ABONAMENT INCENTIUS DINERARIS: COM IMPACTARÀ EN LA MEVA NÒMINA

ABONAMENT INCENTIUS DINERARIS: COM IMPACTARÀ EN LA MEVA NÒMINA

Com ja haureu vist a diferents comunicats de l'empresa, aquest any els ingressos dels incentius es consideren dineraris i, per tant, deixen d'estar considerats com a “Rendiments a Espècie”.

Encara que l'impacte fiscal final serà reduït, la realitat és que sí que hi haurà canvis respecte a “com” cal aplicar les retencions aquest 2024.

Què veuré a la meva nòmina d'aquest mes?

Principalment tindràs dues modificacions si compares la nòmina del mes en què cobres els incentius d'aquest any i anys anteriors:

INGRESSOS I DEDUCCIONS

En ser rendiments dineraris, als apartats “Ingressos” i “Deduccions” veuràs:

    • A la part d'“ingressos” de la teva nòmina veuràs reflectit un concepte amb l'import de l'incentiu cobrat més (com s'exposa a les bases) la part corresponent al tipus de retenció del mes anterior.
    • A la part de “deduccions” veuràs reflectit un concepte denominat “Descompte Incentiu Targeta Dinerària” on se us restarà l'import de l'incentiu, ja que us l'han abonat a la Targeta Dinerària.
RETENCIONS Pel mateix motiu, a l'apartat de “Retencions”, a la “Base treballador”, tindràs sumats tots els conceptes salarials detallats a la part d'“Ingressos”, incloent l'abonament dels incentius més la part corresponent al tipus de retenció del mes anterior, el que generarà que l'import retingut total sigui superior al d'altres mesos i, evidentment, l'import retingut els anys anteriors quan t'abonaven incentius.

D'altra banda, tingues en compte que, en ser ingrés dinerari, si tens qualsevol bestreta sol·licitada (recorda que el que pagues cada mes és el 9% de tot el brut mensual cobrat) també s'incrementarà allò que et dedueixen per aquest concepte.

En resum:

L'impacte fiscal serà el mateix que a les nòmines del febrer, quan cobres el bonus, amb la diferència que aquest bonus el cobres directament a la nòmina i l'incentiu t'ho abonen a la Targeta Dinerària, a més que tens inclòs l'impacte fiscal (cosa que no passa amb els bonus).

Recordeu que malgrat els canvis, l'impacte fiscal és semblant al d'anys anteriors, quan es considerava com a Retribució en Espècie.

Veiem això un exemple molt senzill?

Per facilitar-ne la comprensió, us posarem un exemple molt bàsic, partint de la base que la retenció d'aquest empleat fictici passarà del 18% al 20% per l'increment dinerari ocasionat pels incentius. Igualment, tampoc calcularem l'impacte de les deduccions per Contingències Comunes, Atur, etc..

  Quan l'incentiu era considerat Rendiment a Espècie, la nòmina estava reflectida així

  Aquest any, en ser considerat com a ingrés dinerari, la nòmina es veurà reflectida de la següent manera:

Insistim una vegada més:
les bases dels incentius no són negociades amb la RLT i són concessions unilaterals de l'empresa

 

 

Per a qualsevol aclariment, contacta amb el teu delegat SECB.

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEMAMBTU

 AFILIA'T AQUÍ! 

 

VICENTE
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic