Formació 2023 per a bonus i incentius

Formació 2023 per a bonus i incentius

Com cada any, us presentem una petita guia per resumir, en la mesura del possible, la formació a realitzar per no quedar-vos sense bonus i sense incentius

Intentarem resoldre aquests dubtes en aquest comunicat.

Quina formació he de fer?

Formació vs Bonus

cursos del present any 2023

Per poder cobrar bonus haurem d'haver realitzat els següents cursos del present any 2023:

 • Transparència en la comercialització d'assegurances i productes de previsió social
 • Prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
 • Canvi climàtic, descarbonització i reporting
 • Col·lectius vulnerables
 • Ètica i integritat

 

formació obligatòria de 2022

A més, caldrà haver realitzat la formació obligatòria de 2022:

 • Seguretat de la informació i prevenció del frau a clients '22
 • La protecció de dades a CBK 2022
 • Transparència en la comercialització de productes bancaris i serveis de pagament
 • Prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme 2022
 • Reglament intern de conducta '22

 

Formació vs incentius

Aquesta part és més enrevessada però intentarem explicar-ho el més resumidament possible per campanyes:

Incentius Retail i InTouch

Futur
  • Formació en Assegurances (IDD): inicial o contínua.
  • MIFID: formació inicial o continua únicament si ho requereix la teva funció.
  • Comercialitzar amb transparència assegurances
Dormir Tranquil
 • Sistemes de seguretat i protecció sènior 2023
 • Formació en Assegurances (IDD): inicial o contínua.
 • Comercialitzar amb transparència assegurances

 

MyCommerce
 • Transparència en la comercialització de productes bancaris i serveis de pagament (llançat al maig de 2022)

Aquest curs serà exigible per a empleats en actiu que no l'hagin superat ja l'any anterior i per a aquells empleats que al llarg del 2023 siguin noves incorporacions, passin a tenir funció elegible o tornin a estar en actiu.

Gaudir de la vida
 • Rènting Auto (llançat el 2021): Aquest curs estarà disponible a l'apartat d'Autoformació de Virtaula.
 • Transparència en la comercialització de productes bancaris i serveis de pagament (llançat al maig de 2022)

Aquests cursos seran exigibles per a empleats en actiu que no els hagin superat ja l'any anterior i per a aquells empleats que al llarg del 2023 siguin noves incorporacions, passin a tenir funció elegible o tornin a estar en actiu.

TOP IEC

Dormir Tranquil:

 • Formació inicial i continua legalment exigida per comercialitzar assegurances (formació IDD)
 • Comercialitzar amb transparència Assegurances
 • Sistemes de seguretat i protecció sènior 2023

Gaudir de la Vida:

 • Transparència en la comercialització de productes bancaris i serveis de pagament
 • Renting Auto (llançat el 2021): Aquest curs estarà disponible a l'apartat d'Autoformació de Virtaula.

Futur:

 • Formació inicial i continua legalment exigida per comercialitzar assegurances (formació IDD) i MIFID
 • Comercialitzar amb transparència Assegurances
 • Curs MIFID: aquest requisit no serà exigible als empleats de Retail inclosos en aquestes Bases amb funció elegible “empleat” o altres funcions que no tinguin la formació MIFID com a obligatòria.

MyCommerce:

 • Transparència en la comercialització de productes bancaris i serveis de pagament
 • Renting Auto (llançat el 2021): Aquest curs estarà disponible a l'apartat d'Autoformació de Virtaula.

Productes Hipotecaris:

 • Formació legalment exigible (inicial o contínua) per comercialitzar productes de crèdit immobiliari (LCCI)

Exclusions: Estaran exclosos de l'obligació de la realització de la formació inicial corresponent (MIFID, IDD i/o LCCI) i la superació de l'examen final aquells empleats que hagin estat més de la meitat de l'any (còmput en dies) en alguna funció on la formació inicial (IDD, MiFID i/o LCCI) no sigui obligatòria.

Incentius Empresa i Store PIMES

EMPRESES

Comercia, Renting Autos, Renting Béns d'Equip, Consumer i Pòlissa Stock.

  • TPV i CONSUMER: Curs de Transparència en la comercialització de Productes Bancaris i Serveis de Pagament (maig 2023)
  • RÈNTING AUTO: Curs de formació en matèria de Rènting de vehicles “Renting Autos” (2022). Els cursos seran exigibles, si escau, per a empleats en actiu que no els hagin superat l'any anterior i per a aquells empleats que al llarg del 2023 siguin noves incorporacions, passin a tenir funció elegible o tornin a estar en actiu.
  • RÈNTING BBEE: no cal cap formació
STORE PIMES

Comercia i WIVAI:

 • Curs de Transparència en la comercialització de Productes Bancaris i Serveis de Pagament (llançat el 2022). Els cursos seran exigibles, si escau, per a empleats en actiu que no els hagin superat l'any anterior i per a aquells empleats que al llarg del 2023 siguin noves incorporacions, passin a tenir funció elegible o tornin a estar en actiu.

Assegurar la Tranquil·litat:

 • Formació en Assegurances (IDD): inicial o contínua
 • Sistemes de Seguretat i Protecció Sènior 2023
 • Transparència en la comercialització d'assegurances i plans de pensions 2023

Rènting Auto:

 • Curs de formació en matèria de Rènting de vehicles “Renting Autos” (2022). Els cursos seran exigibles, si escau, per a empleats en actiu que no els hagin superat l'any anterior i per a aquells empleats que al llarg del 2023 siguin noves incorporacions, passin a tenir funció elegible o tornin a estar en actiu.

Rènting Béns d'equip: no caldrà fer formació

Seguiment de formació

 

Tant per a bonus com per a incentius, podem veure el seguiment de la formació a través de Virtaula i del Portal de l'Empleat.

Virtaula

 • Bonus. A la Web de Virtaula heu de prémer «Seguiment de Bonus». Haureu de tenir en verd els 10 cursos (el que indica que estan realitzats) que us hem detallat anteriorment (5 de 2022 i 5 de 2023).
 • Incentius. També ho podreu veure a Virtaula. En aquest cas premeu a Seguiment d'incentius (a la WEB el trobareu a dalt a la dreta, on hi ha les ratlles, ho desplegueu i allà premeu sobre el text) i podreu veure, a la part esquerra, el seguiment dels incentius i, a la part dreta, la formació que cal fer a cada campanya. També podeu consultar a “Seguiment de formació contínua”, però ara queda molt més clar a la nova pestanya de “Seguiment d'incentius”.

Portal de l'Empleat

 • Accediu per PeopleXperience -> Accés al meu portal Portal de l'Empleat -> Formació -> Certificat de formació
 • Des d'aquesta pantalla podreu veure tots els certificats de la formació feta amb el nom del curs, hores, nota, etc. Tingueu en compte que aquest portal triga uns dies a actualitzar-se.

 

Coses a tenir en compte

no et perdis els detalls...

 • En cas d' no tenir realitzada alguna formació que pugui afectar bonus o incentius estareu rebent mails al vostre correu corporatiu avisant que la teniu incompleta. Normalment el rebreu amb el títol «Incentius: Tens pendent formació vinculada a…»
 • Tota la formació es pot fer fins al 31 de desembre de 2023. No ho deixeu per al darrer moment per evitar problemes de connexió o altres possibles incidències. A més:
  • Tots els cursos que es tindran en compte de cara al cobrament del bonus del 2023 s'han d'haver convocat abans de l'1 d'octubre del 2023.
  • Als empleats que han estat de baixa, excedència o permís des de la primera convocatòria del curs fins al 30 de setembre de 2023 inclòs, no es vincularà la no realització del curs al cobrament del bonus.
  • Als empleats que han estat de baixa, excedència o permís més d'un mes (seguit o a períodes alterns) entre octubre i desembre de 2023 no se'ls podrà vincular la no realització de la formació Normativa a la consecució del bonus.
 • Formació no realitzada: us hauran matriculat a les «Aules de Continuïtat».
  • Els cursos comencen per «ACF…» o «ACONT…»
  • Es poden fer fins al 31 de desembre de 2023
  • Hi ha diverses convocatòries anuals
 • Postgraus 2023. En cas que l'examen de la formació normativa inicial IDD (Postgrau Assegurances), MIFID o LCCI tingui lloc en data posterior a la del tancament de compliment/meritació dels incentius, serà necessari per al cobrament d'aquests el compliment d'aquestes dues condicions:
  • Que l'empleat hagi realitzat i superat el contingut de la formació corresponent (mòduls i test aprovats en els terminis i intents determinats) el 2023,
  • Que superi l'examen final, ja sigui a la primera convocatòria o a una segona de recuperació, que es realitzi el primer trimestre de 2024. Aquesta excepció només aplicarà als empleats que no hagin tingut la possibilitat d'accedir a convocatòria amb examen dins de l'any en qüestió a causa del canvi de funció, siguin noves incorporacions o tornin a estar en actiu.
 • En el supòsit de coincidència de dos Postgraus, encara que a la Comissió de Formació es va acordar que es podria renunciar a la realització d'un d'ells, en cas de no realitzar aquest postgrau podeu quedar-vos sense incentius. Aquest tema s'ha reclamat per part de SECB a totes les comissions de seguiment i, a l'última, ens van comentar que estan al corrent d'aquesta problemàtica i tenen pendent intentar solucionar el problema amb el departament de Compliance.
 • Formació Contínua. Per mantenir els coneixements actualitzats, és obligatori fer formació contínua anual. Si una persona:
  • No completa la formació contínua anual: a inicis de l'any següent se'l bloquejarà l'operativa corresponent.
  • No completa la formació contínua com a mínim un de tres anys consecutius: la formació inicial caducarà i haurà de tornar a realitzar-la (les famoses “recertificacions”, com les nomenàveu a Bankia). Això significa que sempre que es completi la formació contínua el 2023, la vigència de la formació inicial serà fins al desembre del 2026. En cas que es completi la formació contínua el 2022, la vigència serà fins al desembre del 2025.
  • Sobre aquest punt, als empleats que no tenen obligació de realitzar formació contínua però es troben a prop de perdre la certificació se'ls està enviant per mail informació al respecte, incloent a Virtaula cursos amb les hores necessàries per mantenir aquesta certificació (els cursos tenen el segell de Normatiu «N»).
 • En ambdós casos, si voleu completar-la, podreu fer l'Autoformació cercant aquells cursos que continguin els segells corresponents.
 • Formació Normativa no vinculada al bonus: no afecten per al cobrament d'aquests però és obligatòria la seva realització.
Si tens qualsevol dubte amb relació a aquest tema,
contacta amb el teu DELEGAT SECB.

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

VICENTE

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic