CAIXABANK TRACTA DE MIMAR A LA SEVA PLANTILLA, REALLY?