LA FORMACIÓ OBLIGATÒRIA ÉS TEMPS EFECTIU DE TREBALL

LA FORMACIÓ OBLIGATÒRIA ÉS TEMPS EFECTIU DE TREBALL

I així ho hem recordat a l'empresa a la Comissió de Formació celebrada el dia 20 de juliol.

SECB ha traslladat al Departament de Formació, entre moltes altres qüestions, el malestar per part de la plantilla davant la bateria de cursos que ha rebut en aquest període previ a les vacances.

 

 

És probable que hàgim de modificar els acords aconseguits a la Comissió de Formació de l'any 2020 per adequar-los a la situació actual. I és necessari (i així ens ho ha reconegut Formació) que el conjunt de les entitats financeres i asseguradores han de traslladar el regulador pertinent (Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors) que la situació actual és inviable i que no cal fer formació contínua de matèries a empleats amb determinats anys d'experiència al sector.

Però el que és INADMISSIBLE és que se vulneren derechos de los trabajadores per part de molts Managers en aquesta entitat (des de directors d'oficines, passant per DAN's i DT, fins a Responsables de Departaments i RRHH).

Perquè la formació obligatòria és temps efectiu de treball i, per tant, computa per al marcatge horari:

  • o bé s'ha de fer en jornada laboral,
  • o bé, en cas de realitzar-se fora de jornada laboral, s'han de computar aquestes hores per, posteriorment, poder compensar-les.
Un superior NO POT denegar a un empleat qualsevol d'aquestes dues opcions. Igualment, NO ES POT COACCIONAR l'empleat a desmarcar les hores registrades fora d'horari utilitzades per a la formació obligatòria des de cap departament de RRHH.

SECB exigim que s'emeti comunicació interna a tots els managers de qualsevol tipus d'oficina, departament o centre referent a això. Igualment, sol·licitem que es publiqui a través de PeopleNow un comunicat on s'expliqui amb detall totes dues possibilitats.

Recordeu que al mail de convocatòria dels cursos se us indica si la formació és obligatòria o no, i si ho és ve amb el text literal «tindrà la consideració de formació obligatòria aquella que vingui exigida o emparada per un regulador o per un compliment legal» i, per tant, «es considera com a temps efectiu de treball a efectes de registre horari».

Ho teniu PER ESCRIT.
És un DRET.
I com a tal PODEU (i heu) FER ÚS D'ELL.

Des de SECB us animem a fer valer els vostres drets, i us demanem que si teniu la més mínima dificultat o problemàtica sobre això, ho poseu en coneixement del vostre delegat SECB.

Formació obligatòria Temps efectiu de treball Marcatge horari

 

Que  les exigències comercials no es mengin una part fonamental de tota empresa: la formació.
  • Destrossa la nostra salut
  • Treu incentius
  • Genera problemes a Auditories
  • Destrossa la Formació
El mal està detectat
La Direcció de CaixaBank no pensa fer res?

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic