Per què he cobrat menys aquest mes?

Per què he cobrat menys aquest mes?

Aquesta és una pregunta que molts ens esteu plantejant en les nostres visites. Aquest efecte ha passat una mica desapercebut al gener (pel cobrament del plus de conveni) i al febrer (pel cobrament del plus de revisió salarial i bonus). Però efectivament, i en particular els qui tinguin préstecs en condicions d'empleat, hauran observat com disminueix el seu net disponible.

Quin és el motiu?

INCREMENT DE LA RETRIBUCIÓ EN ESPÈCIE DE PRÉSTECS

És, sens dubte, el motiu fonamental per als qui gaudeixin de préstecs en condicions d'empleats i, en particular, per als qui tinguin préstecs hipotecaris modalitat A – primer tram – i d'imports elevats.

L'alça de tipus d'interès ha provocat que aquest any 2023 tornem a tenir retribució en espècie pels préstecs concedits en condicions d'empleats (hipoteca modalitat A, hipoteca modalitat B, millora d'habitatge A, préstec d'atencions diverses i/o bestreta).

Aquesta retribució és una remuneració més i, per tant, subjecta a la tributació, a més a més d'incrementar el nostre tipus mitjà de retenció.

El nostre tipus de retenció també s'ha vist incrementat per l'actualització dels nostres salaris per conveni per a aquest any 2023 (1%) i per la percepció del nou plus de revisió salarial que hem percebut al febrer.

La retribució en espècie apareixerà de forma separada a la nostra nòmina:

D'una banda, per la seva valoració en el concepte “BASE ESPÈCIE – PRÉSTECS”

Recorda que la valoració en espècie forma part de la base de deducció d'habitatge habitual per la qual cosa, si has adquirit l'habitatge abans de l'1 de gener de 2013, et podràs deduir aquest import a la declaració de la renda.

I, a continuació, apareixerà per la seva tributació aplicant a aquest import el tipus de retenció com a “INGR. A CTA. REPER. ESPÈCIE”.

En aquest exemple, observem com la suma de la base de rendiments en espècie no exempts (394,44 € + 3.71 € = 398,15 €) se li aplica el tipus de retenció (29,35%), per la qual cosa s'ha d'abonar a Hisenda, com a ingrés a compte repercutit, 116,86 €.

Si comparem aquesta nòmina amb la del mes de desembre s'observaran dos efectes:

  • El tipus de retenció és més gran en pujar les remuneracions dineràries (Plus millora conveni + actualització salarial) i les remuneracions en espècie dels préstecs.
  • L'ingrés a compte repercutit ha augmentat per efecte de la retribució més gran en espècie dels préstecs.

 

EXEMPLE EFECTE FISCAL HIPOTECA A - 1r TRAM (SUPOSANT 25% TIPUS DE RETENCIÓ)

CAPITAL PENDENT 100.000 € 200.000 € 300.000 €
VALORACIÓ EN ESPÈCIE 250 € 500 € 750 €
INGRÉS A COMPTE (25% RETENCIÓ) 62,50 € 125 € 187,50 €

INCREMENT DE LA BASE MÀXIMA DE COTITZACIÓ

L'Ordre PCM/74/2023 estableix que, a partir de l'1 de gener del 2023, la base màxima de cotització serà de 4.495,50 €, un 8,6% més que el 2022 (4.139,40 €).

L'efecte econòmic d'aquest increment en aquells empleats que tingueren topada la base màxima de cotització (i tornin a estar topats per aquest nou límit) és de 22,61 € mensuals.

MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL

S'estableix un percentatge de cotització addicional que nodrirà el Fons de Reserva de la Seguretat Social i no serà computable a efectes de prestacions.

La cotització serà de 0,6 punts percentuals -0,5 punts correspondran a l'empresa i 0,1 punts correspondrà al treballador-.

Ho podrem observar a la nòmina perquè el tipus de CONTIGÈNCIES COMUNES del treballador passa a ser del 4,80 en comptes del 4,70 de l'any passat.

Aquest efecte suposa, per als qui tinguin base màxima de cotització, un increment de 4,5 euros mensuals.

AUGMENTEN LES COTITZACIONS SOCIALS PER ALS PROPERS ANYS

Lamentablement aquesta situació s'agreujarà amb l'entrada en vigor del Reial Decret-LLei 2/2023, de 16 de març aprovat pel Govern – amb la ratificació de CCOO i UGT - que comportarà un increment de les cotitzacions socials per a la plantilla de CaixaBank en estar, la gran majoria, amb bases de cotització màximes:

  • Increment d'un 1,2% anual fins al 2050 – un 38% en total – de la base màxima de cotització.
  • Creació d'una cotització addicional de «solidaritat» per la part que excedeixi la base màxima de cotització (cotitzaran totes les nostres retribucions).
  • S'incrementarà el Mecanisme d´Equitat Intergeneracional.
I tot això, sense que aquest augment en les cotitzacions socials es tradueixin en una millora de les nostres futures pensions.
Donarem més detalls en un altre full…
Si tens qualsevol dubte amb relació a aquest tema,
contacta amb el teu DELEGAT SECB.

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic