De la Diligència a la Ofimóvil

De la Diligència a la Ofimóvil

Avui tornem a la negociació de la diligència dels diners a CaixaBank.
En termes moderns d'avui en dia, seria la money truck.
I en termes CaixaBank, la Ofimóvil.

Aquesta Diligència del "far west" tots sabem que no serà per donar servei a les petites localitats, sinó per fer de mòbil-store o supermercat ambulant.

I si alguns els sembla absurd parlar de furgonetes de diners o fins i tot de furgonetes de menjar, com les conegudes food truck, també crèiem que mai anava a arribar que donessin de menjar en una sucursal bancària. Doncs això ja ha passat recentment amb l'obertura del All in One, així que la ofimòbil no dista molt d'una food truck i, per això, no podem deixar de la mà als companys que treballarán en aquestes condicions singulars.

I les preguntes són:Qui conduirà semblant andròmina?
Hi haurà un vigilant de seguretat?
On s'esmorzarà?
Podré anar al servei?

Compensacions econòmiques:

  • L'empresa proposa 3.490,80 € bruts anuals que corresponen a el tram d'Equip suplent de 50 a 70 km. SECB sol·licitem que s'iguali la compensació a el dels apoderats Equip Suplent.
  • Demanem que aquest plus no sigui absorbible, no pensionable, si revaloritzable i que compti per a la capacitat d'endeutament.
  • Pagament mitges dietes si hi ha un retard de 30 minuts o més.

 

Punts clau de la negociació PER SECB:

Delimitació de rutes i horaris.

No es poden basar en Google Maps perquè els horaris no es compleixen. Embussos, avaries i nombre de clients afecten l'hora d'arribada, ja que no són previsibles. Atès que els retards són habituals es proposa cobrament de plus de flexibilitat.

Centre:

Haurà de sortir a la convocatòria, així com el centre on es prestaran els serveis en els dies que no vagin al ofimòbil.

Festius:

Delimitació de les festes quan no coincideixin en la mateixa localitat centre d'adscripció i prestació de serveis. Es proposa que quan s'hagi de treballar en festiu es compensi d'acord amb el pacte de fires.

Superior jeràrquic

Per sol·licitud de permisos i vacances, així com sol·licitud de préstecs empleat, ha d'estar assignat un superior per a les aprovacions. En l'actualitat s'han de demanar fora de circuit mitjançant correu electrònic a RRHH, ja que estan adscrits a la DT.

Temps d'esmorzar.

La realitat és que no els dóna temps a fer les pauses establertes legalment.

Nivell 2 operatiu.

Sobretot per petició d'efectiu i emplenament de remeses.

Limitar el nombre de Ofimóvil.

Exigim que no es deixi aquest apartat sense concretar. És totalment necessari establir un límit de ofimóvil.

Establir criteris de suplència.

En cas de malaltia i vacances de l'altre empleat.

Els empleats, actualment, no estan adscrits al programa de reptes, però s'ha d'establir cobrament de bonus igual que amb els equips de suport.
De qui depèn la seva assignació?

I és clar ...
Cal avaluar els riscos del lloc de treball!

 

SARA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta