GUIA RÀPIDA BANCA D'EMPRESES

GUIA RÀPIDA BANCA D'EMPRESES

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques específiques d'aquest col·lectiu.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

CENTRES D'EMPRESES | 2023

Els diversos empleats que exerceixen la seva funció en els Centres d'Empreses de Caixabank poden tenir les següents categories professionals:

  • Director de Centre d'Empreses (DCE)
  • Director d'Empreses (DBE)
  • Gestor Comercial II (GC II)
  • Empleats (Hub d'Empreses)

Així mateix poden desenvolupar la seva tasca de forma presencial als Centres de Banca d'Empreses altres companys de diversos departaments. Alguns exemples poden ser Analistes de Riscos o Especialistes en Comerç Exterior.

Els Centres de Negoci de Banca d'Empreses no entren en la classificació d'oficines. No obstant això si computen, conjuntament amb les finestretes i oficines singulars, per al màxim de el 7% d'oficines classificades.

descarregar Taula

Director de Centre d'Empreses (DCE)

La política d'accés als càrrecs dels directors de centre d'Empreses (DCE) i els directors de Banca d'Empresa (DBE), serà equivalent a el dels càrrecs d'oficines classificades en la xarxa comercial de Caixabank, realitzant-se mitjançant convocatòria interna i realització d'entrevistes personals.

Bandes de nivell salarial

Els directors de centres d'Empresa de Caixabank (DCE) tindran un nivell salarial inclòs entre els nivells II a IV ambdós inclosos.

Plus a el Lloc

Les característiques d'aquest complement són les següents:

Serà pensionable, no absorbible, no compensable i reversible a el deixar la funció.

Complements Personals

Han de percebre un complement personal addicional, en funció del seu nivell actual i nou càrrec.

Per al cas de l'Director Centre Banca d'Empreses DCBE s'aplicarà el següent: Si té nivell IV, l'import de l'Complement personal serà la diferència positiva entre el nivell III ia la qual percebia l'empleat en el moment d'accés a el càrrec de director de centre d'Empreses.

Aquest complement és pensionable i absorbible per ascens de nivell, no reversible, computa per a l'ajuda de fills i capacitat creditícia.

Director de Banca d'empreses (DBE)

EL accés als càrrecs DE Directors de Banca d'Empresa (DBE), serà equivalent a el dels càrrecs d'oficines classificades en la xarxa comercial de Caixabank, realitzant-se mitjançant convocatòria interna i realització d'entrevistes personals.

Bandes de nivell salarial

El seu nivell salarial es mourà entre els nivells IV a VI, ambdós inclosos.

Plus a el Lloc

Les característiques d'aquest complement són les següents:

Serà pensionable, no absorbible, no compensable i reversible a el deixar la funció.

Complements Personals

Els empleats que accedeixin a un lloc de responsabilitat en els Centres d'Empreses de percebre un complement personal addicional, en funció del seu nivell actual i nou càrrec.

En el cas particular de el director de Banca d'Empreses la norma a aplicar és la següent:

Si té nivell VI, l'import de l'Complement personal serà la diferència positiva que hi hagi en cada moment entre la retribució que correspondria a l'empleat si aquest ostentés el nivell V ia la que percebi l'empleat en el moment que va accedir a el càrrec de director de Banca d' empreses.

Aquest complement és pensionable i absorbible per ascens de nivell, no reversible, computa per a l'ajuda de fills i capacitat creditícia.

Retribució dels càrrecs d'oficina que passin com càrrecs a Banca d'Empreses
  • Els que exercien llocs amb càrrec a oficina i entrin a un lloc de Direcció en Banca d'empreses, mantindran el nivell salarial que tinguessin acreditat a títol personal abans de la seva incorporació si aquest és igual o superior a el de les bandes salarials previstes.
  • L'import de l'Plus funcional que vinguessin cobrant fins aleshores, es continuarà percebent amb les mateixes característiques en un complement personal. Deixaran de percebre les despeses de gestió i representació si es cobressin.

Gestor Comercial II (GC II)

Els companys que desenvolupin aquesta funció, es regiran pels acords i normes existents en la cursa de Gestors Comercials II. (GC II)

Empleats

Els empleats que exerceixin la seva tasca en els centres de Banca d'Empreses, es regiran pel que fa a el canvi de nivells salarials per la carrera per antiguitat normal.

En determinades àrees geogràfiques estaran adscrits al departament del Hub d'Empreses, que dóna suport operatiu als Centres d'Empresa, desenvolupant el seu treball presencialment als diferents Centres d'Empreses de la zona.

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta