Teletreball a CaixaBank: Molt a millorar

Teletreball a CaixaBank: Molt a millorar

El 5 d'abril passat va tenir lloc la reunió de presentació del nou model de teletreball a CaixaBank. Un model que serà efectiu previsiblement a partir del proper 2 de maig i que s'aplicarà als Serveis Corporatius i als Serveis Distribuïts.

MOLT A MILLORAR

Però, sincerament, és un model que ens fa plantejar si realment CaixaBank aposta per aquesta nova modalitat de treball que ha vingut per quedar-se. Un model que no s'ha consensuat amb la representació sindical i que l'empresa ens presenta amb el següent marc general de màxims:

 • Data prevista de tornada al model presencial combinat amb Teletreball post pandèmia: 2 de maig del 2022.
 • El percentatge de TW sempre serà menor al 30%.
 • Serveis Corporatius: 6 dies de teletreball al mes, computats trimestralment.
 • Serveis Territorials i Corporatius distribuïts: 4 dies al mes, computats trimestralment.
 • Teletreball Voluntari.
 • Flexible.
 • Reversible per les dues parts.
 • Amb vigència anual prorrogable.
 • S'oferirà formació en eines ofimàtiques.
 • La formació en matèria de PRL serà obligatòria.

particularitats:

 • Aquest primer període de TW, serà bimestral. Per tant, els mesos de maig i juny tindran un màxim acumulat de 12 i 8 dies de TW, per a SSCC corporatius i DTs/SSCC corporatius distribuïts, respectivament.
 • Els responsables de cada centre determinaran el número final de dies de TW així com les condicions/límits que operen, d'acord amb el seu criteri i les necessitats del centre de treball. Per tant, els responsables de cada centre tenen carta blanca. L'empresa ens presenta aquest model com a pacte individual entre les parts.
 • Els dies de TW es poden distribuir i agrupar de manera flexible, marcant-los en un portal específic per a aquest fi; sempre d'acord amb les directrius del mànager. Es permeten canvis de futur i fins al mateix dia, però no es permeten canvis de caràcter retroactiu.
 • El marcatge no requereix aprovació del mànager.
 • El portal inclourà un comptador amb el número de dies de teletreball disponibles.
 • Es pot definir un segon domicili on poder teletreballar.
 • Si hi ha acord laboral de pagament de menjars, se seguirà aplicant en situació de Teletreball.
 • Pel que fa al TW en altres àmbits (oficines, centres InTouch, etc.), no hi ha previsió d'implantar el model. Tot i això, en centres InTouch, s'està realitzant una prova pilot en 2 DT (Galícia i Andalusia). En funció dels resultats obtinguts, es prendrà la decisió.

Des de SECB pensem que és un avenç, però és un avenç petit i creiem que no és suficient per cobrir les expectatives de la plantilla. Tot i que el nou model inclou algunes de les propostes i millores que des de SECB hem recollit, és un model que segueix sense resoldre punts com el de la discrecionalitat del director d'àrea o de centre (manager de l'equip).

Aquest tipus de limitacions i restriccions van en contra de
la flexibilitat que es pretén aconseguir

No podem acceptar que hi hagi centres de treball que no tinguin dret a poder Teletreballar sense que hi hagi una justificació objectiva i, per això, una de les desagradables sorpreses de la reunió ha estat la constatació que hi haurà alguns departaments de l'àrea financera (Markets, ALM, Treasury & Funding) que directament no disposaran d'aquesta modalitat de treball. Les raons de l'empresa francament no se sostenen després d'haver superat l'escenari pandèmic amb un 100% de teletreball.

Demanem directrius clares i iguals per a tots els centres. No volem que es generin desigualtats. I també hem traslladat a l'empresa la necessitat de detallar aquells aspectes referents al control i l'auditoria durant el TW, per evitar futurs conflictes.

No ens podem quedar enrere com a entitat capdavantera. Hauríem de donar exemple a la resta però, en aquest cas, no sembla que aquesta sigui la línia a seguir.

Un model de teletreball amb una jornada no presencial

per sota del 30% no és l'exemple que cal seguir.

CREIEM EN UN MODEL DE TW FLEXIBLE I DE MÀXIMS

I si no és una qüestió econòmica, tal i com ens ha assegurat l'empresa, quins són els motius? Por, desconfiança, inseguretat…

Per què ens centrem només en SSCC?

Tot i que aquesta reunió estava centrada en el TW a SSCC, des de SECB venim demanant des de fa temps el Teletreball tant per a InTouch com per a la Xarxa d'oficines. De fet, a la comissió de seguiment del Pla d'Igualtat de 23 de setembre de 2020 ja demanem una Mesa de negociació de Teletreball.

Cada cop que hem traslladat aquesta proposta, sobretot a InTouch, la resposta ha estat la mateixa: que necessiten presencialitat perquè l'activitat comercial és menor.

Això és rotundament fals. És una excusa remesa per part de les territorials, que defensen el presencialisme per poder augmentar la pressió comercial sobre els empleats. L'empleat, en Teletreball, pot organitzar millor el seu temps, ja que no pateix al Coordinador amb pressions i continus controls preguntant cada 5 minuts quantes trucades porta, quantes remediacions, etc. Si no tinguessin tantes interrupcions, els empleats no tindrien més temps per fer trucades i, per tant, augmentar la producció?

De nou, com en altres temes laborals, CaixaBank es vanaglòria externament de multitud de premis aconseguits, però internament continuen quedant-se enrere i no s'adapten a la situació laboral actual, usant «tècniques» de segles passats, basats en la pressió constant sobre tots els empleats.

Al SECB pensem que els millors acords s'aconsegueixen quan es negocia de manera conjunta i s'assoleix un consens. Per això emplacem a l'empresa a reunir-nos en una comissió de treball amb l'objectiu d'assolir un acord que ens satisfaci a tots i que sigui l'exemple a seguir per gran part de les empreses que ens envolten.

 

ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIA'T AQUÍ! 

 

Col·laboradors del blog
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "Teletreball a CaixaBank: Molt a millorar"Add yours →