Tolerància ZERO: SECB manifestem a la Direcció decepció en el tractament de l'assetjament a CaixaBank

Tolerància ZERO: SECB manifestem a la Direcció decepció en el tractament de l'assetjament a CaixaBank

Després de 3 anys des de la signatura del nou protocol vigent, SECB va manifestar en la reunió celebrada divendres passat 21 de juliol que l'Acord no està funcionant com hauria de funcionar, fonamentalment en la prevenció i la resolució de conflictes.
Després de fer una anàlisi conjunta d'aquest període, mostrem el nostre desacord amb la gestió actual d'aquest Protocol.

 

És urgent complir amb allò establert i revisar l'actuació de la Gestora

SECB insistim en la necessitat que el Protocol ha d'incloure mesures preventives. Així apareix al seu títol :

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE L'ASSETJAMENT AIXÍ COM ALTRES MESURES DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES (MEDIACIÓ),

SECB HEM SOL·LICITAT
MESURES PREVENTIVES 

Ja t'expliquem al nostre full DENUNCIAR SENSE REPRESÀLIES les propostes de SECB quant a la INCORPORACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES AL PROTOCOL.

La casuística demostra que sempre hi ha conflicte previ a la denúncia d'assetjament, així que detectar aquestes situacions és essencial per poder gestionar-les i, si escau, fins i tot evitar l'inici del procediment.

COMPROMÍS TOLERÀNCIA ZERO

COMUNICACIÓ a la plantilla i COMPROMÍS DE L'EMPRESA A LA TOLERÀNCIA ZERO davant determinats comportaments d'assetjament laboral, per raó de sexe, assetjament sexual o discriminatori.

INDEPENDÈNCIA

INDEPENDÈNCIA en el tractament de les consultes:

És imprescindible dotar d'independència a l'equip que recepcionarà les consultes sobre assetjament. No pot ser el mateix responsable d'assetjament que també porti la part de negoci. Són imprescindibles persones formades en la matèria amb especialització en aquesta àrea.

Sanció Disciplinària per Assetjament Laboral

Recorda que els actes i les conductes constitutives d'assetjament laboral constitueixen incompliments laborals objecte de sanció disciplinària. En tot cas, per a la qualificació de les faltes i per a la imposició de sancions, cal atenir-se al que preveu el conveni col·lectiu d'aplicació i normativa superior vigent.

 

PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES (GARANTIA D'INDEMNITAT)


L'adopció de mesures que suposin un tractament desfavorable d'algun dels subjectes assenyalats (persones denunciants, testimonis o coadjuvants) seran considerades nul·les. Si s'haguessin produït represàlies o existit perjudici per a la víctima o els denunciants de l'assetjament durant el procediment, aquestes seran, com a mínim, restituïdes en les condicions en què es trobaven abans del mateix, sense perjudici de qualsevol altre procediment que volgués iniciar a propòsit d'aquesta situació i de les conseqüències que se'n derivin. La presentació deliberada d'una queixa o denúncia falsa d'assetjament poden ser constituents de motiu de sanció.

ES GARANTEIX LA COMUNICACIÓ ANÒNIMA !!

  • ANONIMAT INFORMANT
    L'informant té dret que la seva identitat no sigui revelada a tercers. En tot cas, la seva identitat només es pot comunicar a les autoritats judicials, al ministeri fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.

 

 

RECORDA QUE, SI ETS VÍCTIMA D'ASSETJAMENT O CONEIXES ALGUN CAS, POTS DENUNCIAR QUALSEVOL D'AQUESTES SITUACIONS A TRAVÉS DELS SEGÜENTS CANALS:
PRIMER
   LLOCS    CONFORMITAT

 

SEGON

PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT
900 300 302

Per a qualsevol consulta, ampliació de la informació o denúncia, contacteu amb l'equip de Gestores especialitzades en matèria de prevenció de l'assetjament:

619 170 233 / 666 301 706

HORARI
De dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h
Divendres de 09: 00h a 14: 00h

gestionconflictes@icab.cat

 

Com veiem, la nova regulació, OBLIGA al fet que l'empresa adapti els canals de comunicació de denúncies d'irregularitats per protegir a l'informant i totes les persones implicades reforçant aspectes fonamentals: com són l'ANONIMAT, les GARANTIES JURÍDIQUES i l'absència de REPRESÀLIES.

Per part de SECB estem esperant resposta de l'empresa a les nostres aportacions de millora del Protocol per a la Prevenció de l'Assetjament.

 

INFORMAREM PUNTUALMENT

 

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

LUCÍA

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic