FAQs Classificació d'oficines 2023

FAQs Classificació d'oficines 2023

Vols saber com afectarà la classificació d'oficines a la propera nòmina del mes de gener?
Classifica la meva oficina si ha estat integrada?

Com cada any, SECB posem a la vostra disposició unes FAQs en què expliquem el funcionament del sistema de classificació d'oficines existent a CaixaBank, els seus efectes a la propera nòmina de gener i les particularitats establertes a l'ALI per la fusió amb Bankia.

 

1. Quan entra en vigor la nova classificació d'oficines?

L'1 de gener. Per tant, els seus efectes econòmics els veurem reflectits a la nòmina del mes de gener però, no a la bestreta del dia 14, ja que aquest pren de referència la nòmina del mes anterior.

De la mateixa manera, la variació en la capacitat d'endeutament i dels imports dels capitals màxims de préstecs es veuran reflectits al SOLEM a partir del febrer.

2. Quines oficines entren a la classificació d'oficines 2023?

La nova classificació d'oficines afecta totes les oficines – de procedència CaixaBank o Bankia – que no siguin catalogades com a oficines S1, S2 o finestreta.

3. La meva oficina ha integrat una altra oficina al novembre/desembre, afectarà aquesta integració a la classificació?

No. La classificació d'oficines es tanca el 31 d'octubre. Per tant, aquelles oficines integrades al novembre i al desembre no consolidaran saldos fins a la propera classificació.

4. Afecta la nova classificació a oficines de procedència Bankia que no hagin integrat prèviament una oficina CaixaBank?

A partir de l'1 de gener de 2023

Sí, les oficines de procedència Bankia que no haguessin integrat una oficina CaixaBank entraran en classificació a partir de l'1 de gener de 2023 (fins ara han estat considerades com a oficines singulars «S» – sense classificar –).

5. Què passa amb els directors i subdirectors d'oficines S de Bankia que no havien entrat a la classificació?

Excepcionalment, i per a aquesta primera classificació l'1 de gener de 2023, els càrrecs de Direcció i Subdirecció que hagin ostentat el càrrec de forma continuada durant almenys els darrers dotze mesos anteriors a la data de classificació, consolidaran el nivell corresponent al que estableix el sistema de classificació de CaixaBank.

6. Quines diferències hi ha al sistema de classificació de CaixaBank respecte al sistema de classificació de Bankia?

 Els càrrecs de direcció i subdirecció d'oficines classificades tenen associats dos complements salarials (no es perceben en tots els casos): «Despeses de gestió i representació» y Plus funcional.

 El període de consolidació de direcció i subdirecció en el cas de nou nomenament és de 6 mesos (a Bankia eren de 9 mesos).

 No hi ha punts de promoció PDP per ascendir de nivell.

7. Les oficines consoliden nivell? Quin període ha de passar?

Sí, les oficines consoliden nivells com passa amb els directors i subdirectors. Una oficina consolidarà si és capaç de mantenir, almenys, el mateix nivell al que va pujar a l'anterior classificació.

Exemple:
Any 2021 2022 2023
Classificació F2 F1 F1 El 2023 consolida F1

8. Què passa si una oficina puja dos anys consecutius de nivell?

En aquest cas, l'oficina consolidarà el nivell assolit en el primer ascens, pendent que pugui consolidar el següent nivell, si l'any següent aconsegueix mantenir la classificació.

Exemple:
Any 2021 2022 2023
Classificació F2 F1 E2 El 2023 consolida
F1 i el 2 consolidarà EXNUMX si aconsegueix mantenir la classificació

9. Què passa si una oficina puja un any diverses categories en la classificació i al següent any baixa alguna categoria?

En aquest cas, l'oficina consolidarà parcialment el nivell a què descendeix al no poder conservar la categoria obtinguda en el primer ascens.

Exemple:
Any 2021 2022 2023
Classificació F2 E1 E2 El 2023 consolida E2

10. Quin nivell adquireix i quin període de temps ha de transcórrer si nomenen a un actual director d'oficina com a Director d'una altra oficina de superior categoria?

El nomenament de director d'una oficina de categoria superior, implica que el director consolidi en el mateix moment del nomenament el nivell que tingui consolidat l'oficina i, per tant, la consolidació és instantània.

Per al cas d'un subdirector que canviés a una oficina amb el mateix càrrec però de nivell superior, passaria exactament el mateix.

11. Si ja tinc consolidat el nivell i l'oficina baixa en la classificació de categoria, deixo de percebre alguna quantitat de diners?

Sí. Les Despeses de Gestió i Representació són complements salarials que mai es consoliden, per tant, pujaran o baixaran cada any conforme ho faci la classificació anual de l'oficina. També es deixen de percebre si es deixa d'exercir la funció de direcció o subdirecció.

En el supòsit de descens de categoria, es mantindrà, a títol personal, el nivell professional i el plus funcional que tinguin consolidat Director i Sotsdirector.

12. Cobraré algun import durant el període de consolidació?

Sí. Durant el període de consolidació es percebrà l'import equivalent a la diferència retributiva corresponent entre el nivell que tingui l'oficina segons la classificació actual i el nivell que ostenti l'empleat en concepte de complement transitori de classificació. Les despeses de gestió i representació es percebran sempre en la quantia corresponent a la nova classificació.

13. Si l'oficina baixa de nivell, deixo de percebre el complement personal de Transposició / Plus Funcional?

No. El Complement Personal de Transposició/Plus Funcional és un complement salarial que es consolida com els nivells salarials. Un cop consolidat només es perdria per renúncia voluntària del lloc. Això no obstant, és un complement que s'absorbirà i compensarà si es produeix una pujada de nivell.

14. Què passa si sóc GCII 2n responsable i l'oficina classifica com nivell D o superior?

En aquest cas, han de percebre el corresponent complement transitori de classificació fins que es consolidi l'ascens a l'any següent. Un cop consolidat el nivell, els empleats GCII 2n resp. adquiriran el càrrec de Sotsdirector abandonant la seva condició de GC II.

15. Sóc GCII 2n responsable, com m'afecta la classificació anual d'oficines?

Els GCII 2n responsables no es veuen afectats, per regla general, per la classificació anual d'oficines. El nivell i els complements salarials associats vindran determinats per la carrera establerta per al gestor comercial II.

Només hi ha una excepció i és el cas en què l'empleat aconseguís classificar l'oficina com nivell D o superior. Si és el cas, una vegada consolidat el nivell, l'empleat abandonaria la carrera de GCII i adquiriria la condició de subdirector.

Import de les despeses de gestió i representació / plus funcional

Descarregar Taula

En cas d'ascendir a un nivell superior el plus funcional
que s'hagi pogut consolidar, quedarà absorbit

Nivell de director / sotsdirector per categoria d'oficina
Nivells
Director
Sotsdirector
A1
II
III
A2
B1
III
IV
B2
C1
V
C2
D1
D2
IV
E1
IX
E2
F1
X
G
VI
XI
S1
VII
S2
VI

 

 

 

 

 

 


Si segueixes tenint qualsevol dubte sobre la teva nòmina o com t'afecta la classificació d'oficines, posa't en contacte amb el representant SECB de la teva zona, t'ho aclarirem de forma senzilla, ràpida i professional!

 

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta