SECB ACTUA DAVANT EL REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

SECB ACTUA DAVANT EL REQUERIMENT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL

Com ja vam anunciar al nostre full publicat el passat 25 d'abril «UNS TENEN LA FAMA I ALTRES CARDEN LA LLANA», estàvem a l'espera del requeriment escrit de la Inspecció de Treball perquè CaixaBank es posés a treballar SERIOSAMENT en:

REQUERIMENT 1: 

MODIFICACIÓ DE LA NORMA 70 COMUNICACIÓ INTERNA 

REQUERIMENT 2:

MODIFICACIÓ EPC, MÉS OBJECTIVA

Ahir, 27-06-2023, se'ns va fer arribar escrit de requeriment formal de la Inspecció de Treball que va tenir sortida de registre el 14 de juny:

Uns tenen la fama i altres carden la llana, dos?

Mentre uns segueixen treballant per garantir que aquests requeriments es compleixin i per protegir els drets de tots els treballadors de CaixaBank…

A SECB, ACTUEM!

SECB hem requerit a l'empresa perquè obri en menys de 48h una taula de negociació per regular la NORMA 70 i les EPC dels empleats.
ESCRIT SECB A LA DIRECCIÓ 28-06-2023
Com sempre, anem a buscar resultats mentre alguns es dediquen a posar excuses i justificar-se en fulles populatxeres i sensacionalistes.

A SECB exigim a l'empresa que en el termini de 48h s'obri una mesa de negociació que garanteixi la participació de la RLT en el desenvolupament dels punts del requeriment de la ITSS i, especialment, als punts PRIMER i SEGON d'aquest escrit, per als quals la ITSS els exigeix ​​col·laboració explícita de la RLT.

PRIMER.- Que en el referit escrit de la ITSS, se'ls requereix, entre d'altres, en el termini no superior a un mes, a desenvolupar la NORMA 70 en col·laboració amb la representació dels treballadors, “a efectes de determinar aquells seguiments telefònics o per correu electrònic admissibles i aquells que per freqüència o durada no siguin admissibles; respecte als inadmissibles hauran de ser definits de forma quantitativa indicant un nombre màxim de vegades en un període concret podent establir un llindar màxim i mínim, però en tot cas quantificat”.

SEGON. - Que en el referit escrit de la ITSS, se'ls requereix, entre d'altres, en el termini no superior a un mes, en col·laboració amb la representació dels treballadors al fet que “estableixi mecanismes de valoració dels treballadors proporcionats, temporals i que garanteixin que no es fan vulnerant l'article 4.2 de l'Estatut dels Treballadors”.

En cas de no ser atesa la nostra petició, ens veurem obligats a emprendre les mesures administratives i legals que es trobin al nostre abast amb la finalitat de protegir la salut dels treballadors de CaixaBank i donar compliment a la normativa vigent en matèria de prevenció de riscs laborals.

A SECB treballem i seguirem treballant perquè l'empresa faci de debò un canvi important i sigui CONSCIENT que la seva salut és la salut de la seva plantilla.
ser el sindicat dels empleats és una gran responsabilitat.

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic