ELECCIONS A CATALUNYA: CONEIX ELS TEUS DRETS

ELECCIONS A CATALUNYA: CONEIX ELS TEUS DRETS

El proper diumenge 12 de maig se celebren eleccions a Catalunya

Com a empleat de CaixaBank, coneix els teus drets

Hem de distingir si has estat designat
membre de Mesa Electoral, Suplent, Interventor o Apoderat.

RESOLEM ELS TEUS DUBTES

 

He estat designat vocal de Mesa o President de la mateixa, tinc dret a algun tipus de permís?

SÍ. Pel sol fet de ser nomenat com a Vocal o President de Mesa, et correspon una reducció de jornada, retribuïda i no recuperable de cinc hores a gaudir al llarg del dia posterior a la jornada electoral.

A la pràctica això significa que la teva entrada a la feina seria a les 13:00 hores, sempre que estiguis adscrit a l'Horari General establert al Conveni Col·lectiu.

Si participo com a apoderat en les properes eleccions del 12 de maig, gaudeixo dels mateixos permisos que el President o Vocal de taula?

No tindràs dret a la reducció de jornada de cinc hores l'endemà, però sí al permís retribuït el dia de les eleccions si coincideix amb la jornada laboral.

He estat nomenat com a suplent de president o d'un Vocal,
disposo d'algun permís?

Tret que finalment no acudeixi el President o Vocal titular de la taula i hagis d'exercir el lloc, no tindries cap permís, a excepció que aquell dia treballis i coincideixi el teu horari laboral amb la constitució de la taula a què has d'acudir.

En el cas que finalment acabessis constituint la mesa electoral, l'endemà hauràs de registrar la sol·licitud de permís per “deure inexcusable” (només en el cas de coincidència del dia de les votacions amb la jornada laboral).

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per deure inexcusable.

Si l'endemà gaudeixes del permís de 5 hores, hauràs de tramitar la sol·licitud de permís per Descans postelectoral.

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per Descans postelectoral.

En el moment de registrar aquests permisos caldrà adjuntar la documentació acreditativa d'haver participat a les eleccions formant part de la mesa electoral.

He de sol·licitar algun tipus de justificant?

Sí. A la mateixa mesa electoral t'hauran de facilitar un justificant per presentar a l'empresa.

quant de temps tinc per anar a votar?

El permís general per anar a votar és retribuït i no recuperable. És de fins a quatre hores dins de la jornada electoral que correspongui. La durada d'aquest permís s'ha de reduir proporcionalment a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per exercici del dret a vot

Aquest permís només el podran gaudir les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi totalment o parcialment amb l'horari dels col·legis electorals:

a) Les persones treballadores que facin una jornada l'horari de les quals no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís. Si la coincidència és com a màxim de dues hores, la persona treballadora no té dret a cap permís.

b) Si la coincidència és de més de dues hores i de menys de quatre, la persona treballadora té un permís de dues hores.

c) Si aquesta coincidència és de més de quatre i de menys de sis, la persona treballadora té un permís de tres hores.

d) Si aquesta coincidència és de més de sis hores, la persona treballadora té el permís general de quatre hores.

Correspon a l'empresa la distribució, en base a l'organització de la feina, del període en què les persones treballadores disposin del permís per a acudir a votar.

(*) L'horari d'obertura dels col·legis electorals és de 9: 00 a 20: 00 hores.

Cobraré alguna quantitat si em designen com
membre d'una mesa electoral?

Els presidents i vocals de les meses electorals percebran per l'exercici de les seves funcions a la jornada electoral la quantitat de 70 euros, segons el BOE publicat el 6 de març passat.

Estic cobert en cas que tingui algun accident
exercint la meva tasca com a membre d'una mesa electoral?

Sí, durant aquest període estaràs cobert per la Seguretat Social i les lesions patides tindrien la consideració d'accident laboral.

 

SECB Estem al teu costat, per a qualsevol cosa que necessitis.
No dubtis a posar-te en contacte amb el teu delegat sindical.

 

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIA'T AQUÍ!

 

LUCÍA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic