiva asimptomàtica) és fonamental per frenar el contagi.

ENCARA CAP TEST GARANTEIXI LA IMMUNITAT
La realització sistemàtica de test és fonamental per
entendre l'evolució de la malaltia i de la pandèmia.

Com més test fem, i millor estiguin dissenyades les
estratègies de mostreig, més coneixement acumularem.

La qualitat de les decisions que prenguem dependrà
de la solidesa de el coneixement que generem.

XARXA COMERCIAL reingrés progressiu 11.05.2020

📍 QUAN

Incorporació progressiva, gradual i flexible de la plantilla a partir del 11 de maig estimant-se a finals de maig un nombre de persones en presència equivalent al 75% a la xarxa d'oficines.

📍 CRITERI

Atenent a les especificitats de cada territori i l'afluència de clients, Mantenint en tot cas, com a element imprescindible, les mesures tècniques i organitzatives de protecció recomanades per les autoritats competents.

DAVANT UNA desescalada TAN FALTA DE CRITERI ...
El 20 de maig de 2020, SECB va denunciar a CaixaBank davant la Inspecció de Treball i Seguretat Sòcial en matèria de prevenció de riscos laborals per a protegir la seguretat i la salut dels treballadors.

HORARI

📍 XARXA OFICINES RETAIL «amb horari general»

A partir del 13.07.2020 queda restaurat l'horari d'atenció a el públic i s'adapta a la normativa vigent:

Horari Laboral deXNUMX: XNUMX a XNUMX: XNUMXh

Horari d'atenció a el públic de les oficines de 8: 15 a 14: 30h

📍 CENTRES ADSCRITS HORARI LABORAL SINGULAR
Store / All-In-One / BusinessBank / Centres In Touch

Des del 01.07.2020 tenen normalitzat l'horari a la normativa vigent:

horari Laboral de 8: 15 a 15: 00h

TEST DE DIAGNOSTIC I autodeclaració

SECB hem treballat durant mesos per aconseguir un acord que reguli els TEST de diagnòstic de Covid-19:

«Tenint en compte la situació sanitària derivada de la crisi provocada per l'expansió de l'COVID-19, les parts convenen que la realització de TEST és un instrument altament recomanable per a complir amb l'objectiu de poder detectar, de manera precoç, situacions que podrien comportar XNUMX propagació no desitjada de la malaltia. »

S'estableix una prova diagnòstica
PCR per a les persones treballadores

📍 QUAN SERÀ OBLIGATORI EL TEST DE DIAGNÒSTIC
✅ Cas sospitós o amb símptomes de COVID-19

Persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb COVID-19

✅ Empleats en situació d'aïllament per alguna de les circumstàncies següents:
   • cas sospitós
   • cas positiu
   • contacte estret
📍 QUAN SERÀ VOLUNTARI EL TEST DE DIAGNÒSTIC
✅ Amb caràcter general i previ a la incorporació a la feina presencial en Edificis Corporatius
✅ Persones treballadores de tots els centres de treball del territori nacional

En el cas que l'empleat / a no vulgui realitzar aquesta prova, Haurà d'omplir una autodeclaració que contingui:

 1. La comprensió de les mesures preventives d'acord amb les pautes d'actuació d'aquest protocol.
 2. L'absència de símptomes compatibles amb el COVID-19 i el compromís de comunicar a RRHH qualsevol canvi que es produeixi.

Els resultats obtinguts dels TEST, No podran ser usats amb fins discriminatoris ni en perjudici de les persones treballadores.

El tractament de dades personals en aquestes situacions d'emergència sanitària, han de seguir sent tractades de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals (RGPD I LLEI ORGÀNICA 3/2018, DE 5 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DELS DRETS DIGITALS, LOPDGDD), amb licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat (en aquest cas salvaguardar els interessos vitals / essencials de la persones físiques), principi d'exactitud, i per descomptat, el principi de minimització de dades, les dades tractades hauran de ser exclusivament els limitats als necessaris per a la finalitat preventiva, sense que es pugui estendre aquest tractament a qualssevol altres dades personals no estrictament necessaris per a aquesta finalitat.

REINGRÉS PROGRESSIU ESPECÍFIC Edificis corporatius i centres InTouch

✅ Etapa 0
 • Fins al mes de setembre de 2020.
 • Es platea un retorn parcial de les àrees impactades a nivell operatiu i de productivitat.

etapa 1

 • A partir del mes de setembre, es continuarà amb la reincorporació progressiva dela plantilla.
 • S'ha de garantir en tot moment el compliment de les mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries i definides per CaixaBank.

Es valorarà durant l'etapa 0 i 1 l'efectivitat de les mesures implementades, així com els fluxos d'ocupació durant l'entrada / sortida de persones al centre de treball.

A partir dels resultats obtinguts es revisarà la proporció de persones a incorporar de forma gradual, en cas que així es consideri, i els períodes recomanats.

equip suport

📌 EQUIP SUPORT

El protocol no preveu mesures organitzatives concretes per al col·lectiu d'equips suplents, sent de gran problemàtica per la seva situació itinerant entre centres per a la prestació de serveis.

A les zones afectades per rebrots, fins a nou avís,
aquest col·lectiu ha de quedar assignat a un centre concret
per a la prestació de serveis i s'ha d'evitar, la mobilitat
de persones entre centres i rotacions.

PROTOCOLS ESPECÍFICS EDIFICIS CORPORATIUS

Control de l'accés i desenvolupament de la jornada presencial

✅ CONTROL ACCESSOS

Els torns d'accés es configuraran de manera que s'optimitzin els fluxos d'entrada i sortida, minimitzant el risc de contacte interpersonal.

L'entrada / sortida de les persones a l'edifici es realitzarà tenint en compte:

📍 L'accés / sortida s'efectuarà de manera gradual en períodes de 30 minuts. D'aquesta manera, el col·lectiu es distribuirà en petites agrupacions segons franja horària per omissió. Cada persona ha d'acordar prèviament amb el seu mànager l'interval d'entrada / sortida corresponent.

📍 Es limitaran els punts d'entrada / sortida a l'edifici, en funció de l'dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

SENYALITZACIÓ

S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents en lloc visible.

DISTÀNCIA SEGURETAT

S'evitaran aglomeracions de persones a l'exterior i interior de l'edifici, mantenint en tot moment la distància de seguretat que estigui vigent en cada moment, especialment en zones d'entrada / sortida de l'edifici, mitjançant la senyalització de la distància amb bandes a terra (interior / exterior).

Trànsit a l'interior i ús de zones comuns.

Durant la permanència a l'interior de l'edifici s'han d'evitar els desplaçaments innecessaris i ha de dirigir-se directament a el lloc de treball.

ASCENSORS / ESCALES

Es recomana sempre que sigui possible pujar i baixar per les escales. En cas de disposar dos o més escales, s'assignaran escales diferents de pujada i de baixada que estaran degudament senyalitzades.

En cas d'utilitzar l'ascensor, es respectarà la limitació de persones que s'indiqui en cada cas. La capacitat autoritzada en cada ascensor estarà degudament senyalitzada.

Posar les instruccions de seguretat corresponents a escales i ascensors.

Es realitzarà una neteja / desinfecció diàriament, amb especial atenció a passamans, mecanismes d'accionament, etc.

A CADA PLANTA

A l'entrada de les plantes es disposarà d'envasos de el gel hidroalcohólico per procedir a la desinfecció de mans immediatament abans d'entrar a la planta i / o al sortir de la mateixa.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir.

ZONES COMUNS

No es permet l'ús de les neveres per a la conservació d'aliments, únicament per a la conservació de productes de necessitat (per exemple: medicaments).

La manipulació de cafeteres, màquines de vending, excepcionalment de la nevera, etc .; haurà d'anar sempre precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólico.

Les fonts d'aigua estaran habilitades i disposaran de gots d'un sol ús. Es senyalitzarà la necessitat de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólico previ al seu ús i la prohibició d'omplir recipients d'ús particular.

S'ha d'evitar romandre a les zones de descans quan no es pugui garantir el distanciament social vigent en cada moment entre els ocupants. L'aforament en aquestes zones estarà limitat a una persona.

✅ REUNIONS PRESENCIALS

A partir del 22 de juny i llevat que les CCAA estableixin restriccions Incompatibles amb aquesta previsió, es permetran les reunions presencials, sempre que no superin un màxim de 30 persones i assegurant les mesures de distanciament de seguretat. S'efectuarà una neteja entre reunions, per al que es disposarà d'un kit de neteja. Serà responsabilitat de l'convocant seleccionar un espai de reunió amb capacitat d'acord amb el nombre de convocats i la neteja posterior a l'acabar la reunió. Serà responsabilitat individual de cada empleat / a el manteniment de les distàncies i el Compliment de la resta de mesures de prevenció.
En els llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones i per al temps d'espera, hauran de senyalitzar a terra, les distàncies de seguretat vigent en cada moment.

✅ LAVABOS

Es realitzarà una neteja / desinfecció diàriament, amb especial atenció als lavabos, passamans, poms de portes, mecanismes d'accionament o apagat d'equips, etc.

Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries.

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.

✅ PASSOS I VIES DE CIRCULACIÓ

En funció de l'edifici es senyalitzarà la distància de seguretat vigent en cada moment en passos i vies de circulació com passadissos, sempre que l'ample d'aquesta ho permeti; definir sentits de circulació separats. Quan l'amplada de el pas no permeti aquesta senyalització, s'haurà de respectar la distància utilitzant el pas per torns i evitant creuar-se.

Llocs de treball

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment de l'distanciament vigent en cada moment entre persones.

📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:

S'ha de respectar la separació mínima vigent en cada moment entre empleats. Per respectar aquesta distància, se seguirà un patró d'ocupació de llocs que evitarà ocupar dos llocs adjacents frontal i / o lateralment.

Quan sigui procedent, es col·locaran distintius de senyalització a les taules que puguin ser ocupades, respectant el distanciament vigent en cada moment.
📌 ESPAI DE TREBALL FIX

El / la empleat / a ocuparà el lloc de treball que li hagi estat assignat prèviament i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual. Un cop ocupat no es permetrà el canvi d'ubicació.

📌 ETIQUETA SOCIAL

S'evitarà saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.

📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS

Els equips de treball i / o eines pròpies no podran compartir-se.

📌 RECOLLIR MATERIAL D'ÚS PROPI CADA DIA

La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.

📌 EQUIPS COMPARTITS

En l'ús d'impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohólico.

Autorització per desplaçament laboral

📌 Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili

📌 En cas de tenir més de 37.5 graus, No acudirà a centre de treball i informarà a RRHH.

📌 Si per als teus desplaçaments a centre de treball, alguna autoritat et requerís acreditació a l'respecte, et recordem que el 13 d'abril de 2020, vas rebre per correu electrònic, des de l'usuari 'Àrea de Recursos Humans' amb l'assumpte:

<< Autorització Desplaçament per raons laborals >>

Aquest és el document que hauràs exhibir

Es recorda l'obligació per part de la plantilla a seguir les indicacions de les autoritats competents en cada moment per als desplaçaments des del domicili a el centre de treball.

indumentària i rentat de la roba

Es vestirà amb roba que pugui ser rentada i canviada diàriament, observant les pautes que es publicaran.

RECOMANACIONS MINISTERI DE SANITAT

Si has estat en un ambient tancat amb més persones de manera continuada, separa en una bossa la roba que hagis usat sense sacsejar. Tanca-i no la treguis fins a tornar a sortir o fins rentar-la amb aigua calenta (60ºC). Sécala bé. Renta't bé les mans abans de manipular-la.

AFORAMENT I MESURES CLIENTS CENTRES DE TREBALL 11.05.2020

📌 DISTÀNCIA SEGURETAT

Es garantirà la distància mínima vigent en cada moment.

📌 AFORAMENT

Es permet l'atenció d'1 client / a per empleat / ai únicament la permanència d'1 client / a Esperant sempre que es compleixi la distància entre persones vigent en cada moment (clients / es i empleats / des). S'instal·larà la corresponent senyalització.

A partir del 22 de juny, l'aforament que s'indiqui podrà adaptar-se a la situació de cada oficina de manera que en tot cas es garanteixi la separació de la distància de seguretat vigent.

📌 MAJORS DE 65

El col·lectiu de clients majors de 65 anys s'atendrà preferentment mitjançant cita prèvia.

📌 Es limitaran els punts d'entrada / sortida, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

📌 gel hidroalcohólico

Pròxim a l'entrada de l'oficina es disposarà d'envasos de gel hidroalcohólico, tant per a la plantilla com per als / les clients / es.

Serà obligatori el desinfectat de mans immediatament posterior a l'accés. Es senyalitzarà degudament.
📌 CONTENIDORS RESIDUS

A l'entrada s'instal·laran un contenidor de residus amb tapa o similar i accionament per pedal per al desfet de residus.

📌 SENYALITZACIÓ:
  • SEGURETAT: S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.
  • CLIENTS: Es col·locaran cartells visibles per als / les clients / es recordant: les normes de seguretat, la prioritat d'ús de mitjans electrònics, i les mesures d'higiene i de distància entre persones.
  • DISTÀNCIA SEGURETAT: En els llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones (Interior / exterior) hauran de senyalitzar a terra, les distàncies de seguretat vigent en cada moment a mantenir durant l'espera.
  • CAIXERS: Les zones 24h s'han de reservar a l'ús exclusiu de persones usuàries del servei de caixers. No podrà utilitzar-se aquest espai com a zona d'espera de torn per a l'accés a atenció presencial a les oficines.
✅ REUNIONS PRESENCIALS

A partir del 22 de juny i llevat que les CCAA estableixin restriccions Incompatibles amb aquesta previsió, es permetran les reunions presencials, sempre que no superin un màxim de 30 persones i assegurant les mesures de distanciament de seguretat. S'efectuarà una neteja entre reunions, per al que es disposarà d'un kit de neteja.

✅ LAVABOS

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

No es permetrà l'accés a clients / es, excepte en el cas que sigui estrictament necessari.

✅ ZONES D'ARXIU

Les tasques en zones d'arxiu o similar estarà limitat a una persona. Es recomana l'ús de guants. Posteriorment s'efectuarà una neteja / desinfecció de mans.

✅ SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es reduirà la recirculació sempre que sigui possible, s'augmentaran els períodes de renovació d'aire, i s'incrementarà en la mesura del possible la freqüència de neteja i / o substitució de filtres.

MESURES DE PROTECCIÓ 11.05.2020

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment de l'distanciament vigent en cada moneto entre persones.

Donada la gran quantitat de centres de treball amb atenció a el públic i les grans diferències que es poden trobar tant entre els centres com entre el disseny dels propis llocs de treball i en la pròpia organització de l'activitat, les següents mesures s'han d'adaptar a la situació de cada centre / lloc de treball en què es vagin a implementar.

El dimensionament i ocupació de centre de treball ha de complir les restriccions i mesures de prevenció establertes per les autoritats sanitàries i definides per CaixaBank.

Si el teu centre / lloc de treball no compleix les restriccions i mesures de seguretat de les autoritats sanitàries, contacta amb el teu delegat de SECB i t'ajudarà.

📌 MAMPARES: Tots els llocs d'atenció a el públic han d'estar dotats de mampara de protecció. No podran ser ocupats aquells en què no es garanteixi el distanciament vigent en cada moment.

📌 ETIQUETA SOCIAL: S'evitarà saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic. S'evitarà saludar donant la mà, tant a clients com a companys / es.

📌ORGANITZACIÓ TEMPS: Es limita el temps que el / la client / a està a l'oficina, havent de limitar el temps de les visites a l'estrictament necessari.

📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS: Els equips de treball i / o eines pròpies no podran compartir-se.

📌 RECOLLIR MATERIAL D'ÚS PROPI CADA DIA: La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.

📌 EQUIPS COMPARTITS: En l'ús d'impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohólico.

📌 GUANTS DE PLÀSTIC PER A CLIENTS: Per als casos en què l'operativa de el client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.

📌 EPI: L'ús d'equips de protecció individual, només es recomana en els següents supòsits:

 • guants: com a norma general, no es considera necessari el seu ús atès que es prioritza la protecció col·lectiva (mampara). Només estaria indicada en aquells casos en què no s'estigui protegit per la mampara o no es garanteixi el distanciament interpersonal vigent en cada moment.
 • màscares: Com a norma general, no es considera necessari el seu ús, només estaria indicat en certes situacions com, per exemple, la manca de cooperació d'una persona simptomàtica en l'assistència en l'ús de caixer.
Canals per a la reposició (segons disponibilitat):
ServiceNow / pedidos_material@caixabankfacilities.com

📌 HIGIENE CENTRES DE TREBALL: Addicionalment a l'servei ordinari de neteja de centre, es disposarà d'un kit de neteja desinfectant per a superfícies, per a ús dels / les empleats / des que ho desitgin.

MESURES específiques store / all-in-one / Banca Privada / Centre Empreses / BusinessBank 11.05.2020

S'han de garantir les mesures de protecció necessàries per complir amb els requeriments de prevenció establerts per les autoritats sanitàries i definits per CaixaBank.

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment de l'distanciament vigent en cada moment entre persones.

Amb caràcter general LI SÓN D'APLICACIÓ LES MESURES PREVISTES EN XARXA OFICINES I RECOLLIDES A LA FAQ «MESURES DE PROTECCIÓ 11.05.2020»

Espais de Treball

📌 CITA PRÈVIA: Preferentment, els / les clients / es acudiran a l'oficina amb cita prèvia. Cada empleat / a organitzarà amb antelació la programació de les visites.

📌 ESPAI DE TREBALL FIX: Haurà d'organitzar l'assignació d'espais de treball amb antelació (es recomana realitzar una programació setmanal). Coordinat pel / per la mànager.

📌 NO ROTACIONS:

 • No s'ha d'efectuar rotacions de posicions durant la jornada diària a excepció de el lloc de Benvinguda.

Haurà d'efectuar una neteja de la superfície de treball prèvia a l'intercanvi de persones.

 • Els despatxos ATP / ATE únicament podran ser utilitzat per una mateixa persona a el dia. No es podrà alternar l'ocupació per diferents empleats / es. Realitzar l'assignació de despatxos amb antelació per planificar les visites.
 • CAIXA: Es recomana manipular per una sola persona.
 • Les taules ATI (trio) s'assignarà amb antelació a cada empleat / ai s'utilitzaran sempre que s'hagi col·locat la mampara de protecció. Haurà d'efectuar una neteja de la superfície de treball per part de l'empleat / a prèvia a l'intercanvi de persones, amb el kit de neteja que es facilitarà a aquest efecte.

Team Room

📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT: S'ha de respectar la separació mínima entre empleats / des vigent en cada moment

📌 ESPAI DE TREBALL FIX: .El / la empleat / a ocuparà el lloc de treball que li hagi estat assignat prèviament i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual. Un cop ocupat no es permetrà el canvi d'ubicació. La resta de la plantilla tindrà un lloc fix assignat en els despatxos i sales de reunions de centre, prèvia col·locació de la mampara deprotección corresponent per a l'atenció a clients

Banca Privada, Centre Empreses, BusinessBank

En el cas que, una vegada efectuada aquesta distribució, quedi algun despatx / sala lliure aquesta es podrà utilitzar per atendre visites, sempre que s'hagi col·locat la mampara de protecció corresponent.

S'ha d'efectuar una neteja de la superfície de treball per part de l'empleat / a prèvia a l'intercanvi de persones, Amb el kit de neteja que es facilitarà a aquest efecte.

Activitats comercials fora de el centre treball 11.05.2020

Es podran realitzar les que siguin estrictament necessàries atenent les restriccions que pogués haver-hi en cada territori

La plantilla que realitzi les visites i / o activitats comercials que siguin imprescindibles fora de centre de treball, hauran de seguir les següents recomanacions:

 • Rentar-se les mans freqüentment, especialment abans de sortir de l'oficina i a l'sortir de la visita comercial.
 • Utilitza mocadors d'un sol ús i tíralos després del seu ús.
 • Al tossir o esternudar, cobrir la boca i el nas amb el colze flexionat.
 • Evitar tocar els ulls, el nas i la boca, ja que les mans faciliten la seva transmissió.

Durant els desplaçaments en transport públic es seguiran les següents recomanacions:

 • Mantenir una distància de seguretat vigent en cada moment amb la resta dels passatgers, tant en els accessos com a l'andana i dins el transport.
 • Utilitzar mascareta i guants de protecció.
 • No menjar ni beure durant el trasllat.

Durant les visites comercials se seguiran les següents mesures de seguretat:

 • Seguir les instruccions o normes de seguretat específiques de centre.
 • Saludar els / les clients / es sense estrènyer la mà.
 • Respectar el distanciament social vigent en cada moment, en cas que no sigui possible, serà obligatori l'ús de guants i mascareta acte-filtrant.
 • Evitar contactar el mobiliari i elements comuns.
 • Rentar-se les mans amb freqüència, o, si no desinfectar-les amb gel hidroalcohólico.

Aquestes recomanacions poden actualitzar-se en funció de les indicacions de les autoritats competents en cada moment.

Esdeveniments, viatges i reunions

📌 Es manté la prohibició dels esdeveniments, actes

📌 Es restringeixen els desplaçaments nacionals: es permeten a les zones que hagin passat a Fase III de la desescalada, mantenint el criteri de només els imprescindibles i tenint en compte les restriccions establertes per les autoritats competents.

COL·LECTIU DE RISC

Independentment de l'tipus de centre on es presta serveis:

El col·lectiu de risc haurà de romandre en els seus domicilis realitzant treball en remot fins a nova comunicació per part de l'Entitat. Vigilància de la salut continuarà amb la revisió i seguiment d'aquest col·lectiu.

El Marcatge de la situació de Col·lectiu de Risc en l'Portar de l'Empleat, es realitza centralitzadament i no serà visible al Portal de l'Empleat.

La renovació dels períodes autoritzats d'aquestes situacions pot patir retards per motius de gestió administrativa. L'empleat no ha de realitzar cap acció a l'respecte, excepte en el cas que rebi comunicació per part de Servei de vigilància de la Salut informant de la revisió de la seva situació de grup vulnerable.

circuit sol·licitud col·lectius de risc ACTUALITZAT 18.03.2020

El col·lectiu de risc podrà romandre en els seus domicilis realitzant treball en remot fins a nova comunicació per part de l'Entitat. Vigilància de la Salut continuarà amb la revisió i seguiment d'aquest col·lectiu.

Aquelles persones que no hagin tramitat fins a la data esmentada sol·licitud han d'informar RRHH i remetre la seva sol·licitud a l'adreça de correu electrònic:

caixaquironprevencion@quironprevencion.com

COM SOL·LICITAR-LO: Aquest correu electrònic ha de portar com a assumpte CAIXABANK-COMUNICACIÓ PES - COVID-19, i relacionar la següent informació:

 • Data
 • Nombre de centre a què està adscrita la persona
 • Nom de la persona
 • Número de matrícula
 • NIF
 • Descripció de la patologia diagnosticada i / o medicació actual

MARCATGE AUTOMÀTIC: Un cop aprovada aquesta situació, Recursos Humans registrarà de manera centralitzada la situació '(C19) -Teletreball, patologia de risc', sense que la persona afectada hagi de realitzar cap acció a l'respecte pel Portal de l'Empleat.

MESURES UNILATERALS DE CONCILIACIÓ COVID-19

La concessió de les noves mesures de conciliació: permís retribuït recuperable, millora excedència cura de menor i permís no retribuït 2020 estan condicionades a les possibilitats organitzatives de centre d'adscripció i al gaudi de les vacances.

Aquesta condició implementada de forma unilateral per part de l'empresa, està sent revisada pel nostre equip jurídic, ja que entenem que pot contravenir els RD 8/2020 i 10/2020, així com la nostra normativa laboral vigent.

RD 8/2020 del 17 DE MARÇ. Article 6. << Pla MECUIDA >>

Les persones treballadores per compte d'altri que acreditin deures de cura respecte de el cònjuge o parella de fet, així com respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, tindran dret a accedir a la adaptació de la seva jornada i / o la reducció d'aquesta, quan concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb les actuacions necessàries per evitar la transmissió comunitària del COVID-19.

📌 Aquestes circumstàncies excepcionals es refereixen a:

 • Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a la cura conseqüència directa del Covid 19.
 • tancament de centres educatius o qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada.
 • Quan la persona que fins ara s'hagués encarregat d'aquest cura no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el Covid-19.

📌 Característiques:

 • És una prerrogativa la concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com en el seu contingut.
 • Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.

📌 El dret d'adaptació de jornada se a:

 • Canvi de torn
 • Alteració d'horari
 • horari flexible
 • Jornada partida o continuada,
 • Canvi de centre de treball,
 • Canvi de funcions,
 • Canvi en la forma de prestació de la feina, incloent la prestació de treball a distància
 • En qualsevol altre canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar

REDUCCIÓ ESPECIAL JORNADA << Pla MECUIDA >>

✅ Per cura de fills menors de 12 anys, persones amb discapacitat o cura de familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat. ET 37.6

✅ La concreció horària i determinació de la reducció corresponen a la persona treballadora dins la seva jornada diària. ET 37.7

✅ Fins al 100% de la jornada. RD 8/2020

✅ Comunicació amb 24h d'antelació. RD 8/2020

Reducció proporcional d'aportació a Pla de Pensions.

No serà necessari que el familiar que requereix atenció i cura no desenvolupi activitat retribuïda. RD 8/2020

garanties addicionals


📍 El treballador manté la base de cotització a el 100% a efectes de càlcul en un futur de jubilació, incapacitat permanent, mort o invalidesa, maternitat o paternitat.

📍 Les bases de cotització per a la prestació d'atur computaran fins al 100%.

PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE. (No regulat en acord laboral)

Concessió fins al 30 de setembre.

✅ Màxim 100h i / o fins a la data que permeti regularitzar les hores abans de finalitzar l'any natural.

✅ El gaudi es realitzarà per dies complets i s'haurà de recuperar abans del 31 de desembre de 2020.

✅ Es sol·licitarà juntament amb una proposta de recuperació de les hores.

✅ La concreció final sobre la recuperació s'haurà de pactar amb cada manager.

Excepte necessitats urgents i extraordinàries, la sol·licitud haurà de tramitar, al menys, amb 7 dies hàbils d'antelació a la data d'inici proposta.

A l'efecte de cotització i beneficis és com si estiguessis treballant.

PERMÍS NO RETRIBUIT 2020. (No regulat en acord laboral)

Concessió fins al 30 de setembre.

Màxim 3 mesos de durada

✅ Cotització mínima grup professional (Llei SSSS)

✅ Els permisos no retribuïts només podran gaudir-se 1 cop cada 4 anys (CC art38)

✅ No computarà per al límit establert en Conveni Col·lectiu de gaudi de 1 vegada cada 4 anys.

EXCEDÈNCIA PER CURA DE PERSONES DEPENDENTS. (Protocol de conciliació)

Fins 3 anys

✅ Reserva de càrrec dels 3 anys

✅ Reserva de lloc 1 any Conveni

✅ Còmput d'antiguitat

✅ Manteniment de condicions bancàries.

Difereix de la reducció de jornada de RD en que no cotitza a la SS,
però, manté les aportacions a el Pla de Pensions.

vacances 2020. (No regulat en acord laboral)

vacances 2020
Perquè pugui ajudar-te a conciliar la teva vida personal amb la professional, el gaudi de les vacances d'aquest any 2020 no quedarà limitat als tres períodes establerts per normativa interna.

La concessió de les noves mesures de conciliació: permís retribuït recuperable, millora excedència cura de menor i permís no retribuït 2020 estan condicionades a les possibilitats organitzatives de centre d'adscripció i al gaudi de les vacances.

Aquesta condició implementada de forma unilateral per part de l'empresa, està sent revisada pel nostre equip jurídic, ja que entenem que pot contravenir els RD 8/2020 i 10/2020, així com la nostra normativa laboral vigent.

RECORDA!

La totalitat de mesures contemplades tant en l'Estatut dels Treballadors, com el Conveni Col·lectiu i el nostre Protocol de Conciliació, segueixen vigents i poden ser sol·licitades en els supòsits i condicions que cadascuna d'elles contempla.


PER LA SALUT DE TOTS ...

NO ET RELAXIS , SIGUES SOLIDARI

Anna Sierra
Anna
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Compartir a:

2 comenta "Nova normalitat FAQ's: Tot el que vols saber"Afegeix el teu →

 1. Excel·lent treball, per l'àmplia temàtica que abasta i per l'ordenada presentació i fàcil accés.
  Darrera de la informació a cop de clic hi ha molta feina, de professionals apassionats amb la seva tasca i, el més important, que es posen en lloc dels empleats.

  Farien bé molts directius en Comissions de Seguiment, en Territoris i en Àrees de Negoci, a imitar bons exemples, com aquest. Es diu EMPATIA i treballar A EL SERVEI DE LES PERSONES.

  La Unilateralitat no és, precisament, la direcció encertada.

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà. Els camps obligatoris estan marcats amb *