GUIA RÀPIDA OPOSICIONS

GUIA RÀPIDA OPOSICIONS

SECB ha elaborat aquesta guia  perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions de promoció interna mitjançant oposicions.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

OPOSICIONS

Una de les formes de promocionar i millorar el nostre nivell professional és a través de la superació de les proves de capacitació que es realitzen periòdicament segons el tipus oposicions que siguin:

  • Nivell X i VIII: es realitzen cada 3 anys
  • Nivell VII, que són cada dos anys.

Al SECB portem més de 15 anys ajudant-te a preparar aquestes proves, tenint a disposició dels nostres afiliats un servei d'ajuda a la nostra web que inclou:

 • Tutories. Posem a la vostra disposició experts en els temaris inclosos en cada convocatòria, amb el compromís de contestar com a molt a les 48 hores de formular les vostres dubtes.
 • Resums de les matèries. En format PDF, disposareu de resums separats per temes perquè us facilitin l'estudi en qualsevol moment la totalitat d'aquestes matèries.
 • Exàmens virtuals. Sense dates. Sense compromisos. Sense tensions. Disponibles perquè els pugueu utilitzar quan ho considereu oportú. Cada simulació contindrà diferents preguntes, a més d'un seguiment dels ja realitzats anteriorment.
 • Test individuals de cada un dels temaris. Preferiu accedir a totes les preguntes de tots els temaris? Concedit. Però ... no mola més simular exàmens perquè practiqueu com si fos el dia de les oposicions? Bé, us ho deixem a la vostra elecció.
 • Accés a les proves d'anys anteriors, a més de les Bases de cada convocatòria. Pots repassar exàmens anteriors, però no et refiïs! Els temaris canvien cada any i pot haver preguntes que no apareguin aquest cop

A més, comentar-vos que si teniu qualsevol tipus d'incidència amb preinscripció, matriculació, etc., l'empresa posa a la vostra disposició el mail oposiciones@caixabank.com per solucionar-ho.

Oposicions a nivells X i VIII

Són oposicions regulades per Conveni Col·lectiu, que se celebren cada 3 anys ia les que poden accedir aquells empleats que:

 • Tinguin dos anys d'antiguitat a data de l'examen
 • No tinguin sancions vigents

Es convoquen un nombre variable de places cada any. En concret, i per a cada un dels dos nivells, és el 3% de la plantilla adscrita als nivells XIV, XIII, XII i XI a 31 de desembre de l'any anterior a la realització de les oposicions

Normalment no sol haver-hi modificacions en els temaris, encara que és possible que puguin canviar.

Aquells que es presentin únicament per a nivell X s'examinen de tres matèries (en un examen de tres hores de durada com a màxim) i els matriculats a nivell VIII s'afegeixen a la prova anterior una matèria addicional (examen d'una hora de durada).

Les característiques de cada examen és la següent:

És a dir, que per poder accedir a les valuoses places d'APTES AMB PLAÇA haureu obtenir la nota mínima en cadascuna de les matèries, i tenint en compte que, en cas que hi hagi alguna pregunta que sigui impugnada pels opositors, es podrà accedir a les preguntes de reserva.

Oposicions Nivell VII

Aquestes oposicions estan regulades per un Acord Laboral signat el 2004 i són totalment independents de les anteriors, de manera que les seves característiques són lleugerament diferents:

 • El nombre de places assignades és fix: 140
 • se celebren cada dos anys
 • Es poden presentar aquells que:
  • Tinguin una antiguitat de 3 anys l'1 de gener de l'any de realització de les proves
  • No tingueu sancions vigents

Pel que fa a les matèries, de nou us hem de recordar que solen ser les mateixes però poden haver-hi modificacions (de fet per a les celebrades el 2021 s'ha afegit un temari completament nou, el d'Assegurances).

En aquest cas, l'examen, de tres hores de durada màxima, és el mateix per a tots els opositors, i les característiques de la mateixa són:

Vols ser APTE AMB PLAÇA? Doncs has de tenir una puntuació mínima en cada matèria de 8 punts.

Característiques anàlogues a les dues proves

 1. En cas de anul·lació d'una pregunta, Se substituirà per la primera de reserva de la matèria a la qual correspongui.
 2. En cas de esgotar totes les preguntes de reserva, el rànquing per puntuació de la prova es farà prenent com a puntuació de referència totes les preguntes vàlides, més les de reserva utilitzades.
 3. Si es produïssin empats entre candidats que estiguin en el punt de tall de APROVAT AMB PLAÇA, el càlcul de la puntuació de desempat es realitzaria seguint el criteri de "prioritat" de les matèries descrit en cadascuna de les bases
 4. Les preguntes són de tipus test i el seu redactat i durada s'ajusta a la comprensió de la mateixa. Cada pregunta es compon de quatre opcions de resposta (a, b, c, d). Per al cas d'errors es pot utilitzar el sistema d'anul·lació de resposta i de recuperació de respostes, que s'explicaran als opositors el dia de la prova.
 5. Només hi ha una opció correcta en cada pregunta. No hi haurà respostes de l'tipus "totes les anteriors són correctes / incorrectes".
 6. Les preguntes contestades correctament sumen 1 punt.
 7. Les respostes incorrectes penalitzen 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no sumen ni resten.
 8. Les respostes amb alguna anomalia (Doble marca, senyals, etc.) s'han de considerar nul·les.
 9. Les preguntes que no siguin de resposta numèrica, faran referència a continguts explícitament redactats en el manual de l'oposició.
 10. Les preguntes que siguin de resposta numèrica, Han de ser calculades amb el nombre de decimals que assenyala la pròpia pregunta. El resultat final s'arrodoneix a la fin a dos decimals.
 11. Les preguntes estaran ordenades per matèries, sent les dues últimes preguntes de cada matèria les de reserva.
 12. Els materials necessaris per a realitzar la prova solen ser
  1. DNI o carnet de l'empleat.
  2. Calculadora científica. No s'admet calculadora financera programable.
  3. Bolígraf blau o negre.
  4. Per a una millor organització, es recomana portar la carta de convocatòria.

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "GUIA RÀPIDA OPOSICIONS"Add yours →

Deixa una resposta