SECB compromès amb la plantilla a l'adaptació del PLA d'Igualtat

SECB compromès amb la plantilla a l'adaptació del PLA d'Igualtat

Després d'intenses sessions de treball per fi arribem a un acord per a l'adaptació i el registre del Pla d'Igualtat signat el 2020

CaixaBank està obligada a elaborar
un Pla d'Igualtat que ha d'incloure
una Auditoria Retributiva, valoració de llocs i desglossament de conceptes salarials,
un Diagnòstic de la situació retributiva a l'empresa per tal de detectar si hi ha bretxa salarial entre homes i dones en els llocs i funcions equivalents, 
establir plans d'actuació per a la correcció de les desigualtats detectades.
Des del SECB ,
a través de la Comissió de Seguiment
continuarem aportant i participant de manera activa
per sumar en aquest procés,
treballant per a la plantilla.
SECB requerim un compromís de l'Entitat per establir un pla d'actuació amb mesures amb tendència a resoldre les diferències detectades, fins i tot inferiors al 25% legalment previst, aconseguint en aquesta adaptació que així sigui sempre que superi el 15%.
 Un llarg camí per endavant per millorar i per complir compromisos
Reforçar el coneixement de les mesures disponibles per a la CONCILIACIÓ de la vida laboral, personal i familiar, mantenint els principis d'igualtat d'oportunitats en situacions especialment protegides com a embaràs de risc i baixes maternals,
Vigilància en la protecció de la plantilla en la DIVERSITAT,
Equiparació de la protecció a Víctimes de violència sexual i de gènere,
la necessària implementació i revisió dels casos en TELETREBALL,
Publicació de Polítiques de Compensació, transparència en els processos de selecció, promoure polítiques actives en matèria de DESCONNEXIÓ DIGITAL,
Treballar de manera immediata en un protocol de TRASLLATS que venim reclamant des de la seva inclusió a l'últim acord ERO.


ET RECORDEM ALGUNES DE

LES CLAUS del PLA D'IGUALTAT

Coneix-ne més sobre el Pla d'Igualtat aquí https://secbcaixabank.info/igualtat/claus/

 

DESCONNEXIÓ DIGITAL I ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL

DESCONNEXIÓ DIGITAL I ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL

 • Es reconeix el dret a la desconnexió digital a TOTA la plantilla limitant l'ús de les tecnologies per garantir el respecte al temps de descans i a la intimitat personal i familiar de les persones treballadores de CaixaBank.
 • Es tindran en compte TOTS els mitjans, dispositius i eines posats a disposició de les persones treballadores.
 • La plantilla de CAIXABANK tindrà dret a no respondre a cap comunicació, un cop finalitzat el seu horari laboral, ni s'enviaran comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19:00h fins a les 8:00h del dia laborable següent, ni durant els caps de setmana o festius.
 • No es convocaran reunions que finalitzin més enllà de les 18: 30h.
 • CaixaBank informarà i/o formarà a totes les persones treballadores, incloent especialment a les persones que ocupen llocs de responsabilitat i tinguin un equip de persones al seu càrrec, els quals hauran de tenir en compte especialment les polítiques de desconnexió digital i abstenir-se de donar directrius de treball per qualsevol mitjà, fora de les franges horàries establertes en el present protocol.

  DIGUES NO ALS GRUPS DE WHATSAPP TRAMPA !!!

  que exigeixen respostes immediates i que, de vegades, són utilitzats
  per a TOT menys per motivar l'equip.

PROTOCOL CONCILIACIÓ

 • Ampliació FLEXIBILITAT horària a 1 hora, que podran utilitzar TOTS els empleats, tant a l'entrada com a la sortida i en el temps de menjar. Si gaudiu d'una reducció de jornada també podeu aplicar aquesta flexibilitat.
 • PERMISOS retribuït d'1 dia hàbil o una bossa de 10 hores hàbils per a urgències, imprevistos, necessitats personals i familiars, etc.
 • En el supòsit de la mort del cònjuge o parella de fet degudament registrada, i que hi hagi fills menors en comú, es podran afegir dos dies addicionals a l'actual ampliació de 3 dies.
 • Les VACANCES
   • podran ser gaudides, per raons de conciliació, fins al 31 de gener de l'any següent i a continuació del permís per naixement fins i tot si es produeix canvi d'any.
   • Prioritat d'elecció d'almenys 2 setmanes en què es tingui al menor de 12 anys al seu càrrec, en cas de sentència o conveni regulador de divorci o separació.
   • En el supòsit de fill/a a càrrec amb discapacitat que acudeixi a Centres Escolars especialitzats es donarà prioritat a l'elecció de les dates d'almenys 10 dies hàbils en què aquests centres estiguin tancats.

SECB estem satisfets amb la feina que s'ha realitzat i apostem per aquest ambiciós PLA d'IGUALTAT referent al sector on, a través de la Comissió de Seguiment, continuarem aportant i participant de manera activa per sumar en aquest procés, treballant per a la plantilla.

 

Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

LUCÍA

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta