Compensa+: La retribució flexible el 2023

Compensa+: La retribució flexible el 2023

Com sabeu, podem gaudir dels beneficis del programa de retribució flexible Compensa+ per a tota la plantilla, que ens permet treure més rendiment a la nostra nòmina cobrant la mateixa quantitat de diners.

Us passem a detallar tota la informació d'aquest èxit de SECB i la Unió Sindical CaixaBank en la negociació de l'ERO 2019.

Què és la retribució flexible?

És una fórmula de retribució que permet als empleats acollir-se a determinats beneficis fiscals destinant part de la retribució bruta a la contractació, a través de CaixaBank, de determinats productes i serveis incrementant així el nostre poder adquisitiu.

Com funciona?

L'empleat comunicarà voluntàriament a quin servei / producte dels oferts per l'empresa vol acollir-se a través de la plataforma i, d'aquesta manera, CaixaBank li descomptarà l'import de la nòmina i serà l'empresa qui pagui directament (o mitjançant fórmules indirectes) a l' proveïdor de servei / producte.

Podràs realitzar simulacions dins de la plataforma
per informar-te de l'estalvi que et suposa cada producte/servei.

Com accedeixo a la plataforma?

El primer que has de fer és mostrar el teu interès en aquest servei entrant al PeopleNow –> El meu Portal –> Retribució Flexible Compensa +

A l'endemà, el teu perfil estarà habilitat a la plataforma podent accedir als serveis i descobrir els avantatges fiscals i econòmics mitjançant simulacions.

Per accedir a Compensa+ pots accedir des del següent enllaç des del terminal financer:

A més, CaixaBank posa a disposició el Pla de Retribució Flexible també al mòbil corporatiu. Descarrega l'APP Compensa+ disponible al Play Store del teu Smartphone perquè puguis realitzar les gestions que vulguis en qualsevol moment ia qualsevol hora.

Quins productes/serveis estan disponibles?

Actualment et pots acollir el pla de retribució flexible Compensa+ en els següents productes/serveis:

 • Assegurança mèdica de familiars i millora assegurança mèdica d'empleats amb discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%.
 • Targeta de transport.
 • Servei de guarderia.
 • Seguro jubilació
 • Idiomes
 • Accions
 • Formació
 • Rènting

INFORMACIÓ AMPLIADA FORMACIÓ

Finalitat:

L'empleat podrà destinar part de la seva retribució a l'actualització, la capacitació o el reciclatge formatiu, per millorar el desenvolupament de les seves activitats i/o les capacitats relacionades amb el seu lloc de treball.

Característiques del producte de Formació dins de
 1. L'empleat podrà escollir a Compensa+ on realitzar la formació a Cursos superiors, Masters, Postgraus i/o Carreres entre els que constin a la llista de centres formatius associats al programa.
 2. El proveïdor que efectua la intermediació entre CaixaBank i aquests centres formatius disposa de 127 centres associats on s'imparteix formació en les següents disciplines: Business, Màrqueting, Data i Tecnologia.
 3. Tot l' import que destini la persona treballadora a la contractació d'aquest producte a través de Compensa+ passarà a tenir naturalesa de renda no subjecta a tributació.
 4. L'import destinat a aquest producte, en passar a ser retribució en espècie, estarà subjecte al fet que el total de retribució en espècie de la persona treballadora no superi el 30% de la total retribució anual.
 5. Addicionalment, la persona treballadora podrà seguir sol·licitant qualsevol dels ajuts que ofereix l'Entitat als que fan formació externa, com fins ara. Les ajudes disponibles són les següents:
  a. Carreres a Universitats Públiques: 90% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
  b. Carreres a Universitats Privades: 50% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
  c. Màsters i Postgraus: 50% del cost del màster o del postgrau, amb un import màxim de 3.700 euros durant un període de 4 anys.

Així, doncs, la persona treballadora podrà contractar la Formació en Compensa+, ja sigui d'un Curs, una Carrera o un Màster o Postgrau i, podrà sol·licitar posteriorment l'ajut econòmic de l'Entitat.
Procés de contractació:
 • La contractació de Formació s'haurà de fer abans del dia 7 del mes anterior al mes en què es vulgui rebre el xec virtual.
 • La persona treballadora rebrà el xec virtual el dia 1 del mes següent, en format PDF, i amb ell podrà abonar al centre la formació.

Ens beneficia per igual a tots els empleats?

No, en tractar-se d'un benefici fiscal i tenir alguna comunitat autònoma la seva pròpia legislació fiscal (País Basc i Navarra) determinats productes no tenen beneficis fiscals en aquests territoris i, per tant, no en poden gaudir.

Igualment, encara que et puguis adherir al pla de retribució flexible, s'ha d'analitzar cada cas individualment amb la informació que et facilitarem, per saber si et convé, o no, la seva contractació.

És normal que l'empresa em faci signar una novació contractual?

Sí. Legalment és obligatori fer una novació contractual al modificar les teves condicions de treball per variar la forma de percebre el salari però la signatura d'aquesta novació no suposa pèrdua de drets ni risc per a l'empleat.

A més, es realitzarà una nova novació cada cop que modifiquis la contractació dels productes o imports.

Existeix algun límit?

A més dels límits específics establerts per a cadascun dels productes/serveis que comentem més endavant hi ha un límit absolut segons el qual no pots destinar a la contractació d'aquest tipus de productes més del 30% de la retribució anual bruta descomptant allò que ja perceps com a retribució en espècie (aportació al pla de pensions, valoració en espècie de préstecs, targeta de restaurant, ...).

Afecta la retribució flexible a la cotització a la Seguretat Social?

No. Aquestes retribucions en espècie cotitzen a la Seguretat Social per la qual cosa la teva base de cotització no es veurà alterada ni afectaria prestacions futures de la Seguretat Social.

Es veurà reduïda la meva aportació al Pla de pensions?

No. El teu salari pensionable continuarà sent el mateix pel que l'aportació al pla de pensions de CaixaBank no es veurà afectada per la contractació d'aquests productes o serveis.

Quin és el període de contractació de productes al Pla de Retribució Flexible?

El Pla de Retribució Flexible és anual des de l'1 de juliol fins al 30 de juny, i es procedix a les renovacions en les mateixes dates.

Què he de fer per poder renovar el Pla de Retribució Flexible?

Des del 20 de maig fins al 19 de juny de cada any podreu renovar el vostre Pla de Retribució Flexible, accedint a Compensa+ des del Portal de l'Empleat.

La millora de l'assegurança mèdica d'empleat i/o assegurança mèdica de familiars són productes que es renoven tàcitament ja que es considera que les assegurances mèdiques en general es contracten amb caràcter de permanència.

Per això, i només en el cas de les assegurances mèdiques, si vols renovar, pots deixar passar el període de renovació i, a partir del 20 de juny, signar l'acord d'adhesió. Els productes seran renovats tàcitament encara que sigui necessària aquesta signatura.

La resta de productes tenen la consideració de productes no renovables, per això per continuar gaudint d'aquests productes hauràs d'accedir a Compensa+ cada any i contractar-los novament.

Expliquem ara cada producte per separat ...

ASSEGURANÇA MÈDICA

A qui va dirigit aquest producte?

El benefici fiscal d'aquest producte està reservat per a qualsevol d'aquests col·lectius (a excepció dels residents al País Basc):

Empleats amb grau de discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%

Aquells empleats/des que tinguin legalment reconeguda un grau de discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33% i tinguin o vulguin millorar les cobertures de l'Adeslas Completa contractant l'Adeslas Extra (més conegut com a modalitat de reemborsament) podran gaudir d'un increment en l'exempció fiscal de les primes d'assegurances de salut passant de 500€ als 1.500€ anuals.

Empleats amb cònjuge i/o fills menors de 25 anys o amb grau de discapacitat legalment reconeguda igual o superior al 33%

Aquells empleats que tinguin cònjuge i/o fills menors de 25 anys o amb grau de discapacitat legalment reconeguda >=33% que tinguin o vulguin contractar una assegurança de salut a aquests familiars podran gaudir de l'exempció fiscal de la prima esmentada amb el límit de 500 € anuals (1.500 € en cas de discapacitat igual o superior al 33%) per beneficiari tributant-ne l'excés.

Si prestes serveis a Navarra també pots contractar-ho per a la teva parella estable (parella de fet) però només si està registrada formalment al Registre únic de parelles estables de la Comunitat Foral de Navarra.

Com he d'actuar si ja tinc contractada una d'aquestes assegurances amb ADESLAS?

Si la tens contractada amb Adeslas, en el formulari de l'assegurança mèdica que trobaràs a la plataforma hauràs d'indicar els nou primers números de la targeta d'Adeslas i se sol·licitarà el seu traspàs sense mancances ni preexistències. No requerirà qüestionari mèdic sempre que sigui la mateixa modalitat d'assegurança.

Si la tens donada d'alta en la pòlissa 5001 d'ADESLAS, no has de fer cap tràmit addicional però, si no és en la pòlissa 5001 o la tens en una altra companyia, tu hauràs de donar de baixa l'assegurança contactant amb ADESLAS, o amb l'altra companyia asseguradora, perquè no t'emetin més rebuts.

IMPORTANT: Si tens contractada una pòlissa d'Adeslas Expert i vols traspassar-la a l'Assegurança Mèdica de Familiars de Compensació+, deixaràs de tenir les cobertures d'Adeslas Expert (accés a la Clínica Universitària de Navarra).

Aquests beneficis són aplicables a tot el territori?

No. Aquestes exempcions no seran aplicables per a aquells empleats que resideixin al País Basc perquè aquesta exempció no està emparada en la seva normativa foral.

Quin és el període de contractació d'aquestes assegurances?

La contractació d'aquestes assegurances poden realitzar-se en qualsevol dia del mes però, si es contracta fins al dia 19 de cada mes, l'alta serà efectiva el dia 1 del mes següent sempre que s'hagi superat el qüestionari mèdic en cas de ser necessari. Si es produeix passada aquesta data, l'alta serà efectiva el dia 1 del mes posterior.

No em figura el meu cònjuge o descendents en Compensa+, quin és el motiu?

En aquest cas el més probable és que no hagis comunicat a CaixaBank la modificació d'aquestes dades familiars a través del Portal de l'Empleat i/o no hagis emplenat i enviat el model 145.

Tots dos requisits són necessaris perquè figurin els beneficiaris en Compensa+.

Com comprovar si he comunicat correctament les dades familiars al Portal de l'Empleat?

Hauràs d'entrar al Portal de l'Empleat -> Dades personals -> Dades familiars i comprovar que figuren donats d'alta el teu cònjuge i/o descendents i, si s'escau, grau de discapacitat. En cas de no ser així, hauràs de donar-ho d'alta emplenant les dades i lliurant la documentació requerida (llibre de família, resolució grau de discapacitat, ...).

Com comprovar si he emplenat correctament el model 145?

Per comprovar-ho accedeix al Portal de l'Empleat -> Compensació -> Percentatge de retenció aplicat en nòmina.

Si en el requadre on figura el nombre de descendents (menors de 25 anys i/o majors amb discapacitat superior al 33%) no és correcte, hauràs d'emplenar-ho de nou, signar-ho, escanejar-ho i remetre-ho a través del Portal de l'Empleat -> Dades personals - > Dades familiars -> Editar (en el familiar que falti la documentació) -> Documents a annexar -> Model 145.

Per trobar el model 145 accedeix a documents modelats Word: Smart PC - Word > Arxiu > Nou > al marge esquerre localitzar Complements > seleccionar CaixaBank > triar l'idioma > Gestió i Administració de Personal > 001 Empleats > Comunicació de Dades al Pagador (IRPF ). Règim Comú/Comunicació de dades al pagador (IRPF). Règim Foral País Basc/Comunicació de dades al pagador (IRPF). Règim Foral Navarra o demana-li al teu representant de SECB.

Mantindrem la mateixa targeta sanitària?

No. S'emetrà una nova targeta i es remetrà al domicili juntament amb la resta de documentació. S'enviarà un correu electrònic quan facis la contractació indicant quan entrarà en vigor la nova pòlissa.

 

Aquest producte no és contractable per
parelles de fet (a excepció de Navarra), pares ni germans

TARGETA TRANSPORT

Què és la targeta transport?

En una targeta moneder que es recarrega segons l'import que hagi decidit destinar l'empleat (amb un mínim de 10 € mensuals i un màxim de 400 € mensuals) per a l'adquisició de títols de transport individuals destinats al desplaçament entre el seu domicili i el lloc de treball.

Quin benefici fiscal té?

L'import de l'exempció fiscal és de 136,36 € mensuals durant un màxim d'11 mesos, és a dir, 1.500 €/any. Així doncs, si destines un major import a la recàrrega de la targeta de transport, has de saber que tot el que excedeixi d'aquest import tributarà íntegrament.

Puc utilitzar la targeta per desplaçaments que no siguin entre el centre de treball i el meu domicili o per a desplaçaments de familiars?

No. Només es pot fer servir per a la compra de títols de transport individuals de l'empleat que cobreixin desplaçaments entre el domicili i el centre de treball. L'empleat serà el responsable del bon ús de la targeta i que s'empri en aquesta finalitat.

Com funciona?

El funcionament és com el d'una targeta moneder amb la qual se't facilitarà un PIN per a realitzar les compres dels títols de transport en aquells punts habilitats per a això (màquines expenedores, taquilles, internet, etc). Rebràs al teu domicili les instruccions per a la seva activació. La targeta s'anirà recarregant mensualment amb l'import contractat.

Què passa si no faig servir el saldo de la targeta?

En cas que no utilitzis tot el saldo en un mes, el podràs utilitzar en els mesos següents sempre que sigui dins de l'exercici fiscal. Arribat el final de l'exercici, el 10 de desembre de cada any, es descarregarà de la targeta i s'abonarà en nòmina el saldo que superi els 50 € tributant íntegrament aquest import.

IMPORTANT: Has de verificar que el domicili que figura al Portal de l'Empleat sigui correcte perquè la targeta la rebràs al teu domicili particular. Podràs consultar el domicili al que se t'enviarà en la mateixa plataforma alhora que contractis el producte.

Existeix algun límit o exclusió?

L'import mínim que podràs destinar a aquest producte és de 10 € mensuals i el màxim és de 400 € mensuals durant els 11 mesos que triïs.

Recorda que l'import que superi
els 136,36 € mensuals (1.500 € anuals)
estarà subjecte a tributació

EXCLUSIÓ: Aquest producte no estarà disponible per al País Basc al no venir recollit aquest tractament fiscal en la seva normativa fiscal.

Quin és el període de contractació d'aquest servei?

Si es contracta, cancel·la o modifiquen els imports fins al dia 7 de cada mes, aquests canvis es faran efectius a partir de l'1 del mes següent. En un altre cas, es faran efectius el dia 1 del mes posterior.

SERVEI DE GUARDERIA

A qui va dirigit aquest producte?

Aquest producte està dirigit a empleats que utilitzin serveis de guarderies de nadons menors de 3 anys.

IMPORTANT: Has d'haver comunicat prèviament el naixement del nadó a través del Portal de l'Empleat i emplenat el model 145 amb les dades del descendent.

Té algun cost aquest producte?

El proveïdor del servei aplica un 1% de comissió sobre el total de limport contractat. Aquesta comissió, després de ser reclamada per SECB, és assumida íntegrament per l'entitat i no es repercuteix al treballador.

Quines guarderies puc triar?

Dins del menú de simulació trobaràs un cercador on podràs introduir el nom de la llar d'infants que vols contractar.

Puc sol·licitar la incorporació de la meva llar d'infants si no apareix a la llista?

Sí. En cas que no figuri al llistat la teva guarderia de confiança podràs sol·licitar la seva incorporació indicant el nom de la guarderia, persona de contacte, adreça, telèfon i nom del nen a través del web d'Edenred que és el proveïdor que presta el servei. Edenred es posarà en contacte amb el centre i us mantindrà informat de les gestions.

Un cop realitzada la contractació, el proveïdor efectuarà una transferència mensualment a la llar d'infants abans del dia 5 de cada mes.

Quin benefici fiscal té? Existeix algun límit?

En territori comú i a Navarra, aquesta retribució en espècie queda exempta sense límit anual. Per al País Basc, serà salari en espècie subjecte a tributació a partir dels 1.000 €.

El benefici fiscal serà, aproximadament, el resultat de multiplicar el tipus marginal (el tram més alt de l'IRPF que paga un contribuent) per l'import del servei de guarderia que apliquis en el Compensa+.

Els trams de l'IRPF són: 19%, 24%, 30%, 37% o 45% (si no han estat variats per les CCAA).

Aquest benefici fiscal no es pot aplicar simultàniament amb el benefici fiscal de l'IRPF que expliquem a continuació.

Quin és el benefici fiscal de la deducció de despeses de guarderia de l'IRPF?

Es tracta d'un increment addicional de fins a 1.000 € de la deducció de maternitat (només per a dones treballadores) sempre que:

 • Es satisfacin despeses de custòdia en llar d'infants o centres d'educació infantil autoritzats per fill menor de tres anys,
 • S'abonin per la inscripció o matrícula, l'assistència, en horari general o ampliat, i l'alimentació, sempre que s'hagin produït per mesos complets.

Aquesta deducció s'aplica sobre la quota diferencial pel que es retorna íntegrament aquest import en la declaració de la renda. Ha de ser consignada en la declaració de la renda i no es permet el pagament anticipat d'aquesta deducció.

Quina opció és més recomanable, acollir-me a la deducció de despeses de guarderia de l'IRPF o la retribució flexible de Compensació+?

Hi ha una opció mixta. En el moment de la contractació, la plataforma et demanarà si vas a aplicar-te la deducció de l'IRPF o prefereixes que se t'apliqui mes a mes dins del Pla de Retribució Flexible.

Si comuniques que t'aplicaràs la deducció de l'IRPF, els primers 83,33 € de l'import que dediquis a guarderia Compensa+ no estaran exempts de tributació i seràs tu qui, addicionalment, t'apliquis la deducció en la declaració de la renda. D'aquesta manera podràs beneficiar-te de la deducció addicional de l'IRPF i la resta aplicar-ho com a retribució en espècie exempta de tributació sempre que compleixis els requisits.

Quin és el període de contractació d'aquest servei?

Si es contracta, cancel·la o modifiquen els imports fins al dia 7 de cada mes, aquests canvis es faran efectius a partir de l'1 del mes següent. En un altre cas, es faran efectius el dia 1 del mes posterior.

Tot i que el gaudi d'aquesta exempció és incompatible amb la deducció simultània per despeses de guarderia establerta en l'IRPF es pot maximitzar el benefici fiscal comunicant a la plataforma que t'aplicaràs la deducció de l'IRPF pels primers 83,33 € mensuals i de l'exempció per retribució flexible per l'excés.
ASSEGURANÇA D'ESTALVI JUBILACIÓ

Quines contingències cobreix l'assegurança d'estalvi jubilació?

L'assegurança cobreix les contingències de jubilació, incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa i la mort. A més permet la disposició anticipada en supòsits d'atur de llarga durada o malaltia greu (segons la legislació vigent en cada moment).

Quins són els límits d'aportació?

No es poden fer aportacions superiors a 10.000 € ni aportacions mensuals inferiors a 20 €.

Es pot rescatar en qualsevol moment?

No. Els drets econòmics només es poden rescatar en cas d'esdeveniments d'alguna de les contingències previstes.

En cas de resolució de la relació laboral tindrà dret al rescat però només als exclusius efectes de mobilitzar i integrar els seus drets en un altre contracte d'assegurança o pla de pensions (no és un mobilització com a tal, doncs tributaria com a rescat la sortida dels drets i l'entrada a un pla de pensions com a aportació).

Quin import percebré en cas de mort?

El beneficiari rebrà un 10% addicional a l'import de la prestació calculat amb el límit de 600 € addicionals.

Qui són els beneficiaris?

Tu seràs el beneficiari de totes les contingències, a excepció del cas de defunció. En aquest cas, seran els beneficiaris que hagis comunicat expressament en la designació.

Si no haguessis realitzat tal designació, s'entendran els següents pel següent ordre preferent i excloent: cònjuge (excepte sentència de separació), fills a parts iguals, pares a parts iguals i, finalment, els teus hereus.

Què passa en cas de cessament o extinció de la relació laboral?

L'assegurat tindrà dret de rescat només a efectes de mobilitzar i integrar els seus drets en un altre contracte d'assegurança de compromisos per pensions o un pla de pensions. En cas de sol·licitar la mobilització a un pla de pensions d'ocupació o individual, es tributarà com un rescat i entrada com a aportació al pla de pensions (tenint en compte que hi ha limitacions a les aportacions anuals).

Quin benefici fiscal té aquest producte?

No s'imputen les primes aportades per l'empresa i, per tant, no tributen en l'IRPF de l'assegurat fins que no es produeixi la contingència i es cobri els drets econòmics.

En cas de defunció, tributa en l'Impost de Successions i Donacions.

Les aportacions a l'assegurança d'estalvi computen com a límit d'aportació als plans de pensions i altres sistemes de previsió social?

No. I aquí rau un dels majors beneficis d'aquest producte per a aquells empleats que tinguin pòlisses d'excessos (per superar anualment el límit màxim fiscal d'aportacions) i que no poden fer aportacions a un altre pla de pensions individual o qui fent aportacions a un pla de pensions individual arriben a superar aquest límit i se'ls paralitzen les aportacions.

Independentment dels afectats per les pòlisses d'excessos, els que no estiguin en aquest grup també se'n beneficien. És a dir, per a tots dos el límit d‟aportacions serà de 10.000€, comparat amb el límit d‟aportacions al pla de pensions individual és de 1.500€.

IDIOMES

Quins beneficis té aquest producte?

El producte IDIOMES no es considera retribució en espècie, i per tant no està subjecte a tributació, sempre que la formació vingui exigida pel desenvolupament de les activitats professionals o les característiques del teu lloc de treball.

Aquest producte és compatible amb l'ajuda d'idiomes que ofereix CaixaBank?

Sí, l'ajuda d'idiomes que ofereix l'entitat és compatible amb el producte de formació d'idiomes del Compensa+.
Tant l'import que sufraga l'entitat per curs escolar com el que destinis addicionalment, si ho desitges, es consideraran no subjectes a tributació a l'IRPF sense cap limitació.

IMPORTANT: Si voleu gaudir de l'ajuda d'idiomes que sufraga CaixaBank a Compensa+, abans de realitzar la contractació del producte d'idiomes has d'adreçar-te al Portal de l'Empleat i haver indicat que vols percebre l'Ajuda d'Idiomes a través del Pla de Retribució Flexible a través de la següent ruta:

PeopleNow El meu Portal Portal de l'Empleat  Formació i Ajuda Idiomes  Com vull percebre l'ajuda d'idiomes de conveni

I seleccionant la següent opció:

“Sol·licito percebre l'Ajuda d'Idiomes de Conveni a través del Pla de Retribució Flexible Compensa+ tenint com a import màxim disponible a la plataforma, a càrrec de l'Entitat, l'import anual establert a la normativa a cada moment”. (…)

L'opció només es podrà exercitar un cop dins cada curs laboral. L'import d'aquest ajut el veuràs disponible l'endemà al Compensa+.

Es pot incloure l'ajuda per llibres d'idiomes que ofereix CaixaBank als seus empleats?

No. L'ajuda de llibres de formació que ofereix CaixaBank no es pot sol·licitar a través del Compensa+ i cal tramitar-ho a través del Portal de l'Empleat.
Aquest import, si ho justifiques degudament i tens dret a percebre'l, el percebràs en forma dinerària en nòmina i amb tractament de renda regular subjecta a retenció d'IRPF.

Com es demana l'ajuda de llibres?

PeopleNow People Xperience El meu dia a dia Accés al meu portal Formació Idiomes Sol·licitud d'ajut per a idiomes

Emplenar els camps: Data inici, data fi, tipus d'idioma i import.
Cal aportar la factura i el justificant que acrediti el pagament de les quantitats i clicar a “Sol·licitar”.

En el termini màxim de 2 mesos, depenent de la data en què s'aprovi la sol·licitud, s'abonarà a la nòmina i tindrà la corresponent retenció d'IRPF.

Com puc consultar si la meva escola d'idiomes està dins de l'oferta de centres del Compensa+?

Accedeix a Compensa+ Idiomes Oferta Troba la teva acadèmia (introduir nom del centre).

Què fer si la meva escola d'idiomes no figura a l'oferta de centres del Compensa+?

Podeu sol·licitar l'adhesió d'aquest centre contactant amb el proveïdor del producte d'idiomes a través de la bústia afiliats.ES@app.sodexo.com indicant:

 • A l'assumpte del correu: Formació CaixaBank,
 • Al propi correu: Nom del centre, adreça del centre i telèfon del centre.

Com es fa el pagament al centre d'estudis?

El mes en què la contractació sigui efectiva, el proveïdor del servei d'idiomes (Sodexo) enviarà al teu correu electrònic personal el xec virtual (en format PDF) per abonar la formació al centre, i ho farà entre el dia 2 i el dia 5 del mes. A final de mes es descomptarà de la teva nòmina l'import contractat que superi l'ajuda d'idiomes que sufraga l'entitat. Un cop rebut el xec s'ha de lliurar al centre de formació.

Quan triga a fer-se efectiva la contractació de l'ajut a través del Compensa+?

La contractació del producte d'idiomes es pot fer en qualsevol moment de l'any. Si fas la contractació fins al dia 7 (inclusivament) de cada mes, serà efectiva el dia 1 del mes següent. Si el contractes després del dia 7, l'alta s'efectuarà passats dos mesos.

És necessari presentar un justificant d'aprofitament del curs d'idiomes quan sol·licito percebre l'ajut a través de Compensa+?

El justificant d'aprofitament del curs cal presentar-lo en els supòsits següents:

 1. Si canvies de centre d'idiomes però segueixes formant-te en el mateix idioma hauràs de lliurar el justificant del curs ja realitzat al primer centre.
 2. Si no canvies de centre però si d'idioma on estaves formant-te, hauràs de presentar el justificant d'aprofitament del curs ja realitzat corresponent al primer idioma
 3. Cada vegada que renoveu el Pla de Retribució Flexible. Això és des del 20 de maig fins al 19 de juny de cada any (la durada del Pla és anual).

Com presento el justificant d'aprofitament del curs a través del Compensa+?

Per aportar el certificat d'aprofitament heu d'accedir a Compensa+ i dirigir-te a la pestanya “Certificats d'aprofitament”, on figura l'opció “Afegir certificat”.

Per a consultes referents al funcionament del producte de formació d'idiomes podeu posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client via email sac@compensach.com o contactar a través del següent telèfon 933 689 771

ACCIONS CAIXABANK

Quins beneficis té aquest producte?

Està exempt de tributació el lliurament d'accions dins de Compensa+ amb el límit de 12.000 € anuals, sempre que la persona treballadora mantingui les accions en cartera durant almenys tres anys.

Quan es pot contractar aquest producte?

Es pot sol·licitar la contractació des del 20 de maig fins al 19 de gener de l'any següent, però la data de contractació efectiva serà el darrer dia hàbil del mes de febrer.

És necessari tenir compte de valors per contractar aquest producte?

Sí, l'empleat ha de ser titular d'un compte de valors on figuri com a únic titular. En cas que no es disposi de l'esmentat compte de valors abans del 15 de febrer la contractació quedarà anul·lada.

Quins límits i restriccions té aquest producte?

 • No es pot contractar al País Basc (la seva normativa foral no ho contempla)
 • No pot superar els 12.000 € anuals (quantitat mínima 100 €)
 • No pot superar el total disponible de la teva nòmina del mes de febrer, incloent-hi el Bonus real meritat (si fos el cas).
 • El total net a percebre en els mesos de gener i febrer, una vegada descomptat l'import que hi vulguis destinar, no podrà ser inferior a dues vegades el SMI vigent.
 • Es tindrà sempre en compte que no superin el 30% de retribució en espècie.

En cas que el lliurament d'accions superi el límit disponible d'autocartera de l'entitat s'aplicarà un prorrateig en proporció a l'import sol·licitat.

Pots vendre les accions en qualsevol moment?

Sí. Es poden vendre les accions en qualsevol moment però, si es transmeten abans dels tres anys, perdràs l'exempció fiscal.

Què passa si venc les accions abans dels tres anys?

Si s'incompleix el període de tres anys, serà obligació de l'empleat complir les obligacions fiscals presentant una declaració complementària de l'exercici en què es van adquirir les accions incloent, com a rendiment del treball, el lliurament d'accions així com la tributació de la venda de les accions en l'exercici en què es transmetin pel guany o la pèrdua patrimonial generada.

Cobren alguna comissió per contractar aquest producte?

No, no es cobra cap comissió per la contractació d'aquest servei. Ara bé, aquesta operació està subjecta a l'Impost de Transaccions Financeres (Llei 5/2020, de 15 d'octubre) pel 0,2% del preu total de les accions.

Per a consultes referents al funcionament del producte d'entrega d'accions podeu posar-vos en contacte amb el servei d'atenció al client via email sac@compensach.com o contactar a través del següent telèfon 933 689 771

FORMACIÓ

L'ajuda de formació de CaixaBank és compatible amb el producte de formació de Compensa+?

L'Ajuda de Formació que ofereix CaixaBank és compatible amb el producte de Compensa+ només si curses una carrera universitària, postgrau i/o màster.

En cas que estudiïs un curs superior, no podràs sol·licitar l'ajut que ofereix CaixaBank per no s'estableix ajut per a aquest tipus d'estudis a la normativa.

Has de tenir en compte que l'import que destinis a aquest producte a través de Compensa+ no estarà subjecte a tributació, però l'ajuda de formació que sufraga CaixaBank seguirà estant subjecte a tributació a l'IRPF ja que s'abona com a retribució dinerària a la nòmina.

On sol·licitar l'ajuda de formació?

PeopleNow El meu Portal Portal de l'Empleat Formació Sol·licitud d'ajut d'estudis

On trobar tota la informació sobre l'ajuda de formació?

PeopleNow El meu Portal Remuneració i beneficis altres beneficis Ajuda d'estudis

Com puc veure si el meu centre de formació és dins de l'oferta de centres que em proporciona Compensa+?

Abans de contractar el producte de Formació pots veure si el teu centre consta entre els disponibles a la plataforma. Per fer-ho, accedeix a Compensa+, entra al producte de “Formació” i al camp “Troba el teu centre”, introdueix el nom d'aquest.

Si el teu centre apareix entre els disponibles, podràs fer la Formació en aquest centre a través del Pla de Retribució Flexible Compensa+.

Si per contra, un cop realitzada la cerca no apareix el centre de formació on estàs interessat/da, has de saber que no podràs contractar el producte de Formació en Compensa+ per cursar els estudis en aquest centre.

Podràs sol·licitar l'adhesió del centre contactant amb el proveïdor del producte a través de la bústia afiliados.ES@app.sodexo.com, Indicant:

a) A l'assumpte del correu electrònic: Formació CaixaBank.
b) Al propi correu: Nom del centre, adreça del centre i telèfon del centre.

Recorda que sempre pots seleccionar un altre centre entre els disponibles, per gaudir del producte de Formació amb els beneficis fiscals a Compensa+.

Tingues en compte que si addicionalment vols sol·licitar l'ajuda de formació que sufraga CaixaBank per a carreres, màsters o postgraus, t'has de dirigir al Portal de l'Empleat i fer la petició:

PeopleNow El meu Portal Portal de l'Empleat Formació Sol·licitud d'ajut d'estudis

Què passa si no sol·licito l'ajuda de formació que sufraga CaixaBank però sí contracto el producte de Formació al Pla de Retribució Flexible?

No passa res, l'import que hagis destinat a aquest producte a través de Compensa+, seguirà sense estar subjecte a tributació a l'IRPF i gaudiràs de tots els seus avantatges.

Com contractar el producte de formació a través de Compensa+?

Per realitzar la contractació has d'entrar al producte de Formació, triar el centre formatiu on vulguis realitzar els teus estudis i indicar l'import mensual que vols rebre a cada xec virtual.

En cas de no trobar el centre on vols realitzar la formació, podràs sol·licitar l'adhesió d'aquest centre contactant amb el proveïdor del producte a través de la bústia afiliats.ES@app.sodexo.com, indicant:

a) A l'assumpte del correu electrònic: Formació CaixaBank
b) Al propi correu: nom del centre, adreça del centre i telèfon del centre

Al mes en què la contractació sigui efectiva, el proveïdor enviarà al teu correu electrònic personal el xec virtual (en format PDF) per abonar al centre, i ho farà entre el dia 1 i el dia 5 del mes; a final d'aquest mateix mes, es descomptarà de la teva nòmina l'import íntegre que hagis contractat.

Un cop rebut el xec virtual, l'únic que cal fer és lliurar-lo al centre formatiu.
Com que és un centre adherit a Sodexo, coneix les gestions que ha de fer és lliurar-lo al centre formatiu.

Com que és un centre adherit a Sodexo, coneix les gestions que ha de fer per convertir aquest xec en l'abonament que li correspongui.

L'import que pots incloure a la contractació és el que correspongui exclusivament a Formació. No és possible incloure manutenció, allotjament ni trasllats: en cas de cursar estudis amb estades fora del teu domicili, aquestes no les pots sufragar amb més contractació a través de la plataforma.

Te algun cost la contractació d'aquest producte per a l'empleat?

No. Contractar el producte de Formació a través de Compensa+ té un cost de l'1%, però aquest import s'assumeix íntegrament per part de CaixaBank.

Quan puc contractar el producte i quan entrarà en vigor un cop finalitzada la contractació?

La contractació del producte de formació a Compensa+ es pot fer en qualsevol moment de l'any. Si contractes amb posterioritat al dia 7, l'alta s'efectuarà al cap de dos mesos.

Quant de temps triga a gestionar-se la baixa o modificació del producte?

Modificar o cancel·lar la contractació del Formació entre el dia 8-30/31 de cada mes, no comportarà la baixa del producte per al mes següent, ni que es deixi de descomptar a la següent nòmina els imports corresponents.

En cas que no donéss de baixa el producte de Formació abans del dia 7, o no modifiquessis els imports a abonar abans d'aquesta data, excepcionalment i prèvia devolució del xec virtual a Compensa+ (a través del sac@compensach.com) es podrà tramitar la devolució de l'import descomptat a la nòmina, sempre que el proveïdor ja l'hagi tornat a l'Entitat.

Què passa amb el producte de Formació de Compensa+ si passo a estar IT o AT en pagament directe, gaudeixo d'un permís no retribuït, estic de baixa a CaixaBank o passo a situació d'excedència o de passiu?

Si passeu a estar en situació d'IT/AT en pagament directe o gaudiu d'un permís no retribuït de fins a 14 dies no hi haurà impacte en les vostres contractacions de formació, dins del Pla de retribució flexible. Si l'abonament de nòmina que ha de fer CaixaBank no és suficient per cobrir els costos que has d'assumir, la diferència es carregaria al compte d'havers.

Si gaudiu d'un permís no retribuït de més de 15 dies o deixeu de formar part de la plantilla en actiu de CaixaBank, automàticament causareu baixa del producte. A partir d'aquell moment, si vols, hauràs de fer el pagament al centre de formació a títol individual.

Hi ha algun límit a l'hora d'aplicar aquest benefici fiscal al producte de Formació de Compensa+?

El global de l'import destinat a aquest producte serà retribució no subjecta a tributació, sense límit anual.

L'import que pots incloure al producte de Formació de Compensa+, serà aquell que destinis a millorar l'exercici de les teves activitats, a la millora de capacitats relacionades amb el teu lloc de treball, ja sigui actual o futur dins de l'entitat o a transformar les teves habilitats i adequar-les a les requerides en un mercat cada cop més volàtil i canviant.

Els extres com manutenció, allotjament i/o trasllats, en cas de realitzar la formació que requereixi estada fora del teu domicili, no els pots sufragar a través del Pla de Retribució Flexible.

Quins centres puc seleccionar en el producte de Formació Compensa+?

Dins del menú de simulació de contractació, trobaràs un cercador on introduir el nom del centre de formació que vols contractar.

Per fer-ho adreça't a l'apartat “Oferta” i introdueix el nom del teu centre al camp “Troba el teu centre”, després fes clic al botó “Aplicar”, veuràs que el centre apareix al camp “Centre” i hauràs d'introduir els imports mensuals que desitges contractar. Seguidament has de clicar al botó “Afegir a la cistella” per poder seguir amb el procés de contractació.

Aquesta llista de centres s'anirà actualitzant anualment, de manera que, si en aquest curs escolar no trobes el teu centre entre els disponibles, és possible que el curs següent sí que el puguis trobar.

Què puc fer si el meu centre formatiu no em permet fraccionar el cost de la formació en pagaments mensuals i he de fer un nombre determinat de pagaments?

En els casos en què el centre formatiu no permet fraccionar el cost de la formació en pagaments mensuals, sinó que exigeix ​​un nombre puntual i concret de pagaments (un, dos o tres pagaments únics), tens l'opció de contractar el producte fraccionat el cost total en imports mensuals i acumular els xecs virtuals per lliurar-los al teu centre formatiu, junts i en la data en què el centre te'ls requereixi. Aquesta opció és molt útil per disposar sempre de descomptes de retribució flexible similars, i no assumir el descompte en un sol mes, i quan el teu import màxim mensual no et permet assumir el cost íntegre del pagament de la formació en un sol mes.

Com puc demanar ajut per a llibres de Formació que ofereix l'Entitat?

L'ajuda per a llibres de formació que sufraga CaixaBank només està associada a carreres universitàries.

Es pot sol·licitar a través de Compensa+, si el pagament l'has de fer a l'escola on fas la formació que ja abones a través de Retribució Flexible. Per això hauràs d'incloure'l a l'import mensual que sol·licitis.

Si és un llibre que adquireixes fora de l'escola on fas la formació i és dins dels quals l'Entitat sufraga amb la seva ajuda, l'has de sol·licitar pel Portal de l'Empleat. Ho percebràs de forma dinerària, en nòmina i amb tractament de renda regular subjecta a retenció de l'IRPF.

RENTING

Quins beneficis té aquest producte?

Igual que altres productes que ja coneixeu, el que es busca és un avantatge fiscal mitjançant una reducció de la Base Imposable amb les quotes del rènting.

Recordeu que hi ha un límit absolut segons el qual no pots destinar a la contractació d'aquest tipus de productes més del 30% de la retribució anual bruta, descomptant allò que ja percebeu com a Retribució en Espècie (aportació al pla de pensions, valoració en espècie de préstecs, targeta restaurant, …).

D'altra banda, al País Basc i Navarra no s'oferirà aquest producte perquè per la seva singularitat fiscal no se n'obté cap benefici.

Igual que hi ha restriccions fiscals en altres productes de Compensa+ (llegeix aquí les condicions per al 2023), al Rènting també hi ha una sèrie de característiques que fan menys atractiu el producte, destacant que de la base imposable es redueix el cost anual del rènting, però s'incrementa un 20% del valor del vehicle (Preu de Venda al Públic o valor d'inversió) com a criteri d'Hisenda per imputar el rendiment en espècie. Aquest 20% s'aplica anualment i es podria minorar en cas de poder aplicar-se la normativa de cotxe energèticament eficient.

És a dir, que per una banda tenim un increment de la base imposable d'aquest 20% que es compensarà amb la reducció sobre aquesta base imposable per l'import de les quotes del rènting, de manera que l'efecte pot arribar a ser pràcticament nul.

Aleshores, on són els beneficis fiscals d'aquest producte?

En les reduccions del preu de mercat amb vehicles energèticament eficients, on aquest 20% es podria convertir en un:

14% (30% de reducció del valor de mercat) en cas de:

o Vehicle elèctric de bateria (BEV)

o Vehicle elèctric d'autonomia estesa (E-REV)

Vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 15 quilòmetres sempre que el valor de mercat que correspondria al vehicle, si fos nou i abans d'impostos, no sigui superior a 40.000 €

16% (20% de reducció del valor de mercat) en cas de:

vehicles amb límits emissions Euro 6 + emissions CO2 no superiors a 120g/km, siguin vehicles híbrids o propulsats per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogàs –GLP– i Gas Natural) i amb valor de mercat abans d'impostos no superior a 35.000 €

17% (15% de reducció del valor de mercat) en cas de:

vehicles amb límits d'emissions Euro 6 + emissions CO2 no siguin superiors a 120 g/km + valor de mercat abans impostos no superior a 25.000 €

Ho veiem amb un exemple?

Com veieu, per a aquest exemple s'imputarien com a reducció de la base imposable 5.760€ de les quotes del rènting, però com a increment d'aquesta base tindríem:

-          Vehicle eficient (100% elèctric): 4.130€ de retribució en espècie, cosa que ens podria generar un import exempt de 1.630€ i, per tant, tindríem un avantatge fiscal.

-          Vehicle no eficient: 5.900€ de retribució en espècie, cosa que no ens generaria cap avantatge fiscal.

I quin seria el seu impacte fiscal aproximat?

Per aquest exemple l'avantatge fiscal aproximat, si comparem contractar directament el rènting o contractar-lo per Compensa+, seria d'uns 562,76 € anuals.

*Estimació retencions: cònjuge amb rendes superiors a 1500 € sense fills ni ascendents

 

En canvi, si el vehicle no fos eficient energèticament, l'impacte seria fins i tot negatiu:

Evidentment aquest és només un exemple perquè puguem entendre la naturalesa del producte, perquè tenir o no tenir avantatges fiscals dependrà en la majoria dels casos que el vehicle sigui ecològic o no, però també serà més avantatjós quan:

-          Els ingressos anuals siguin més elevats: en els exemples que ens van mostrar van presentar salaris anuals de 80.000 € (sense comentaris…)

-          Els vehicles siguin més cars: fins i tot sense ser ecològics 100%, hi ha vehicles cars que podrien tenir un petit avantatge fiscal amb retribució flexible.

Beneficis per a empleats amb fills joves

Podràs cedir l'ús del vehicle als membres de la unitat familiar següents: cònjuge, parelles de fet (legalment registrades) i fills/es, amb l'únic límit de tenir carnet per conduir, sense limitacions per antiguitat d'aquest carnet ni d'edat mínima que encareixi la quota en cas de persones joves.

Està disponible aquest producte a tot el territori nacional?

No. Als territoris forals (Navarra i País Basc) no és aplicable aquest benefici fiscal. Per això, si ets en aquestes comunitats autònomes no ho tindràs a la teva disposició per contractar-ho a la plataforma.

Tampoc tindràs a disposició aquest producte si prestes serveis a Ceuta i Melilla per la impossibilitat de fer entrega del vehicle a aquestes ciutats autònomes.

Finalment, tampoc existeix de moment canal de distribució per a les Illes Canàries encara que s'hi està treballant.

Es pot cancel·lar aquest producte? Té algun cost la cancel·lació?

Després de signar l'Acord d'adhesió de Retribució Flexible, on consti que sol·liciteu l'adhesió al producte de Rènting de vehicles, únicament podràs cancel·lar i deixar sense efecte aquesta sol·licitud quan no t'hagi estat lliurat de manera efectiva el vehicle.

Sense perjudici de l'anterior, les despeses derivades de la cancel·lació podran ser automàticament repercutides ja que hauràs autoritzat expressament a l'Entitat a efectuar la corresponent imputació a la nòmina del següent mes en què es generin les despeses.

Només en els casos en què no s'hagués tramitat encara la comanda al fabricant i, per tant, no hi hagi cap despesa, no incorreries en despeses.

He de superar una avaluació de riscos per poder contractar el rènting?

Sí. Després de formalitzar la contractació, hauràs d'acceptar l'autorització de l'anàlisi del risc (SUA) a CaixaBankNow perquè des de CaixaBank, seguint els mateixos criteris que per a clients, analitzi si els teus compromisos financers permeten afrontar els costos derivats d'aquest producte.

Si no hi ha impediments, des del punt de vista de riscos, no de cap altre tipus, rebràs una confirmació en la que s'ha autoritzat que contractis el rènting del vehicle seleccionat i es gestionarà la comanda que s'inicia amb la matriculació del vehicle.

Te impacte en la meva capacitat creditícia contractar el rènting d'un vehicle a Compensa+?

Sí. A partir del moment en què signes el contracte de rènting d'un vehicle has de ser conscient que aquesta contractació provocarà una reducció de la teva capacitat creditícia futura, en funció de les quotes del vehicle que hagis triat, afectant-te a l'hora de poder sol·licitar préstecs i hipoteques tant en condicions de client com en condicions d'empleat.

Quina durada té el producte de Rènting de vehicles a Compensa+?

La durada del contracte de rènting de vehicles és la que vulguis, dins de les que puguis escollir a l'oferta que es mostra a la plataforma.

Què passa amb el producte de rènting de vehicle del Compensa+ si soc baixa a l'Entitat per causa que no m'és imputable?

En el cas que la persona treballadora estigués adherida al producte Rènting de vehicles i es produís el seu cessament al programa i/o finalització del contracte de rènting per motius no imputables a la persona treballadora o bé s'hagi extingit la relació laboral amb CaixaBank per acomiadament declarat o reconegut improcedent o per acomiadament objectiu d'adscripció no voluntària, la persona treballadora haurà d'optar per una de les alternatives següents:

 1. Subrogar-se de manera directa al Contracte de rènting subscrit per CaixaBank a títol particular mantenint les condicions pactades.
 2. Renunciar al producte de Renting ia la compra del vehicle, i CaixaBank assumeix la penalització.
 3. Optar per la compra del vehicle pel valor que li indiqui l'ARRENDADOR sent assumit per CaixaBank el cost eventual de la cancel·lació anticipada del contracte de rènting.

La persona treballadora haurà de notificar a CaixaBank quina és lopció elegida en el termini màxim dun mes des de la data de baixa. Transcorregut aquest termini sense haver notificat per escrit lopció elegida sha daplicar lopció 1.

 

 

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta