Tot sobre les targetes de crèdit d'empleat

Tot sobre les targetes de crèdit d'empleat

Des d'avui 13 de maig, l'entitat ha comunicat certs canvis en les targetes de crèdit i dèbit d'empleats i familiars per als companys d'origen Bankia que, des de SECB, volem aclarir.

A l'ACORD LABORAL D'INTEGRACIÓ DE BANKIA, i respecte a aquest tema, es va dir:

«Durant sis mesos a comptar des de la integració tecnològica, es mantindran les condicions dels contractes de targetes que gaudeixin tant la persona treballadora d'origen Bankia com els seus familiars.

Passat un any des de la data d'integració tecnològica això canviarà. Els contractes de targetes beneficiats per la condició d'empleat/da de Bankia deixaran de tenir les bonificacions i exempció de comissions que arrossegaven de Bankia.

Segons arribi el mes de caducitat de cada targeta, cal aplicar la nova comissió de manteniment.»

Després del recordatori i les gestions del SECB amb l'entitat, s'ha publicat el protocol dels contractes de targetes d'empleats de CaixaBank per a persones d'origen Bankia, que es podran donar d'alta després del 13 de maig.

A continuació us resumim LA NORMATIVA que s'aplica a les targetes d'empleats de CaixaBank.

Donada la importància d'aquesta NORMATIVA, tant des del punt de vista econòmic per a l'empleat/da, com des del punt de vista d'una possible sanció per no respectar-la, te'n recomanem encaridament la seva lectura.

NORMA 217: TARGETES D'EMPLEATS. CONSIDERACIONS INICIALS

Tot empleat de CaixaBank pot ser titular de:

 • Es defineix la targeta Visa Or i la Visa Estrella com els únics productes de targeta de crèdit per als empleats.
 • Un contracte de targeta de crèdit mensual amb codi de treballador.
 • Dos contractes de targeta de crèdit setmanal amb codi de treballador.
 • La quota de qualsevol targeta el titular de la qual és un empleat, és gratuïta, tant si té condició d'empleat com de client.

VISA OR

 • Màxim d'un contracte Visa Or per empleat amb domiciliació obligatòria al dipòsit d'havers.
 • El límit de crèdit entre un mínim de 600 euros i un màxim de 6.020 euros.
 • Empleats amb més d'un any d'antiguitat a CaixaBank, 4.510 euros de límit de crèdit estàndard. I si és inferior a un any, 1.810 euros.
 • Necessari nivell 2 d'autorització d'un altre empleat (no el que ho sol·licita) per modificar els límits de crèdit.
 • Necessitats extraordinàries superiors a 6.020 euros de límit mensual es realitzaran sempre per mitjà d'altres contractes, que tindran el tractament de client.
 • Es permet assignar límits temporals de crèdit per un import de 3.010 euros i dins un cicle de 90 dies.
 • No es pot senyalitzar el contracte per permetre excedits de límit.
 • Important: disposicions de fons a crèdit fins a un màxim conjunt de 900 euros en intervals de 30 dies.
 • Estan exempts del cobrament de comissió la quota de tinença de la targeta (titular i beneficiaris) i la substitució i la nova estampació de la targeta (titular i beneficiaris). A la resta de conceptes s'hi apliquen les comissions estàndards, les quals no es poden condonar.
 • Interès ajornat es fixa en un 1,5% mensual, sense possibilitat de modificar-lo.

VISA ESTRELLA

 • Únic producte de targeta de crèdit setmanal per als empleats. Màxim 2 contractes com a empleat.
 • Límit de crèdit estàndard de 600 euros setmanals, necessitant autorització de nivell 2 per modificar límit inferior (mínim 200 euros) i de nivell 4 per augmentar el límit (màxim 1.800 euros).
 • Possibilitat d'assignar límits temporals de crèdit per un import superior de 400 euros i dins un cicle de 90 dies.
 • No es pot senyalitzar el contracte per permetre excedits de límit.
 • Es permeten realitzar disposicions en caixers d'efectiu a dèbit, però no a crèdit.

TARGETES AMB CONDICIONS DE CLIENT

La sol·licitud i concessió d'un contracte de targeta amb condicions de client s'han de tramitar a l'oficina gestora del dipòsit d'estalvi associat. Ho autoritzarà un empleat que disposi de nivell 2 d'autorització i que sigui diferent del sol·licitant, encara que aquest últim tingui un nivell superior.

CONTRACTES ON EL TITULAR NO ÉS L'EMPLEAT

Només té quota gratuïta la targeta que correspongui a l'empleat. La resta de titulars pagaran la quota corresponent.

Via T

En el cas del ViaT d'empleats, la quota anual serà gratuïta, però no la comissió d'alta al servei.

TARGETA DE DÈBIT

No es poden contractar targetes de dèbit (Visa Electrón).

TARGETA AMERICAN EXPRESS

L'any 2018 va finalitzar l'acord d'emissió de targetes per la qual cosa no hi ha la possibilitat de contractar-la.

CONCESSIÓ I GESTIÓ DE LES TARGETES D'EMPLEAT

 • La concessió i la gestió correspon a l'oficina d'assignació del dipòsit d'estalvi o al centre de treball de l'empleat.
 • Per evitar l'auto-concessió, les targetes hauran de ser autoritzades pel nivell superior jeràrquic al del mateix empleat o pel responsable de la DAN.

MATRIMONI D'EMPLEATS

Ambdós cònjuges podran disposar de contractes de targetes d'empleat encara que figurin com a beneficiaris a altres contractes d'empleat.

Per ampliar aquesta informació et recomanem que llegeixis amb deteniment la Norma 217 des del terminal financer.

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

CÉSAR
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic