REGULARITZACIONS PRÉSTECS EMPLEATS PROCEDENTS DE BANKIA

REGULARITZACIONS PRÉSTECS EMPLEATS PROCEDENTS DE BANKIA

 

REGULARITZACIONS PRÉSTECS EMPLEATS PROCEDENTS DE BANKIA

Tal com hem anat informant en anteriors comunicats i missatges que heu pogut llegir a les nostres xarxes socials, després de les reclamacions de SECB sobre irregularitats en els interessos cobrats dels préstecs reconvertits d'empleats procedents de Bankia,  l'empresa ha regularitzat les quotes mal liquidades.

Però SECB segueix veient que la forma d'actuar del departament corresponent ha tornat a generar dubtes i, sota el nostre punt de vista, indueix a errors.

 

 

perquè:

 

La notificació enviada als afectats va donar a entendre que la regularització del rebut de mes de desembre de 2023 generaria un abonament tant dels interessos indeguts com de la part de capital dels dies liquidats amb aquests interessos indeguts.

Els posteriors aclariments, a partir de les primeres regularitzacions, anaven pel mateix camí, encara que només havien retrocedit els interessos.

I perquè, finalment, se'ns ha explicat que les regularitzacions són correctes i que únicament es regularitzaran els interessos cobrats indegudament.

 

 

A veure com expliquem això…

Quan al seu moment es van formalitzar les reconversions d'aquests préstecs, el problema que es va generar fou que, a CaixaBank, els càrrecs de les hipoteques coincideixen amb el cobrament de la bestreta de nòmina de meitat de mes, quan a Bankia es liquidaven el dia del mes de signatura (per vençut).

Aquesta situació és la que, a causa de la impossibilitat de liquidar dos tipus d'interès en un mateix rebut, va generar els errors que SECB va reclamar al seu moment.

Amb una particularitat: tots aquells préstecs la data de liquidació dels quals era posterior al dia 14 de cada mes, van provocar que en comptes de pagar-se (per vençut) el 14 del mes següent, es carreguessin el 14 del segon mes posterior. És a dir, que el novembre del 2021, amb la integració tecnològica no es va carregar cap rebut i el pagament d'aquest rebut d'octubre es va passar al 14 de desembre.

Què ha passat amb les regularitzacions?

L'empresa ha “regularitzat amb base al contracte privat de reconversió” per tornar a quadrar les liquidacions per vençut d'aquestes hipoteques, passant a cobrar per mesos complets de l'1 al 31 (o 30) de cada mes Com? Tornant els rebuts de desembre de 2023 (que es va liquidar el febrer de 2024) i de gener de 2024 (que es va liquidar el març de 2024) i carregant-ne tres:

  • el de desembre del 2023: amb el tipus correcte del 0,12%
  • el de gener de 2024 (amb l'IBM de l'1,5%)
  • i el de febrer de 2024 (amb l'IBM de l'1,5%), que s'hauria cobrat el 12 d'abril sense la remediació, però que, com a la resta d'empleats de CaixaBank, s'ha cobrat el 14 de març

Però llavors, he pagat de més?

No, perquè les amortitzacions de capital són correctes, encara que pugui semblar que s'ha realitzat una “amortització extraordinària” per solucionar l'error generat al seu dia en reconvertir els préstecs. L'empresa ens ha traslladat que «tècnicament s'ha avançat l'inici de la facturació del rebut de desembre i successius períodes".

En haver-se generat el rebut de desembre per un període complet (del 01 al 31), «es procedeix amb l'abonament d'un complement d'interessos per tornar els interessos ordinaris pels dies de desembre que ja van ser liquidats al rebut de novembre".

Què ha fet SECB davant d'aquesta situació?

Protestar per l'errònia comunicació remesa als afectats.  Ens responen que intentaran tornar a enviar una explicació més detallada per aclarir els dubtes tant com sigui possible.
Protestar pel “avanç de liquidació” realitzat per l'empresa. Què fem amb aquells empleats que, basant-se en el comunicat rebut, no tenien previst aquests tres càrrecs, cosa que ha pogut generar descoberts als seus comptes? Qui pagarà els interessos dels possibles descoberts? Cabria la possibilitat de poder sol·licitar una bestreta per finançar quotes elevades a tornar, per exemple, en 6 mesos?
Reclamar que a les hipoteques amb data de facturació anterior al 14 de desembre també s'han realitzat “avenços de liquidació" Hem trobat casos d'«avenços de liquidació». Traslladarem aquests casos per revisar-los.
Reclamar els interessos indeguts dels rebuts de desembre de 2022. Que sí, que són cèntims d'euro però, són diners que se li han de tornar als empleats, sí o no?

 

Estem esperant resposta a les dues darreres reclamacions, a veure què passa amb la resta.

Amb el fàcil que hauria estat liquidar els interessos com quan es constitueix una operació nova…

L'empresa ens insisteix que s'ha realitzat un “avenç de liquidació” (sense modificar ni el nombre de quotes ni fer amortitzacions extraordinàries), que amb aquest avenç únicament s'ha “avançat” la liquidació al dia 1 (en el quadre d'amortització es podrà observar aquest fet), i que liquidar els interessos com si fos una operació nova requeriria novar loperació hipotecària.

 

Us recomanem aclarir-ho tot amb el vostre Delegat sindical de SECB, sobretot consultant en quadre d'amortització del vostre préstec. NO DUBTES EN TRUCAR-NOS.

 

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEMAMBTU

 AFILIA'T AQUÍ! 

 

VICENTE
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic