Tribunal oposicions nivell VII

Tribunal oposicions nivell VII

Avui s'ha reunit per última vegada el Tribunal per a les oposicions de nivell VII abans de la seva celebració el proper 19 de juny.

Evidentment, i com ja us hem anat indicant en comunicacions, WhatsApp i Xarxes Socials, l'examen serà presencial.

Fins ahir dia 10, 111 empleats havien comunicat que no anaven a fer l'examen, encara que com sabeu sempre solen haver-hi més baixes el mateix dia de l'examen.

 

Donada l'actual situació de pandèmia, cal adequar les mesures de prevenció per a la celebració PRESENCIAL de qualsevol acte que es consideri essencial, amb les màximes garanties de seguretat i salut per a tots els assistents
PROTOCOL DE PREVENCIÓ COVID-19
PROVES DE CAPACITACIÓ NIVELL VII

mesures organitzatives

 • La entrada a les aules serà esglaonada per evitar aglomeracions, per a això en el correu de convocatòria es definirà la franja horària que haurà de respectar l'opositor per accedir a l'aula designada.
 • Es garantirà a l'aula una distància de seguretat mínima entre opositors, abans, durant i després de l'examen.
 • El aforamentde les aules serà màxim de 30 persones.
 • Els opositors hauran de portar posat en tot moment la mascareta FFP2 (Ja sigui la que es facilita per l'empresa o una de compra pròpia).
No es permetrà l'accés a les aules
amb mascaretes que no siguin FFP2

Els vigilants han de:

 1. Validar la implantació de les mesures preventives acordadesen aquest protocol abans de l'accés dels opositors a l'aula. A l'annex I es disposa d'un check list de comprovació.
 2. Disposar d'un registre d'assistents, acreditar abans del seu accés a l'aula i assegurar-se que ocupen un dels punts habilitats i que estaran identificats a aquest efecte.
 3. Utilitza obligatòriament mascareta FFP2 en tot moment.
 4. Tenir un telèfon de contacte per resoldre qualsevol incidència.
 5. Trucar al telèfon 112 en el cas que qualsevol assistent requereixi de atenció mèdica.
 6. Comprovar que entre els assistents no hi hagi personal amb mobilitat reduïda i en cas afirmatiu assegurar la seva accessibilitat a la seu que correspongui.

MESURES TÈCNIQUES

 1. A les seus es disposarà de senyalètica que proporcioni informació sobre les mesures higienicosanitàries.
 2. S'identificaran convenientment els llocs que puguin ser ocupats pels opositors.
 3. Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohólic i papereres amb tapa i pedal en l'entada de cada aula.
 4. Es disposarà d'un estoc de reserva de "kit higiènics" a cada seu.
 5. S'ha d'assegurar la màxima ventilació a les aules, regulant els sistemes de climatització amb la màxima aportació d'aire exterior i, si no, obrint portes i finestres.
 6. S'ha d'assegurar una neteja / desinfecció de tots els espais i superfícies que conformen les aules, amb l'ús de productes virucides autoritzats.

MESURES INFORMATIVES PELS OPOSITORS

No assisteixis a l'examen en cas de presentar símptomes compatibles amb COVID-19, ser identificat com 'contacte estret' o tenir un resultat positiu en la prova de test confirmatòria realitzada.
KIT HIGIÈNIC OPOSITOR:

Abans de l'examen, rebràs al teu centre d'adscripció un kit higiènic:

  • 2 mascaretes FFPXNUMX,
  • suport ajustable de mascareta,
  • tovalloletes desinfectants,
  • gel hidroalcohólic,
  • mocadors d'un sol ús
  • i 2 test saliva.

Si no estàs prestant servei en presencial en el teu centre d'adscripció i / o en cas d'incidència en la recepció, has de contactar resultat a la següent adreça de correu (servicio.prevencion@spmglc.es) abans de dilluns 14 de juny.

ACCÉS:
 • S'ha establert una entrada esglaonada, respecta el teu horari definit en la convocatòria i presenta't a l'aula assignada per la teva acreditació i accés. Per evitar demores de temps, porta preparat el DNI o carnet d'empleat / a i la carta de la convocatòria.
 • Només es permet l'accés a les instal·lacions a les persones que s'examinen.
 • Respecta la senyalització disposada a les instal·lacions.
 • Mantingues la distància de seguretat de 1,5 m en tot moment. (SECB proposa distribuir l'espai a les aules de manera que pugui mantenir una distància mínima interpersonal de 2 metres, com s'estableix en els protocols de proves d'accés a oposicions oficials)
  Porta posada la mascareta FFP2 en tot moment.
 • Desinfectat les mans a l'entrada de l'aula amb gel hidroalcohólic.
 • Ocupa els llocs que t'assignin o que estiguin habilitats i identificats a aquest efecte.
  Porta els equips necessaris per a realitzar l'examen (Calculadora, bolígraf, etc.) i no utilitzis cap que no sigui propi.
 • No consumeixis aliments. Podràs beure aigua facilitada per l'organització.
 • No romanguis en les instal·lacions un cop finalitzat l'examen.
Recorda l'obligació de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries en els desplaçaments des del domicili fins al lloc de l'examen.

ESTRATÈGIA DEL Testeig

S'estableix l'ús de test de saliva per fer una prova autodiagnóstica abans de l'examen com a mesura preventiva i complementària a les previstes.

El test de saliva ve acompanyat d'unes instruccions d'ús per a realitzar la prova correctament. Si tens qualsevol dubte, tens a la teva disposició a la Intranet (especificar ruta d'accés a la intranet a el vídeo) de CaixaBank un vídeo explicatiu de la prova.

De les 2 mostres de test de saliva que rebràs amb el kit higiènic,

la primera la hauràs d'utilitzar el dimecres 16 de juny.

Si el resultat de la prova és positiu, hauràs d'informar immediatament d'aquest resultat a la següent adreça de correu (servei.prevencion@spmglc.es) perquè a l'endemà es pugui gestionar de manera urgent una prova PCR confirmatòria en laboratori. Indica a l'assumpte del correu "Oposicions nivell VII_Positivo test de saliva".

El resultat de la prova PCR confirmatòria el facilitarà directament el Laboratori a l'interessat. Si aquest resultat és positiu hauràs abstenir d'assistir a l'examen.

El segon test de saliva l'hauràs de fer servir el dia abans de la teva incorporació al lloc de treball.

Recorda que tant el resultat del primer tests com del segon
hauràs informar a la APP "CaixaBank Salut".

 

 

Examen juny 19

 

A la convocatòria que ja haureu rebut se us s'especifica el lloc i l'hora d'accés a les seus, a més de les característiques de la prova que us tornem a recordar.

Durada de l'examen
3 hores

 • 9: 30 hores: Cita al lloc de l'examen
 • 10: 15 hores: Explicació de la prova
 • 10: 30 hores: Tancament de portes i inici de la prova
 • 13: 30 hores: Fi d'examen

 

Temari

 • Comercialització de productes i serveis (20 punts)
 • Anàlisi de Riscos (20 punts)
 • Economia (20 punts)
 • Fiscalitat (règim comú) (20 punts)
 • Assegurances (20 punts)

Material per realitzar l'examen

 • DNI o carnet de l'empleat
 • Calculadora científica. No s'admet calculadora financera programable
 • Bolígraf blau o negre
 • Haureu de portar la carta de convocatòria


Examen

 • La prova consta de 100 preguntes (100 preguntes + 10 de reserva)
 • Les preguntes estaran distribuïdes per matèries, sent les 2 últimes preguntes de cada matèria, les de reserva (que caldrà contestar igualment)
 • Tipus test
 • Només hi ha una opció correcta en cada pregunta. No hi haurà respostes del tipus "totes les anteriors són correctes / incorrectes".
 • Les preguntes contestades correctament sumen 1 puntles respostes incorrectes penalitzen 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no sumen ni resten.

 

Correcció del examen

  • Les respostes correctes es publicaran a Virtaula.
  • Es disposaran de 3 dies hàbils (Fins el 23 de Juny de 2021, a les 16.00 hores) als impugnar preguntes a través del correu
   oposiciones@caixabank.com
  • És farà acús de recepció d'aquestes disconformitats amb les respostes.
  • S'anul·laran aquelles preguntes que tinguin més d'una resposta correcta, no tinguin cap resposta correcta o la seva resposta no estigui recollida en el temari de la prova
  • Després d'aquest termini de 4 dies es procedeix a la correcció de tots els exàmens

 

Accés a les places

 • Per poder optar a la NOTA FINAL de la prova, s'ha de superar, com mínim, el 40% de la puntuació de cadascuna de les matèries que componen la prova.
 • Com a mínim i de forma excloent, s'han d'obtenir les següents puntuacions:
  • COMERCIALITZACIÓ PRODUCTES I SERVEIS: 8 punts
  • ANÀLISI DE RISC: 8 punts
  • ECONOMIA: 8 punts
  • FISCALITAT: 8 punts
  • ASSEGURANÇA: 8 punts
 • La prioritat de les matèries en cas de desempat serà l'ordre del punt anterior

Llistat de candidats aprovats i no aprovats

 • El dia 5 de juliol de 2021, es publicarà al Portal de l'Empleat la nota provisional i s'obrirà un període de revisió de la nota d'examen de tres dies hàbils (des del 6 fins al 8 de Juliol, a les 16:00 h), per a això caldrà enviar un escrit a el Departament de Recursos Humans a l'adreça de correu oposiciones@caixabank.com
Les persones que es troben en situació de maternitat / paternitat, baixes IT, excedència per cura de fill o familiar dependent, altres excedències protegides (estudis, manteniment convivència i violència de gènere) i excedències de grup amb reserva de lloc, rebran la nota via correu electrònic i en cas de reclamació / revisió, de la mateixa, podran utilitzar el mateix correu: oposiciones@caixabank.com

 

 • En aquest període ja no s'admetran impugnacions de preguntes. La revisió d'examen es limitarà a revisar que s'hagi corregit correctament
 • RRHH acusar recepció de la petició de revisió d'examen.
 • Un cop passat el període de revisió, es comunicaran les puntuacions a través d'un llistat definitiu la publicació està prevista per a la setmana del 12 de juliol de 2021

Els efectes econòmics de la promoció seran
efectius a partir del 1 de juliol de 2021.

Imputació de despeses:

El codi del curs per imputar les despeses associades és el RH21006044

amb vosaltres fins a l'últim dia

Us acompanyem fins a l'últim dia amb:

 • Tutors especialitzats en cada tema per resoldre tots els vostres dubtes
 • Resums dels temaris
 • Simuladors d'exàmens perquè els pugueu realitzar sempre que vulgueu. Cada vegada que vulgueu fer un examen simulat apareixeran diferents preguntes, a més de tenir a la vostra disposició estadístiques dels exàmens realitzats i els seus resultats
 • Proves de cadascuna de les matèries
 • Exàmens de proves anteriors.

Ànims! Com sempre, us desitgem molta sort i esperem que sigueu

Aptes amb plaça

Vicente

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

18 comentaris a "Tribunal oposicions nivell VII"Add yours →

  1. Bones tarda Jesús.

   Posa't en contacte amb el teu delegat i intentarem fer-te arribar el material. De tota manera tingueu en compte que fins 2023 no són les pròximes oposicions i és probable que part de l'temari es modifiqui (la realitat és que ho desconeixem) i, per tant, de l'esforç que facis ara serà erm.

   Una salutació.

  1. Hola Raúl. Si, és clar, es va dir el divendres, és la mateixa que l'oficiosa: 67,25 sobre 100.

   Hi ha hagut 3 empats amb aquesta nota però han entrat els 3 al contingent (de fet són les últimes 3 places de les 140)

   Una salutació.

  1. Demà dia 9 de juliol, a les 13 hores. la nota PROVISIONAL de tall és 67,25 sobre 100. MOLT IMPORTANT: PROVISIONAL. Poden haver lleugeres modificacions després de les reclamacions de nota d'aquests dies.

 1. Hola Vicent,
  Si s'anul·la una pregunta que teníem en blanc, la pregunta de reserva que passa a ser de l'examen es tindrà en compte (correcta o incorrecta) o seguirà comptant com en blanc?

   1. Llavors, no surt a compte impugnar una pregunta que tenim en blanc perquè ens expliqui la resposta de reserva que tenim bé. M'ho pots confirmar si us plau?

   2. Tu has de impugnar la pregunta que creguis que és errònia, perquè si tu la deixes en blanc, la resta impugna i tribunal ho
    accepta, la pregunta es va a eliminar. Llavors es triaria la primera de reserva i si hi ha molta gent que la té ben tindran un punt més que tu (si no l'has encertat o l'has deixat en blanc).

    Una salutació.

   3. Llavors no seria el que vas comentar «Si s'anul·la la pregunta, directament es tria la primera de reserva i aquesta pregunta és com si no s'hagués realitzat.», No?

    Vull tenir-ho clar.
    Si impugno una pregunta que tinc en blanc perquè tenia dubtes en la pregunta, millor impugnar i en cas que s'elimini, la pregunta de reserva que tindré correcta me la comptaran favorablement o me la seguiran comptant com una en blanc?

   4. Si s'impugna una pregunta i finalment s'anul·la, es tria la primera per servei. La pregunta anul·lada DESAPAREIX, ÉS COM SI NO S'HAGUÉS REALITZAT.

    Es tria la primera de reserva, LLAVORS LA QUAL COMPTE ÉS AQUESTA per a qualsevol de les tres opcions de resposta (correcta, errònia o en blanc).

    Si deixes en blanc la pregunta (per exemple) 15 i s'impugnara, es agafaria la primera reserva i comptaria aquesta. NO CONTARIA COM EN BLANC perquè DESAPAREIX.

    Espero haver-te resolta finalment el dubte.

Deixa una resposta