CaixaBank infectada amb la «reunionitis»

CaixaBank infectada amb la «reunionitis»

REUNIONITIS
Es diu de la malaltia de perdre
temps
 amb excés de reunions

És a dir, un ús compulsiu o un mal ús de les reunions, que impliquen:

  • Rebuig d'hores de treball disminuint la productivitat,
  • Ineficiència, ja que reunir-se més no és treballar més, sinó treballar malament,
  • Moments de glòria per a gurús i egos deslligats que limiten la visió de la realitat del negoci diari al seu repte i al seu rànquing,
  • monòlegs de tertulians frustrats per explicar el que ja sabem i que provoquen que la gent estigui de cos present però de ment absent.

HEM OBLIDAT L'ACORD LABORAL DE DESCONNEXIÓI ÚS EFICIENT DEL TEMPS DE TREBALL?

Art. 2.3 - Convocatòria i assistència a reunions o cursos de formació:
"A efectes de garantir el dret a la desconnexió digital, les reunions per a qualsevol activitat es convocaran dins dels límits de l'horari laboral de cada persona. Si per causes justificades, aquestes s'han de fer fora d'aquesta jornada ordinària, l'assistència i els desplaçaments necessaris en el seu cas seran considerats temps efectiu de treball a efectes del registre de jornada. Es procurarà que, en la mesura del possible, les convocatòries de reunions de treball o de cursos de formació, presencials o telemàtiques, es realitzin dins de l'horari laboral."

Així doncs, no és que ens puguin convocar a 9 reunions al trimestre fora d'horari, sinó que:

Excepció justificada

Hi ha d'haver una causa justificada per convocar-les fora de la jornada ordinària.
A més, en aquest cas, cal convocar per escrit,, amb una antelació mínima de 48h i indicant explícitament la voluntarietat de l'assistència.

Dins l'horari laboral de cada persona

S'han de respectar els torns dels centres amb Horari Laboral Singular.
Cal tenir en compte els diferents fusos horaris en convocatòries a nivell nacional.

Són temps efectiu de treball

Ja n'hi ha prou de trucades de RRHH imposant el seu correcte marcatge: si treballem 9 hores, marquem 9 hores de treball efectiu (i no 7 com insinuen en nombroses ocasions)

En la mesura del possible

Implica que, llevat de causa justificada, el més normal és convocar les reunions dins de l'horari laboral.

Sentit comú

Cal respectar els temps mínims de descans diaris.
No s'haurien de convocar reunions a les 15.30h, sense temps per dinar, només perquè la reunió ha de finalitzar a les 18.30h en compliment de l'acord de desconnexió digital.

 

El dia a dia de l'empleat de CaixaBank és una pluja constant de correus amb exigències comercials, de trucades comercials, de bon dia comercial, de quadres comercials… i si a això se sumen les reunions en el temps de descans o, fins i tot, del dinar de l'empleat, estarem posant en risc la salut de l'empleat i el compliment dels acords.

Siguin més eficients a les seves reunions i vagin al gra,
respectin els temps!

No siguin vampirs que ens roben el temps,
la productivitat i l'energia

 

Encara que alguns ho hagin oblidat, CaixaBank té el seu Codi Ètic i en ell es parla de RESPECTE: respecte a les lleis i les normes i respecte a les persones, citant:

CaixaBank promourà la conciliació entre la vida personal i laboral de les persones que integren l'Entitat
És promoure la conciliació la convocatòria
de cursos i reunions fora d'horari laboral?

 

Va dir Thomas Sowell:
«La gent a qui li agrada reunir-se no hauria d'estar a càrrec de res«

Peter Drucker deia que:
«Una empresa amb massa reunions és una empresa malalta«

 


Senyors de la Direcció: deixeu de seguir mirant cap a un altre costat!
Tingueu cura i respecteu la vostra plantilla abans que sigui massa tard!

Per a qualsevol aclariment, posa't en contacte amb el teu Delegat SECBESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Col·laboradors del blog
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

0 comentaris a "CaixaBank infectada amb la «reunionitis»"Add yours →