Development by Skills: què és?

Development by Skills: què és?

Des de SECB, el primer que volem deixar clar és que “NO ÉS OBLIGATORI"

El món laboral està canviant, i les empreses busquen candidats capaços d'emmotllar-se a aquests canvis constants. El sector financer no escapa a aquests canvis i continuarem adoptant noves tecnologies al mateix ritme vertiginós, cosa que implica que, a més de les habilitats tècniques o hard skills com la informàtica, les matemàtiques o altres disciplines científiques, així com els idiomes, cada cop més es busquen empleats que també comptin amb les “habilitats emocionals o interpersonals” (soft skills) necessàries per dur a terme la feina.

Caixabank ha engegat el projecte Development by Skills

L'objectiu és facilitar a les persones de CaixaBank una eina que li ofereixi opcions per treballar en el propi desenvolupament, de manera VOLUNTÀRIA, principalment a través de plans que elaborarà el mateix empleat valorat de forma també, voluntària.

El Pla de Desenvolupament ho elabora el valorat amb suport del manager i és voluntari

Se centra en el desenvolupament professional VOLUNTARI de les persones sota un model de Job Profiles (perfils laborals) i skills (competències/habilitats)
Què aporta el model de Job Profiles i Skills
  • Ser més àgils i efectius en el desenvolupament i evolució de les skills de la plantilla,
  • Facilita la identificació d'experts,
  • Millora l' atracció i retenció de talent, clau amb plans de desenvolupament personalitzats,
  • Permet el govern de projectes transversals i d'innovació en assignar perfils pels seus coneixements basat en dades,
  • Impulsa la transformació del model de lideratge,
  • Aporta visió transversal dels equips.
Impacte i programes de transformació

Si les persones senten necessitat de treballar en el desenvolupament de les Skills és important que ho reflecteixin en la seva autovaloració. En cas contrari, estaran desaprofitant l'oportunitat que el projecte els brinda.

CREIXEMENT NEGOCI
EQUIPS COMPROMESOS
RESKILLING
OPORTUNITATS
Programa per accelerar la disponibilitat de perfils crítics demanats pel desenvolupament del negoci i àrees SSCC Marketplace obert perquè els empleats puguin donar a conèixer les seves capacitats i optar a oportunitats.
TRANSFORMACIÓ RRHH
DESENVOLUPAMENT
Transformar els processos de RRHH per permetre l'adaptació als canvis continus del mercat Ampliació de catàleg de continguts oberts a través de Virtaula
Procés d' Assessment (AVALUACIÓ)
Quan un empleat decideixi participar al projecte, al moment de la seva implantació  substituirà l'EPC (no es pot triar).

En aquest sentit destacar que l'empresa en la presentació del projecte, mai parla de carències dels participants, sinó d'oportunitats de desenvolupament

Cal remarcar que les Skills (habilitats) estan en constant evolució per a tots. Per tant, l'aprenentatge és continu. L'empresa ens informa que ha creat aquest projecte per ajudar al creixement dels nostres companys i res no té a veure amb un ús diferent del de facilitar el desenvolupament.

Remarcar la voluntarietat i el fet que no es treballarà tot el desenvolupament des d'un enfocament merament formatiu. Els PDI es treballen des d'accions en el dia a dia de la persona.
S'està treballant a rebaixar la càrrega formativa/normativa fins i tot a nivell sectorial.

 

Les "soft skills" estan començant a ser realment importants en els processos de selecció. L'estudi «Soft skills 4 talent 2016» de l'empresa especialitzada en estratègia del talent Manpower Group, en què han participat 3.791 empreses de 8 països europeus, conclou que aquestes habilitats “són útils per afrontar els desafiaments competitius que presenten els diversos sectors i mercats”.

  • Competències com la resolució de problemes, la intel·ligència emocional i la presa de decisions, destaquen com les més demandades per les empreses espanyoles a tots els perfils.
  • Les companyies centren els seus esforços a fidelitzar i desenvolupar els seus equips.

 

Des de SECB volem donar confiança i recorregut al projecte per comprovar que, efectivament, compleix l'objectiu d'ajudar la plantilla a millorar les seves habilitats i el desenvolupament professional.

 

SECB estarà en constant procés de supervisió, vigilància i control per al seu compliment.

 

Si tens qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB
SECBSUMEM AMB TU

ESTEM PER AJUDAR-TE,

AFILIAT AQUÍ! 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic