Saps com és el nostre pla d'ocupació el 2022?

Saps com és el nostre pla d'ocupació el 2022?

PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ CAIXABANK

Un dels millors beneficis socials de què disposem com a empleats de Caixabank, és el nostre Pla de Pensions d'Ocupació. Està format per dos subplans (Subpla A i Subpla B), integrats en 2 fons diferents:

el PENSIONS CAIXA 30 (PC-30)
i el PENSIONS CAIXA 135.

El Subpla B, de prestació definida, s'integra al  col·lectiu de beneficiaris passius provinents de la integració  de Barclays. La resta d'empleats, tant en actiu com desvinculats amb aportacions, pertanyen al Subpla A.

L'adhesió de l'empleat al pla és automàtica i no li suposa cap cost perquè aquest pla està íntegrament finançat per CaixaBank. El PC-30 és d'aportació definida. Per a les persones que s'incorporin a partir de l'1 de gener de 2022, les aportacions de jubilació seran del 6% sobre el salari pensionable des del mes 25 fins al mes 84. A partir del mes 85 les aportacions seran d'un 7,50 % del Salari Pensionable -SP-. Addicionalment al mes 25 també  es fa una aportació extraordinària equivalent al 6% del salari pensionable anual.

Per al col·lectiu de persones origen Bankia se'ls aportarà allò que estableixi l'Acord Laboral d'Integració de data 5 de juliol de 2021.

Per al col·lectiu anterior al 07/07/2021 amb efectes 1 de gener de 2022 se'ls incrementarà en un 2% el percentatge vigent a cada moment d'aportació sobre el salari pensionable.

Podeu veure més informació:
www.fpecaixa.info

És important fer la designació
de beneficiaris a través d'CaixabankNow.

És veritat que ja no tenim el capital únic de mort per mort natural o per accident, ni el d'invalidesa. Tot i així, és important tenir aquesta designació de beneficiaris realitzada. En cas que sobrin drets consolidats si hi ha viduïtat i/o orfandat, el beneficiari designat cobraria aquest sobrant. I en el cas que no hi hagi ni viduïtat ni orfandat, el beneficiari designat cobraria els drets consolidats amb un mínim de dues anualitats .

Recordeu també que per l'acord de préstecs signat el febrer del 2020, en el cas de defunció de la persona treballadora titular d'un préstec d'habitatge, si el cotitular fos beneficiari del Pla de Pensions, es mantindran les condicions favorables del préstec.

Quines contigències cobreix el Pla de Pensions?

De Jubilació:

La quantia de les prestacions per jubilació del Partícip o del Partícip en suspens serà igual als drets consolidats que el Partícip o Partícip en suspens tingués reconeguts pel Pla de Pensions en el moment del cobrament de la prestació. Aquesta prestació es podrà percebre mitjançant diferents formes de cobrament.

De mort i d'incapacitat: 

Per a les persones que s'incorporin a CaixaBank a partir de l'1 de gener del 2022, les prestacions per les contingències de defunció i incapacitat són les que s'indiquen a continuació,

DEFUNCIÓ INCAPACITAT
Viduïtat Orfandat Total absoluta Gran
Invalidesa
2 anual.
SP
2 anual.
SP
3 anual.
SP
4 anual.
SP

La prestació de defunció pot anar canviant sobre la base de la situació familiar de la persona treballadora. Es garanteixen dues anualitats SP per al cas de defunció en cas que no tinguin dret de viduïtat o orfandat o aquestes fossin inferiors a dues anualitats.

Per als col·lectius d'origen Bankia i Caixabank, la prestació per la contingència de defunció i d'invalidesa pot variar.

Rita
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

23 comentaris a "Saps com és el nostre pla d'ocupació el 2022?"Add yours →

 1. Confirmo de nou, tal com unitats em demanen el meu correu electrònic, per resposta per part de secb i publicació del meu escrit i 2 preguntes realitzades i enviades ahir.

  Gràcies.

  Tel: 630266627

 2. Bona tarda.
  El meu marit era empleat de CaixaBank des del 1, director d'oficina i cap de riscos del Baix Llobregat, va morir el 3. Jo seva dona per designi va expressar per escrit d'ell sóc la seva beneficiària de el pla de pensions, subpla A, renda vitalícia mensual. Si us plau, els faig 1977. Preguntes:
  1- Estic informada que aquest any 2021 hi ha hagut canvis i el recent pla creat: PC30, està considerat com molt bo, guardonat i reconegut internacionalment, en el meu cas i situació concreta, he de seguir igual o pogués ser a tenir opció a rebre capital ? Disculpin la meva ignorància en aquest tema i en tot cas és clar els prego m'informin i assessoren.
  2- Sóc família monoparental especial a l'ésser vídua i mare i tutora de la meva filla incapacitada, de 40 anys, en el moment de la defunció del meu marit el 2013 no es va tramitar la renda d'orfandat en CauxaBank, encara que ja presentava la malaltia, per problemes de no acceptació per part de la meva filla (comprensible) no es va poder tramitar la discapacitat de el 65% i així mateix la incapacitat judicial, tot i que d'altra banda igualment la Seguretat Social va acreditar i reconèixer l'orfandat ja que es va demostrar per informes mèdics que ja presentava la incapacitat abans de la mort del meu marit, així mateix la meva filla percep cada mes per l'INSS una pensió d'orfandat, la meva 2a pregunta és si en aquest cas concret, tot i que han passat 7 anys de la mort del seu pare, si la meva filla és candidata a rebre una pensió d'orfandat de CaixaBank, ja que no hem tramitat res a l'respecte.

  Els agraeixo enormement la seva resposta. Gràcies.

  Tel: 630266627

 3. Perdoneu, una pregunta «de bàsica» ... 😉
  Si tinc el testament Fet, no calç que indiqui Beneficiaris a al Pla de Pensions, no? Entenc que el capital ÚNIC per defunció aniria a parar a qui digui el testament com a benefici ari. I els Rendes de viduïtat i orfandat correspondrien a l'conjuge i Els fills menors de 25 anys (que podrien ser también a els Beneficiaris que indica el testament ...).
  En definitiva, si tens testament, calç Fer alguna cosa?
  Moltes gràcies!

   1. Hola Marta,
    Tal com dius, amb el testament, si no hi ha designació de Beneficiaris, és suficient.
    A l'testament s'a d'indicar expressament el contracte de lo qual està PARLANT.
    Si hi ha Designació expressa de Beneficiaris i testament, prevalència el de data més recent.
    Però, si mai vols canviar d'benefici ari i ho tens Designat al testament, haura de fermen 1 testament nou.
    És Molt més fàcil Omplir la designació de Beneficiaris a través d'CaixaBankNow, i les pots canviar Quan vulguis.
    En quant a la distribució del Capital Únic complementari, i els Rendes, és tal com el teu dius.

 4. Un dubte q.me.surge a la resposta de Vicente Navarro. En cas de mort les pensions de viduïtat i orfandat la cobren cònjuge i fills i addicionalment els designats voluntàriament cobraran 55.000 € o 100.000 € fins aquí d'acord però ... els drets consolidats de el pla (tot l'aportat x l'empresa) van a part i els cobra també els designats o hi ha q deduir als drets consolidats tot el pagat d'orfandat viduïtat i 55.000 o 100.000? No se si m explicat bé

  1. Hola David !!! No, els drets consolidats NO va a part, perquè si la contingència és la mort del partícip el que actuen són les prestacions de Viduïtat i Orfandat, a part dels Capitals per als beneficiaris (que poden ser els mateixos o no que els obligatoris) . Són, per tant, contingències diferents: la més habitual (jubilació del partícip) i les menys habituals (mort o invalidesa del partícip). Perquè part dels drets consolidats fossin als beneficiaris, la suma del capital més les pensions hauria de ser inferior a aquests drets, amb la qual cosa l'excedent s'afegiria al capital corresponent. Pensa que si la teòrica pensió de viduïtat és vitalícia i la d'orfandat és fins als 25 anys, el normal és que la suma d'aquestes xifres més el capital als beneficiaris sigui bastant superior als drets consolidats que tenim. Per això un cop l'any ens fan una aportació extraordinària, per garantir aquests imports. Espero haver-te aclarit el dubte.

 5. El Reglament del pla crec que està obsolet tal com han dit.
  Hi ha cassos com el meu que sóc divorciada i casada en Segones núpcies. Els fills són del primer marit.
  El Pla de Pensions voldria que anès integrament ALS Fills peró aniría a parar al meu cònjuge actual excepte a els 55 / 100.000 €.
  Per evitar axó l'única Sortida que em queda és esperar la Jubilació i canviar de Pla

  1. En cas de defunció, el teu conjuge actual percebría 25 renda vitalícia de viudetat, a els teus Fills menors de 55.000 anys 100.000 renda temporal d'Orfanesa i el capital ÚNIC complementari (XNUMX o XNUMX €) si a els has Designat com a Beneficiaris.
   Un cop passes a ser Jubilat, en cas d'defunció a els teus drets consolidats (saldo del Pla de Pensions) ho cobraria qui hagis Designat com a benefici ari, per Tant no calç ia més no és olla canviar de Pla.

 6. Una pregunta: El beneficiari designat expressament en el pla pensions cobrarà l'import a valor de liquidació de el pla a la data de defunció incrementat en 55.000 euros (100.000 euros si la defunció es deu a un accident)? I amb independència de si hi ha relació de parentiu (cònjuge, parella de fet, fills, ...) o no (amics, associacions, ...)?

  1. No Carme. En cas de defunció dels beneficiaris "obligatoris" (cònjuge i fills) cobraran les pensions que els corresponguin (viduïtat i orfenesa, si s'escau), i els beneficiaris voluntaris cobraran el capital que els correspongui (55.000 o 100.000 €). En cas que la suma de les pensions i els capitals sigui inferior als drets consolidats, aquest excés s'afegirà al capital que li correspongui.

 7. Soc Vidu i cobrament de al pla d'ocupació, quant falti és generarà XNUMX Pensió de viduïtat ?, vaig Demanar-ho El sol · licitant i la contestació va ser que era impossible en cas que Hem tornes a casar d'designar un Altre benefici ari a favor de la nova parella. Podriu aclarir-m'ho?

  1. Hola Baltasar. No entenc Bé la teva pregunta, però crec que vols dir que ja estàs cobrant la Pensió corresponent al Pla de Pensions? Si és AIXÍ, els Contingencies de viudetat i invalidesa ja no estan Vigents, perque NOMÉS els tenim a els particips Actius. Per a QUALSEVOL Dubte al respecte et recomano que et posis en contacte amb l'oficina de l'particip, encara que aquí tens l'enllaç a les Prestacions Possibles Quan la contingència és la de Jubilació:

   https://www.fpecaixa.info/documents/esp/Prestacions/Prestaciones%20Jubilación%20Subplan%20A%202016.pdf

   Espereu haver-te ajudat, un abraçada.

 8. Bona síntesi d'aquest tema tan transcendent. Tots o gairebé tots afirmem conèixer el pla de pensions, ... .., però la veritat és que hi ha coses que se'ns escapen i, quan aprofundim una mica buscant concrecions, sorgeixen dubtes. Ahi resideixen al meu entendre les raons que acrediten aquesta publicació com tot un encert. Un cop més, enhorabona Secb, enhorabona Sara.

 9. Perqué no és olla mobilitzar 1 cop estem jubilats?
  Tot i ser al Reglament del pla, calç canviar-ho per donar més llibertat a l'
  benefici ari
  No et SENTIT restar captius 1 cop jubilats

 10. El reglament del pla aquesta obsolet en el sentit que no es recull la figura de parella de fet. Caixa iguala parella de fet a matrimoni, per als beneficis com permisos, i la parella està en la base dades de persones. El pla de pensions hauria igualar aquesta figura també.

 11. Gràcia Rita, la veritat que aquest tema sempre genera dubtes i malgrat la informació tan completa que es publica a la pàgina del pla, aquest assumpte és un espai molt difús per als empleats, fins i tot desconegut per a molts, està molt bé fer aquestes trucades de atenció de tant en tant perquè els nostres companys s'interessin pel que podríem anomenar la nostra joia de la corona.

Deixa una resposta