GUIA RÀPIDA TAULES SALARIALS

GUIA RÀPIDA TAULES SALARIALS

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques salarials actualitzades.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

TAULA SALARIAL BASE 2024

SECB hem signat l´Acord d´Adaptació del Conveni Col·lectiu d´estalvi per als empleats de CaixaBank.

Amb això seguim aconseguint millores per a la plantilla després d'haver signat el millor Conveni Col·lectiu del sector, amb increments reals per a tota la plantilla, entre d'altres,

A PARTIR DE 2024 ES DESCONGELA LA MILLORA CAIXABANK DE NIVELLS IV

 

Descarregar Taula

NOVETATS EN NÒMINA 2024

Plus de conveni

El Plus de conveni s'abona durant el primer trimestre de l'any, encara que a CaixaBank aquest abonament se sol fer a la nòmina del mes de gener.

Revisió salarial

INCREMENT SALARIAL A TAULES CAPITALITZAT
(PERÍODE 2024 – 2026):
11,39%
ADDICIONAL:

*Pagament únic el 2024 del 3% sobre 18,5 pagues de nivell VI,
arrodonit a l'alça =1.000 euros lineals per a tota la plantilla

 

Actualització CP2012

Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:

NIVELL percentatge
Nivell I a la VII 3,5%
Nivell VIII en endavant 6%

 

CONTRACTES EN PRÀCTIQUES

Els empleats que entrin a formar part de la plantilla de CaixaBank mitjançant CONTRACTE EN PRÀCTIQUES (art.11.1.e) de l'ET) , tenen garantida la retribució mínima dels nivells XIV i XIII dels anys 1 i 2 de contracte, Respectivament, basat en la normativa següent:

 

* CONTRACTES EN PRÀCTIQUES

  1. ACORD LABORAL CBK del 17-7-2014: 75% Salari del Nivell que correspongui al primer any|90% Salari del Nivell que correspongui al segon any
  2. DISP.ADIC.SETENA CONVENI COL·LECTIU: Sense perjudici del que estableix l'article 84.2 de l'ET, qualsevol que sigui la modalitat contractual utilitzada a temps complet i el nivell professional, cap persona inclosa a l'àmbit d'aplicació del present conveni podrà percebre una retribució inferior a 16.389,42€. anuals en concepte de sou o salari base pel total de les pagues que tingui dret a percebre per aplicació del conveni durant el primer any de contractació i de 18.028,35€. anuals pels mateixos conceptes durant el segon any de contractació.

A partir de l'any 2022, les quanties assenyalades s'actualitzen en el mateix percentatge que ho fa el Salari Base de Conveni.

TAULA SALARIAL CP153 2024

Descarregar Taula

 

NIVELLS INFERIORS A IV

Aquells empleats formaven part de la plantilla de CaixaBank al juliol de 2014 amb nivell inferior a IV, veuran actualitzat l'esmentat complement anualment, amb efectes 1 de gener de cada any, en el mateix percentatge que l'establert en el Conveni col·lectiu d'aplicació a CaixaBank per als Salaris Base.

Si la persona arriba al Nivell IV o superior o passa a percebre la retribució d'aquests Nivells, quedant fixat des d'aquest moment el CP153 en la quantitat que fins a la data estigués percebent i perd el caràcter revisable.

Com a compensació a la pèrdua d'aquest caràcter revisable, la persona veurà incrementat el seu CP153 en 1.450euros bruts anuals.

NIVELLS IV o superior

Aquells empleats formaven part de la plantilla de CaixaBank al juliol de 2014 amb nivell IV o superior, tenen fixat el CP153 en 250,00 € mensuals.

El complement no té caràcter revisable si la persona que el percep ostentava al juliol de 2014 el Nivell IV o superior.

PLUS RESIDÈNCIA ILLES

DIETES I KILOMETRAJE

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta