SECB sol·licita la PRÒRROGA de les mesures extraordinàries associades a el Pla MECUIDA !!

SECB sol·licita la PRÒRROGA de les mesures extraordinàries associades a el Pla MECUIDA !!

SECB SOL·LICITA A CAIXABANK la PRÒRROGA de les mesures extraordinàries

Amb la nova pròrroga es manté la possibilitat d'adaptació de l'horari i reducció de jornada per causes relacionades amb COVID-19.

EL Govern ha prorrogat el Pla MeCuida
CaixaBank mira cap a un altre costat?

Gràcies a la pròrroga de les mesures extraordinàries es pretén pal·liar les dificultats sobrevingudes que poden aparèixer després del tancament d'aules o centres escolars.

No passa desapercebut el difícil paper dels que desesperen en un intent de conciliar davant d'una situació que no ha acabat per molt que alguns s'entestin a mirar cap a un altre costat ... Ha passat el pitjor?

Conciliem?

La situació afortunadament ha millorat però continua sent excepcional, i així han de ser les mesures de conciliació que necessitem en aquests moments de dificultat.

La plantilla continua a peu de canó, des del primer dia, sense descans, implicats i compromesos amb l'entitat. SECB ha defensat des del primer dia el dret a conciliar i el respecte a la desconnexió digital.

SECB - SUMEM AMB TU

RECORDA que pots sol·licitar qualsevol de les mesures regulades en el Pla d'Igualtat, i la totalitat de mesures contemplades en l'Estatut dels Treballadors i en el Conveni Col·lectiu segueixen vigents i poden ser sol·licitades en els supòsits i condicions que cadascuna d'elles contempla.

Recordem les mesures recollides en el RDL 8/2020 si concorren circumstàncies excepcionals que s'han d'acreditar per la persona treballadora:

    • Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a la cura de l'cònjuge o parella de fet, i familiars per consanguinitat fins al segon grau, per raons d'edat, malaltia o discapacitat, conseqüència directa de Covid 19.
    • Tancament de centres educatius o qualsevol altra naturalesa que dispensessin cura o atenció a la persona necessitada.
    • Quan la persona que fins ara s'hagués encarregat d'aquest cura no pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb Covid.
RECORDEM LES MESURES REAL DECRET PLA ME CUIDA 
Dispos Adic sisena RDL 11/2021

REDUCCIÓ DE JORNADA

TELETREBALL

i ADAPTACIÓ DE LA JORNADA

Situacions

Persona amb discapacitat o cura de familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, i per cura de Fills menors de 12 anys.  Necessària acreditació de causa per COVID 19: Canvi de torn, alteració de l'horari, jornada partida o continuada, canvi de centre de treball o de funcions, i modalitat de treball a distància.


SOL·LICITEM es prorroguin les mesures CAIXABANK relacionades amb el PLA MECUIDA
FINS AL 30 setembre 2021

RECORDEM LES MESURES EXTRAORDINÀRIES I UNILATERALS
CAIXABANK que van finalitzar EL PASSAT 31 MAIG

PERMÍS
RETRIBUÏT RECUPERABLE

PERMÍS
NO RETRIBUÏT
2020

EXCEDÈNCIA

Covid-19

Per a supòsits de COVID-19. Cal gaudi previ de les vacances meritades.        Condicionat a l'organització de centre.

NECESSITATS EXTRAORDINÀRIES vinculades amb la
l'emergència sanitària
COVID-19.

fills menors
de 14 anys.

Lucía

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "SECB sol·licita la PRÒRROGA de les mesures extraordinàries associades a el Pla MECUIDA !!"Add yours →

Deixa una resposta