ATENCIONS DIVERSES: L'EMPRESA ENS DÓNA LA RAÓ

ATENCIONS DIVERSES: L'EMPRESA ENS DÓNA LA RAÓ

Com ja vam anunciar a la nostra Flashnews (accedeix aquí), SECB vam reclamar per escrit a l'empresa el passat 23 de novembre que s'estava realitzant una errònia aplicació de les condicions particulars de les pòlisses dels préstecs d' Atencions Diverses.

L'EMPRESA DÓNA LA RAÓ A SECB

 

A la normativa interna que regula el préstec d'atencions diverses a CaixaBank, s'estableix que el tipus d'interès a aplicar és l'ICFE, sense que en cap cas el capital degut meriti interessos a favor del deutor. D'aquesta manera, no s'estableix cap tipus màxim d'aplicació a aquesta tipologia de préstecs.
SECB hem identificat que per error, en confeccionar algunes minutes, es va incorporar un tipus màxim corresponent al “tipus del conveni del sector en el moment de la concessió”.
  • Fins ara s'han facturat els préstecs d'acord amb el que estableix l'acord laboral i no d'acord amb el que recull les minutes.
  • Atesa l'evolució de l'Euribor, les quotes afectades únicament han estat les meritades l'any 2023 dels préstecs d'atencions diverses formalitzats a CaixaBank abans de l'1 de gener de 2023.
  • Els préstecs d'origen Bankia no han estat afectats per aquesta incidència.
Per tant, el tipus màxim a aplicar segons data formalització ha de ser:
Des del gener al desembre del 2016
0,12%
Des del gener del 2017 fins al 31.12.2022
0%
Formalitzats des del gener del 2023 fins al 30.11.2023
2,62%
Atesa la prevalença jurídica de la minuta, durant el mes de desembre es procedirà a abonar els interessos cobrats indegudament i a regularitzar l'espècie corresponent a les quotes de 2023 dels préstecs d'atencions diverses formalitzats el 2022 o anteriors.

Mentre es corregeixen les minutes a futur, habilitaran un procés específic per assegurar que els nous préstecs s'apliquin segons la normativa.

A SECB sí complim els nostres compromisos i arribarem fins on sigui necessari per defensar els drets de TOTS

Si tens qualsevol dubte amb relació a aquest tema,
contacta amb el teu DELEGAT SECB

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

BEGOÑA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic