SECB sol·licitem un pagament lineal per la pèrdua de poder adquisitiu

SECB sol·licitem un pagament lineal per la pèrdua de poder adquisitiu

El Conveni Col·lectiu de les Caixes i Entitats Financeres d'Estalvi, amb vigència 2019-2023, va establir unes modificacions salarials que, per la situació extraordinària actual, han quedat totalment desfasades.

Negociar pagament lineal

Els increments salarials per al 2022 han estat del 0,75% i els del 2023 seran de l'1%, molt lluny de l'IPC actual del 7,6% (febrer 2022) i que ha estat per sobre de l'1% des del març del 2021.

I és que, en el moment de la negociació del Conveni, no es podia preveure els efectes tan perjudicials que estan tenint a la butxaca de la plantilla els increments dels preus del petroli, la llum i el transport, així com el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ukrania.


La plantilla sempre ha fet – i continua fent – ​​un esforç important, en l'àmbit econòmic i laboral.

No hi va haver increments salarials el 2019, 2020 i 2021, on la crisi econòmica i la pandèmia van exigir un sacrifici immens de tots, però davant la situació excepcional dels preus, fa que ara demanem un esforç per part de CaixaBank, millorant el Conveni, sobre tot després de la integració de Bankia ja realitzada i uns beneficis anuals històrics a la nostra Entitat, de més de 5,200 milions d'euros.

REVISIÓ DELS ACORDS LABORALS. PAGAMENT COMPENSATORI.

Els contractes són per complir-los segons el principi fonamental de Dret Civil pacta sunt servanda, obligant els contractants a complir sense excusa ni pretext allò acordat.

No obstant això, hi ha excepcions quan hi ha circumstàncies sobrevingudes radicalment imprevisibles que augmentin l'onerositat o el cost de les prestacions d'una de les parts aplicant la clàusula rebus sic stantibus («mentre continuïn així les coses») inherent a tot contracte.

Els contractes poden ser revisats quan concorrin circumstàncies imprevisibles i especialment gravoses per a una de les parts en aplicació de la clàusula rebus sic stantibus

Per això, i per compensar l'esforç econòmic i laboral
que ha anat realitzant la plantilla de Caixabank:SECB sol·licita a la Direcció un pagament lineal a tots els empleats de l'entitat que compensi en part aquest desfasament en el poder adquisitiu de tothom mentre subsisteixi aquesta situació extraordinària

REVISIÓ DELS IMPORTS DE NATURALESA INDEMNITZATÒRIA (KILOMETRATGE I DIETES) I TARGETES RESTAURANT HLS

Igualment, sol·licitem a l'empresa una revisió a l'alça dels imports dels quilometratges, dietes i targetes restaurant, la naturalesa indemnitzatòria de les quals ha de ser adequada a la situació de preus existent.

És hora que Caixabank tingui cura dels seus empleats i es faci càrrec de la realitat social que tots estem vivint.

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIA'T AQUÍ! 

 

Begoña
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "SECB sol·licitem un pagament lineal per la pèrdua de poder adquisitiu"Add yours →