SECB, CONTINUA EN LA SEVA LLUITA. 2n AVENÇ EN EL TELETREBALL.

SECB, CONTINUA EN LA SEVA LLUITA. 2n AVENÇ EN EL TELETREBALL.

La setmana passada et vam comunicar un primer avenç en el Teletreball en Departaments de Serveis Centrals.

Aquesta setmana hem tornat a tenir un altre avenç.

Es tracta d'un projecte pilot al Centre de Gestió de Clients InTouch a l'edifici Santa Leonor a Madrid , amb l'objectiu de promoure un model de treball en remot i afavorir el clima del centre. Per aquest motiu ens han informat que , excepcionalment, s'iniciarà aquest projecte al centre esmentat.

Les principals característiques d'aquesta prova pilot són:

DURADA La durada serà de 12 mesos (inicialment període de 3 mesos prorrogables en períodes de 3 mesos fins a 1 any) sent la data d'inici l'1 d'octubre del 2023 i, en conseqüència, la data final el 30 de setembre del 2024. A la finalització d'aquesta prova, llevat de pròrroga expressa, caldrà tornar a la modalitat presencial al 100%. 
ADHESIÓ VOLUNTÀRIA Durant el mes de juny s'obrirà un procés d'adhesió voluntària.
ADSCRIPCIÓ I FORMACIÓ L'adscripció al treball en remot es formalitzarà per escrit i estarà subjecta a la realització de formació obligatòria, particularment en matèria de prevenció de riscos laborals.
1 DIA A LA SETMANA Per afavorir les dinàmiques de treball i optimitzar la coincidència dels equips, la modalitat de treball en remot es realitzarà 1 dia a la setmana, sent necessàriament divendres.
VIGÈNCIA La prova pilot mantindrà la vigència fins el moment en què s'esgoti la durada fixada i, en tot moment, estarà condicionat al fet que es mantinguin i romanguin estables les condicions organitzatives del centre de treball que permeten, a priori, la concessió. 
D'acord amb això, sense perjudici de la facultat de reversibilitat que assistirà a la persona treballadora, en qualsevol moment l'Entitat també podrà determinar, si s'escau, el manteniment de la mesura a nivell de centre o a nivell individual, en funció de les necessitats organitzatives a cada moment.
També és possible que, puntualment, es requereixi la presencialitat per exemple, en situacions de punta de treball, urgències, necessitats del servei i compliment dels SLA establerts per la Direcció Territorial sense que es posi fi a la prova pilot de forma definitiva.

El director del centre tindrà la potestat per determinar si els estàndards d'activitat es mantenen respecte al treball en presencial, per poder realitzar el treball en aquesta modalitat.

Des de SECB, seguirem insistint, ja que són bones notícies per als empleats afectats, encara que queden molts avenços per fer, i seguirem treballant per aconseguir-los.

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Col·laboradors del Blog
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

0 comentaris a "SECB, CONTINUA EN LA SEVA LLUITA. 2n AVENÇ EN EL TELETREBALL."Add yours →