GUIA RÀPIDA TAULES SALARIALS

GUIA RÀPIDA TAULES SALARIALS

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques salarials actualitzades.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

TAULA SALARIAL BASE 2022

descarregar Taula

NOVETATS EN NÒMINA 2021

Plus de conveni

Per a l'any 2021 i 2022, s'abonarà exclusivament la part fixa de l'Plus de conveni tot i que aquesta part fixa s'ha incrementat a 517,15 € (abans 309 €).

PLUS CONVENI Any 2021 i 2022
Nivell I a la XIV 517,15 €

El plus de conveni s'abona durant el primer trimestre del l'any, encara que en CaixaBank aquest abonament es sol realitzar en la nòmina del mes de gener.

Revisió salarial

Aquest any no van a revisar els salaris (a excepció del CP2012) i haurem d'esperar a l'any 2022 per aplicar una revisió salarial.

ANY percentatge
2021 0,00%
2022 0,75%
2023 1,00%

 

Actualització CP2012

Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:

NIVELL percentatge
Nivell I a la VII 3,5%
Nivell VIII en endavant 6%

 

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES

Els empleats que entrin a formar part de la plantilla de CaixaBank mitjançant CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (art.11.1.e) de l'ET) , tenen garantida la retribució mínima dels nivells XIV i XIII dels anys 1 i 2 de contracte, Respectivament, basat en la normativa següent:

1. ACORD LABORAL CBK del 17: 75% Salari de l'nivell que correspongui a el primer any | 90% Salari de l'nivell que correspongui a el segon any.

2. DISP.ADIC.SEPTIMA CONVENI COL·LECTIU: Retribució mínima garantida de 15.339,38 € / Primer any contracte  |  16.873,31 € / Segon any contracte.

TAULA SALARIAL CP153 2022

descarregar Taula

 

NIVELLS INFERIORS A IV

Aquells empleats formaven part de la plantilla de CaixaBank al juliol de 2014 amb nivell inferior a IV, veuran actualitzat l'esmentat complement anualment, amb efectes 1 de gener de cada any, en el mateix percentatge que l'establert en el Conveni col·lectiu d'aplicació a CaixaBank per als Salaris Base.

Si la persona arriba al Nivell IV o superior o passa a percebre la retribució d'aquests Nivells, quedant fixat des d'aquest moment el CP153 en la quantitat que fins a la data estigués percebent i perd el caràcter revisable.

Com a compensació a la pèrdua d'aquest caràcter revisable, la persona veurà incrementat el seu CP153 en 1.450euros bruts anuals.

NIVELLS IV o superior

Aquells empleats formaven part de la plantilla de CaixaBank al juliol de 2014 amb nivell IV o superior, tenen fixat el CP153 en 250,00 € mensuals.

El complement no té caràcter revisable si la persona que el percep ostentava al juliol de 2014 el Nivell IV o superior.

PLUS RESIDÈNCIA ILLES

Els empleats que resideixen a Illes, tenen un complement de residència corresponent a un% sobre el salari de conveni menys el plus extrasalarial.

Els% segons el càlcul següent:

    • Canàries és el 50%
    • Balears de l'30%
    • Ceuta i Melilla de el 100%.

descarregar Taula

DIETES I KILOMETRAJE

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "GUIA RÀPIDA TAULES SALARIALS"Add yours →

Deixa una resposta