GUIA RÀPIDA FORMACIÓ

GUIA RÀPIDA FORMACIÓ

SECB ha elaborat aquesta guia DE FORMACIÓ perquè puguis consultar de manera senzilla l'oferta formativa i les seves característiques.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

CaixaBank posa a disposició dels seus empleats tot tipus de formació, diferenciada en tres grans blocs:

 • Formació Normativa: l'exigida pel regulador
 • Formació Recomanada: la que suggereix CaixaBank
 • Autoformació: la que decideix fer l'empleat

Tota aquesta formació la realitzem mitjançant el portal Virtaula, Gestionada pel departament de RRHH de cada Delegació Territorial i tutelada per l'àrea de Formació de l'entitat.

Anualment, Formació publica en PeopleNow notes informatives sobre la formació a realitzar cada any, explicant quina de la Normativa de curta durada afecta bonus.

D'altra banda, en Virtaula se us diferenciarà cada tipus de formació amb unes «medalles» perquè en tot moment sapiguem quina formació és ia qui va dirigit.

Anem a repassar les característiques de cada tipus.

Formació Normativa

En primer lloc tenim la Formació Normativa, que per regla general pot ser de curta durada (vinculada a bonus o no), o específica per poder vendre determinat tipus de productes (LCI, MIFID, Assegurances) i que a més necessita ser complementada amb formació contínua anual.

Normalment sol ser tota virtual a través del portal de formació Virtaula.

Normativa de curta durada

Solen ser cursos d'un màxim de 5 hores, que han de realitzar tots els empleats de la plantilla (tinguin el càrrec que tinguin), sent la majoria d'ells vinculades a bonus.

normativa Específica

Per regla general es reparen en tres blocs:

 • IDD (Assegurances). Per als nous empleats hi ha una formació inicial de 200 hores. Per a la resta d'empleats es tracta d'una formació contínua que el 2020 ha estat de 25 hores. El han de realitzar empleats de la xarxa que comercialitzin productes d'assegurança.
 • MIFID II (inversions). De nou, hi ha una formació inicial de 150 hores denominada CIAF, I un cop realitzada aquesta formació s'haurà de fer formació contínua anual (l'últim any, 30 hores). El han de realitzar empleats de la xarxa que comercialitzin productes d'inversió.
 • LCI (hipoteques). Hi ha una formació inicial de 50 hores i després s'han de realitzar un mínim d'hores en formació contínua anual (últim any, 10 hores). Va dirigit a la Xarxa que comercialitzi o informe sobre productes de crèdit immobiliari i departaments de Serveis Centrals i Delegacions Territorials involucrats en l'operativa

Específica de cada departament

Sol ser formació necessària per a departaments molt específics i només va dedicat a ells, com pot ser Banca Privada, Banca d'Empreses, etc.

Formació Recomanada

Aquest tipus de formació sol ser molt més específica i dissenyada per segments de negoci molt diferenciats en l'entitat. En aquesta modalitat ja solen haver cursos presencials.

Cada any el departament de formació dissenya itineraris específics tant per a:

 • Xarxa: Potenciant la Cultura Comercial i la nova Era Digital
 • Sostenibilitat (Certificació UPF de 25 hores):
  • Dirigida a cada moment per a un bloc específic d'empleats
  • Totalment voluntària
  • Computa per a 25 hores de formació contínua de MIFID
  • Computa per a 25 hores de formació contínua de LCCI
 • Departaments específics:
  • Serveis Centrals y Serveis Territorials, segons les necessitats de cada departament
  • Segments de negoci (Retail, Sènior, InTouch, Empreses, Morositat i Recuperacions, Premier, Privada i CIB), variant el tipus i el volum d'aquesta formació anualment
 • Negoci Bancari: postgraus específics per millorar coneixements en diferents segments
 • Onboarding i Crossboarding
 • Development my Skills (nova avaluació per a empleats)

Autoaprenentatge

Des de Virtaula tindrem accés a CaixaBank Campus, on tindrem accés a multitud de formació voluntària:

 • Sostenibilitat
 • Àgil
 • Salut i Benestar
 • Comercial
 • Financera
 • Riscos
 • analítica
 • Transformació Digital
 • Idiomes

RESUM

Què has de tenir en compte?
 1. Tens un formació normativa de curta durada, Afí a tots els empleats, que has de fer obligatòriament, podent afectar al teu bonus o als teus incentius
 2. Tens un formació normativa de llarga durada (en un primer moment), acompanyada de formació contínua (un cop realitzada l'anterior), que cal fer segons el teu lloc de treball per poder comercialitzar determinat tipus de productes
 3. Finalment, tens multitud de formació voluntària (a través de les recomanacions o de l'autoformació).

Si vols accedir a la nostra darrera publicació, prem –> aquí

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta