Consideracions sobre la nòmina de gener (PDP Bankia)

Consideracions sobre la nòmina de gener (PDP Bankia)

Si provens de BANKIA
 
Atent a la teva nòmina de gener!

 • Es veurà l'impacte retributiu en nòmina per ascens de nivell o posició per PDP amb efectes 1 de gener de 2022 (empleats origen Bankia).
 • També es cobrarà la totalitat del plus conveni corresponent a l'any 2022, que puja a 517,20 euros.
 • Així mateix, s'hi reflectirà la pujada del 0,75% del conveni col·lectiu. A l'import resultant, i prèviament, se li aplicarà l'adequació progressiva resultant de l'Acord Laboral d'Integració de Bankia.
 • Aquells companys que tinguin dret al pagament de menjars amb targeta i hagin renunciat a la targeta restaurant, se'ls abonarà en nòmina, i també ho veuran reflectit.
 • Recordem que la bestreta de nòmina que es cobra els dies 14 de cada mes, es fa sobre la base de la nòmina del mes anterior. Per tant, no es percebran els impactes econòmics per PDP ni l'import del plus conveni fins a final de mes, quan ja es tingui disponible la nòmina de gener.

Aplicació del sistema PDP (empleats origen Bankia)

Al nombre de punts PDP acumulats a 1 de gener de 2021, se li incrementaran les 8/12 parts del nombre dels punts resultants. Si tens interès a conèixer la forma de càlcul, ho pots llegir a continuació.

Càlcul de punts PDP corresponent als mesos de gener a agost del 2021 (8/12)

 • Es prendrà com a referència la mitjana que correspongui a cada persona de V1 i V2 corresponents als exercicis 2019 i 2020.
 • Ponderació: V1 (20%) i V2 (80%).
 • S'hi afegiran els obtinguts per formació LCCI i Mifid, realitzats o justificats al llarg del primer trimestre del 2021.
 • Si la persona treballadora no tingués resultats de V2 de qualsevol dels exercicis assenyalats, sempre que no sigui degut a l'aplicació del PDP, es prendrà com a referència la mitjana de V2 de l'Entitat de l'exercici 2019, 2020, o tots dos, respectivament.
 • Si la mitjana de V2 no supera el 6,00, no sumarà cap punt.
 • Es tindran en compte els multiplicadors per funció quan la V2 sigui superior a 7 (es té en compte la funció a 31/08/2021 si els van cessar posteriorment).
 • L'aplicació de PDP es farà sobre les taules salarials Bankia.

Es fan 2 comprovacions de punts PDP, una a l'agost (8/12) i una altra al desembre (12/12)

Comprovació de punts PDP a l'agost (8/12)

Pujada de nivell o posició per PDP a 31 d'agost de 2021 i pujada de nivell o posició per altres conceptes (de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2021):

 • SÍ pujada de nivell per PDP i NO pujada de nivell per altres conceptes:

S'aplica pujada de nivell per PDP i se'n recalcula la garantia salarial.

 • SÍ pujada de nivell per PDP i SÍ hi ha pujada de nivell per altres conceptes:

NO s'aplica pujada de nivell per PDP, però SÍ percep els efectes econòmics. A més, es recalcula la garantia salarial.

 • SÍ pujada de posició per PDP però NO hi ha pujada de posició per altres conceptes:

S'abona la diferència retributiva (complement personal absorbible). Es recalcula la garantia salarial.

 • SÍ pujada de posició per PDP i SÍ hi ha pujada de posició per altres conceptes:

NO s'aplica l'ascens de posició per PDP. L'increment es té en compte per al recàlcul de garantia salarial.

Comprovació de punts PDP al desembre (12/12)

Pujada de nivell o posició per PDP a 31 de desembre de 2021 i pujada de nivell o posició per altres conceptes (de l'1 de setembre al 31 de desembre de 2021):

 • SÍ pujada de nivell per PDP i NO hi ha pujada de nivell per altres conceptes:

S'aplica una pujada de nivell per PDP. Es recalcula la garantia salarial.

 • SÍ pujada de nivell per PDP i SÍ hi ha pujada de nivell per altres conceptes:

NO s'assigna pujada de nivell per PDP. NO es fa recàlcul de la garantia salarial.

 • SÍ pujada de posició per PDP i NO hi ha pujada de posició per altres conceptes:

S'abona la diferència retributiva (complement personal absorbible) i se'n recalcula la garantia salarial.

 • SÍ pujada de posició per PDP i SÍ pujada de posició per altres conceptes:

NO s'aplica l'ascens de posició per PDP. NO es recalcula la garantia salarial.

Si tens qualsevol dubte, posa't en contacte
amb el teu delegat sindical del SECB.

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic