GUIA RÀPIDA DIVERSITAT FUNCIONAL

GUIA RÀPIDA DIVERSITAT FUNCIONAL

SECB ha elaborat aquesta guia INFORMATIVA perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques d'aquest col·lectiu.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

L'Entitat ha decidit concedir certs beneficis a aquells empleats que acreditin tenir reconegut un grau de discapacitat mínim del 33%. Aquests Beneficis són:

1 dia addicional de permís de lliure disposició

Prioritat en cas de petició de trasllat
(Subjecta a criteris organitzatius)

Flexibilitat horària
(Subjecta a criteris organitzatius) 

 

Segons la informació que consta al model 145 (Comunicació de dades fiscals) que has de notificar i facilitar a l'entitat, has de tenir reconegut un grau de discapacitat suficient per accedir a aquests beneficis.

Perquè puguis gaudir-ne, és imprescindible que facilitis el certificat oficial que acrediti aquesta discapacitat a través de el següent canal electrònic:


- Portal de l'Empleat (Dades Personals - Comunicació de discapacitat)

ASSEGURANÇA MÈDICA ADESLAS al COMPENSA +

Quin és el benefici per als empleats que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%?

El benefici fiscal d'aquest producte està reservat per a qualsevol d'aquests col·lectius (a excepció dels residents al País Basc):

Empleats amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Aquells empleats/des que tinguin reconeguda legalment un grau de discapacitat igual o superior al 33% i tinguin o vulguin millorar les cobertures de l'Adeslas Completa contractant l'Adeslas Extra (més conegut com a modalitat de reemborsament) podran gaudir d'un increment en l'exempció fiscal de les primes d'assegurances de salut passant de 500 € als 1.500 € anuals.

Quin és el benefici per als empleats amb cònjuge i / o fills menors de 25 anys o amb grau de discapacitat igual o superior al 33%?

Empleats amb cònjuge i/o fills menors de 25 anys o amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Aquells empleats que tinguin cònjuge i/o fills menors de 25 anys o amb grau de discapacitat >= 33% que tinguin o vulguin contractar una assegurança de salut a aquests familiars, podran gaudir de l'exempció fiscal d'aquesta prima amb el límit de 500 € anuals (1.500 € en cas de discapacitat igual o superior al 33%) per beneficiari tributant el seu excés.

BENEFICIS PER LA DIVERSITAT FUNCIONAL

Beneficis en habitatge

Ajudes i subsidis a préstecs per a la compra
d'habitatges de protecció oficial.

Reserva del 3% dels habitatges de protecció oficial.

beneficis Fiscals

Reduccions a la base liquidable d'IRPF,
sobre rendiment net de la feina o activitat econòmica.

IVA.

Reducció al 4% en la compra de vehicles.

Exempció de l'impost de matriculació i circulació de vehicles.

Reduccions a la base liquidable de l'Impost de Successions i Donacions (ISD), depenent de l'grau de discapacitat.

Reducció de la base imposable en les aportacions
realitzades a plans de pensions.

Reducció per despeses d'assistència de terceres persones.

Beneficis en mobilitat i serveis socials i de salut

 

Mobilitat 

Accessibilitat universal a edificis.

Ajudes i exempcions en adaptacions privades.

Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.

Reserva de zones d'aparcament.

Targeta daurada de Renfe amb descomptes de 25-40%.
Bono transport urbà.

Bono taxi per als que tinguin grans dificultats
per accedir a l'transport públic.

Ajudes per a l'adquisició de material adaptatiu
(Cadira de rodes, material ortopèdic). 

Serveis socials i salut 

Atenció domiciliària.

Ajudes a tractaments de rehabilitació.

Assistència dental especialitzada per a persones amb discapacitat.

Descomptes en determinades empreses privades i centres culturals.

Programes de turisme. 

Prestacions derivades de la Llei de drets de les persones amb discapacitat

Compensacions per despesa de transport,
assistència sanitària i farmacèutica.

Reserva de el 2% de llocs de treball en empreses
de més de 50 treballadors.

Registre especial al SEPE com a demandant d'ocupació.
Jubilació anticipada.

Accés l'ocupació pública amb exclusió del pagament
de taxes per a les proves d'admissió.

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta