LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU AMB EL NOU CONVENI COL·LECTIU

LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU AMB EL NOU CONVENI COL·LECTIU

Amb la signatura del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis 2024 – 2026 es consolida la recuperació del poder adquisitiu iniciada el 2023 amb el Plus de Millora Salarial ja amb el lideratge de SECB-Fine al sector d'Estalvi.

QUINA HA ESTAT L'EVOLUCIÓ DE LA INFLACIÓ DES DEL 2019? QUINA INFLACIÓ S'ESPERA FINS AL 2026?

La inflació des del desembre del 2018 fins al desembre del 2023 ha estat del 16,40% segons l'INE.

D'altra banda, les previsions del Banc d'Espanya (realitzada al març de 2024) són que l' IPC tancarà el 2024 al 2,70%, 2025 a l'1,90% i 2026 a l'1,70%.

Per tant, la inflació acumulada durant el període 2019 – 2026 seria del 23,91%.

 

QUINA SERÀ LA RECUPERACIÓ DEL PODER ADQUISITIU DURANT AQUEST PERÍODE PER ALS EMPLEATS DE CAIXABANK?
Vegem-ho millor amb exemples per a cada nivell.

En els exemples utilitzarem els conceptes retributius del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis – que és l'àmbit d'aquesta negociació –  excloent-ne el complement de residència i el plus de conveni per simplificar encara que tots dos conceptes són revisables igualment.

NIVELL II

NIVELL II – 4,17% de la plantilla total actualment
NIVELL II – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  II II
SALARI BASE 2.229,97 € 2.527,72 €
PRORRATEIG PAGUES 1.207,90 € 1.369,18 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 292,27 €
TOTAL MENSUAL 3.437,87 € 4.189,18 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.987,42 €
TOTAL ANUAL  41.254,48 € 52.257,52 € 26,67%
SALARI 2019 41.254,48 €
SALARI 2026 52.257,52 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) 23,91%

En el període 2019-2026, el NIVELL II bat a la inflació.

NIVELL III

NIVELL III – 9,49% de la plantilla total actualment
NIVELL III – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  III III
SALARI BASE 1.979,07 € 2.243,32 €
PRORRATEIG PAGUES 1.072,00 € 1.215,13 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 259,38 €
TOTAL MENSUAL 3.051,07 € 3.717,84 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.763,81 €
TOTAL ANUAL  36.612,80 € 46.377,85 € 26,67%
SALARI 2019 36.612,80 €
SALARI 2026 46.377,85 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) 23,91%

En el període 2019-2026, el NIVELL III bat a la inflació.

NIVELL IV

NIVELL IV – 14,83% de la plantilla total actualment
NIVELL IV – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  IV IV
SALARI BASE 1.871,38 € 2.121,25 €
PRORRATEIG PAGUES 1.013,67 € 1.149,01 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 245,27 €
TOTAL MENSUAL 2.885,05 € 3.515,54 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.667,83 €
TOTAL ANUAL  34.620,56 € 43.854,27 € 26,67%
SALARI 2019 34.620,56 €
SALARI 2026 43.854,27 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026)  26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) 23,91%

En el període 2019-2026, el NIVELL IV bat a la inflació.

NIVELL V

NIVELL V – 14,62% ​​de la plantilla total actualment
NIVELL V – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  V V
SALARI BASE 1.811,87 € 2.053,80 €
PRORRATEIG PAGUES 981,43 € 1.112,47 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 237,47 €
TOTAL MENSUAL 2.793,30 € 3.403,74 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.614,80 €
TOTAL ANUAL  33.519,66 € 42.459,73 € 26,67%
SALARI 2019 33.519,66 €
SALARI 2026 42.459,73 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026)  26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026, el NIVELL V bat a la inflació.

NIVELL VI

NIVELL VI – 10,27% de la plantilla total actualment
NIVELL VI – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  VI VI
SALARI BASE 1.752,37 € 1.986,35 €
PRORRATEIG PAGUES 949,20 € 1.075,94 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 229,67 €
TOTAL MENSUAL 2.701,57 € 3.291,96 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.561,76 €
TOTAL ANUAL  32.418,83 € 41.065,29 € 26,67%
SALARI 2019 32.418,83 €
SALARI 2026 41.065,29 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) 23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL VI bat a la inflació.

NIVELL VII

NIVELL VII – 21,39% de la plantilla total actualment
NIVELL VII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  VII VII
SALARI BASE 1.672,98 € 1.896,36 €
PRORRATEIG PAGUES 906,20 € 1.027,20 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 219,27 €
TOTAL MENSUAL 2.579,18 € 3.142,82 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.491,02 €
TOTAL ANUAL  30.950,15 € 39.204,91 € 26,67%
SALARI 2019 30.950,15 €
SALARI 2026 39.204,91 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 26,67%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL VII bat a la inflació.

NIVELL VIII

NIVELL VIII – 13,33% de la plantilla total actualment

A CaixaBank, no es perceben triennis des del nivell VIII que és el que determina el Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis, sinó des del nivell VII – fet que tenim demandat i recorregut al Tribunal Suprem – no obstant, als 6 anys d'antiguitat a nivell VIII es promociona a nivell VII, per la qual cosa en el període 2019 – 2026 s'haurà promocionat a nivell VII.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VII
NIVELL VIII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  VIII VII
SALARI BASE 1.616,87 € 1.896,36 €
PRORRATEIG PAGUES 875,81 € 1.027,20 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 2.492,68 € 2.923,56 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.491,02 €
TOTAL ANUAL  29.912,13 € 36.573,71 € 22,27%
SALARI 2019 29.912,13 €
SALARI 2026 36.573,71 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 22,27%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

NIVELL IX

NIVELL IX – 5,85% de la plantilla total actualment

En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell IX haurà promocionat a nivell VIII – en el cas d'empleats que el 2019 estiguessin el tercer any de nivell IX promocionarien a nivell VII en aquest mateix període.

Vegem només el primer cas.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
IX IX IX VIII VIII VIII VIII VIII
NIVELL IX – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  IX VIII
SALARI BASE 1.532,30 € 1.832,76 €
PRORRATEIG PAGUES 830,00 € 992,75 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 2.362,30 € 2.825,51 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.441,01 €
TOTAL ANUAL  28.347,63 € 35.347,08 € 24,69%
SALARI 2019 (NIVELL IX) 28.347,63 €
SALARI 2026 (NIVELL VIII) 35.347,08 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 24,69%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL IX bat a la inflació

NIVELL X

NIVELL X – 1,65% de la plantilla total actualment

En el període 2019-2026, la plantilla a nivell X haurà promocionat a nivell VIII.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
X X X IX IX IX VIII VIII
NIVELL X – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  X VIII
SALARI BASE 1.460,43 € 1.832,76 €
PRORRATEIG PAGUES 791,07 € 992,75 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 2.251,49 € 2.825,51 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.441,01 €
TOTAL ANUAL  27.017,94 € 35.347,08 € 30,83%
SALARI 2019 (NIVELL X) 27.017,94 €
SALARI 2026 (NIVELL VIII) 35.347,08 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 30,83%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL X bat a la inflació

NIVELL XI

NIVELL XI – 1,85% de la plantilla total actualment

En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell XI – primer any – haurà promocionat a nivell VIII. En el cas d'empleats que estiguessin entre el segon i el quart any del nivell XI, promocionarien a nivell IX en aquest mateix període. Finalment, els empleats que el 2019 estiguessin el cinquè any de nivell XI promocionarien a nivell VIII en aquest període.

Vegem només el primer cas.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
XI XI XI XI XI X X
NIVELL XI – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  XI X
SALARI BASE 1.302,45 € 1.655,43 €
PRORRATEIG PAGUES 705,50 € 896,69 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 2.007,95 € 2.552,12 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.301,58 €
TOTAL ANUAL  24.095,40 € 31.927,02 € 32,50%
SALARI 2019 (NIVELL XI) 24.095,40 €
SALARI 2026 (NIVELL X) 31.927,02 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 32,50%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL XI bat a la inflació

NIVELL XII

NIVELL XII – 0,66% de la plantilla total actualment

En el període 2019 – 2026, la plantilla a nivell XII – primer any – haurà promocionat a nivell XI. La plantilla que estigués al segon o tercer any de nivell XII hagués promocionat a nivell IX en aquest mateix període.

Vegem només el primer cas.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
XII XII XII XI XI XI XI XI
NIVELL XII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  XII XI
SALARI BASE 1.113,40 € 1.476,36 €
PRORRATEIG PAGUES 603,09 € 799,70 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 1.716,50 € 2.276,06 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.160,79 €
TOTAL ANUAL  20.597,95 € 28.473,47 € 38,23%
SALARI 2019 (NIVELL XII) 20.597,95 €
SALARI 2026 (NIVELL XI) 28.473,47 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 38,23%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL XII bat a la inflació

NIVELL XIII

NIVELL XIII – 0,23% de la plantilla total actualment

En el període 2019-2026, la plantilla que el 2019 era nivell XIII haurà promocionat a nivell XI.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
XIII XII XII XII XI XI XI XI
NIVELL XIII – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  XIII XI
SALARI BASE 912,07 € 1.476,36 €
PRORRATEIG PAGUES 494,04 € 799,70 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 1.406,11 € 2.276,06 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.160,79 €
TOTAL ANUAL  16.873,31 € 28.473,47 € 68,75%
SALARI 2019 (NIVELL XIII) 16.873,31 €
SALARI 2026 (NIVELL XI) 28.473,47 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 68,75%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026)  23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL XIII bat a la inflació

NIVELL XIV

NIVELL XIV – 1,32% de la plantilla total actualment

En el període 2019-2026, la plantilla que el 2019 era nivell XIV haurà promocionat a nivell XI.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
XIV XIII XII XII XII XI XI XI
NIVELL XIV – EVOLUCIÓ SALARIAL PERÍODE 2019 – 2026
2019 2026 %
NIVELL  XIV XI
SALARI BASE 829,16 € 1.476,36 €
PRORRATEIG PAGUES 449,13 € 799,70 €
TRIENNIS ACUMULATS 0,00 € 0,00 €
TOTAL MENSUAL 1.278,28 € 2.276,06 €
PLUS MILLORA CONVENI 0,00 € 1.160,79 €
TOTAL ANUAL  15.339,38 € 28.473,47 € 85,62%
SALARI 2019 (NIVELL XIV) 15.339,38 €
SALARI 2026 (NIVELL XI) 28.473,47 €
INCREMENT SALARIAL (2019 – 2026) 85,62%
PREVISIÓ IPC (2019 – 2026) 23,91%

En el període 2019-2026 el NIVELL XIV bat a la inflació

 

QUINS COMPLEMENTS SALARIALS SERAN REVISABLES?

La gran majoria de complements salarials CaixaBank són revisables conforme ho faci el salari base de conveni.

Els complements salarials de procedència Bankia, Banc València, Barclays, Banca Cívica, … tenen la naturalesa que s'hagi determinat als Acords Laborals d'Integració (ALI) corresponents.

Per regla general, els ALI solen respectar la naturalesa revisable del complement i, per tant, si algun complement d'aquestes entitats integrades no és revisable serà, per regla general, perquè no ho era a la seva entitat d'origen.

Resumint, recordem que hem aconseguit en aquest conveni 2024 – 2026:

Recuperació del poder adquisitiu, Actualització salarial de l'11,40% + pagament lineal de 1.000 € per a tota la plantilla
Lluitar contra pressió comercial. Compromís de la patronal per analitzar aquesta situació a nivell entitat 
Increment real per a tothom sense aplicar clàusules d'absorció i compensació Compromís (inclòs a la comunicació oficial) perquè els increments no es vegin afectats per l'adequació progressiva
Millorar carrera professional dels nivells més baixos Eliminació del nivell XIV
Més temps lliure descans 1 dia addicional de LLD per al 2024, 2025 i 2026

I per altra banda,

hem evitat que la patronal aconsegueixi:

Ampliació mobilitat geogràfica a 50 km
Aplicació d' horaris singulars als comercials
Eliminació / reducció dels triennis
Eliminació ajuda formació de fills a salaris superiors a 40.000 €
Eliminació del complement de residència.
Si vols que et fem una simulació de com quedarà la teva nòmina en aquest període 2024 – 2026, descarrega't la nostra nova APP, i posa't en contacte amb el teu delegat SECB perquè pugui confeccionar-te la simulació.
SECB a App Store (apple.com) – DESCÀRREGA AQUÍ PER A IPHONE
SECB – Aplicacions a Google Play – DESCÀRREGA AQUÍ PER A ANDROID

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

àngel
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic