Novetats econòmiques i laborals 2021

Novetats econòmiques i laborals 2021

Com sempre hem arrencat l'any informant-vos de les principals novetats econòmiques, fiscals i laborals que ens depara aquest 2021.

Feliç any nou a tots!

NOVETATS EN NÒMINA

Plus de conveni

Per a l'any 2021 i 2022, s'abonarà exclusivament la part fixa del plus de conveni tot i que aquesta part fixa s'ha incrementat a 517,15 € (abans 309 €).

Plus de Conveni Any 2021 i 2022
Nivell del I al XIV 517,15 €

El plus de conveni s'abona durant el primer trimestre del l'any tot i que en CaixaBank aquest abonament es sol realitzar en la propera nòmina del mes de gener.

Revisió salarial

Aquest any no van a revisar els salaris (a excepció del CP2012) i haurem d'esperar a l'any 2022 per aplicar una revisió salarial.

Any Revisió salarial
2021 0%
2022 0,75%
2023 1%

Actualització CP2012

Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:

Nivell percentatge
Nivell I a la VII 3,5%
Nivell VIII en endavant 6%

Bases de cotització màxima

No s'actualitzen les bases màximes de cotització en els PGE de l'any 2021 pel que no es produirà increment en la cotització a càrrec del treballador.

Ajuda de formació de fills

Es manté l'ajuda de formació de fills fins als 25 anys però entre els 21 a 25 anys l'ajuda estarà condicionada al fet que s'acrediti que es cursen estudis.

Es farà extensiva l'ajuda per al personal declarat en incapacitat absoluta, gran invalidesa, jubilat i orfes de personal mort.

NOVETATS A PERMISOS I VACANCES

Vacances

Es podrà fraccionar fins en 4 períodes el gaudi de les vacances.

Si per motius de conciliació no s'han pogut gaudir la totalitat de les vacances de l'any en curs, aquestes podran gaudir fins al 31 de gener de l'any següent.

Es donarà prioritat a l'elecció de les dates, de al menys 2 setmanes de les que tingui el menor al seu càrrec en cas de divorci o separació.

Es donarà prioritat a l'elecció de les dates de al menys 10 dies hàbils en què els Centres Escolars especialitzats estiguin tancats per als que tinguin fills a càrrec amb discapacitat que acudeixin a aquests centres.

Dies de lliure disposició

Any Dies lliure disposició
2021 2 dies (+ 4 dies per HLS)

Els qui no hagin gaudit del dia addicional de lliure disposició que es va generar l'any 2020 tenen de termini fins al 31 de març per al seu gaudi.

Permís de paternitat

S'equipara el permís de paternitat a el de maternitat i ambdós progenitors podran gaudir de 16 setmanes a partir del 1 de gener de 2021.

Les 6 primeres setmanes s'han de gaudir obligatòriament a continuació de l'naixement.

Permís per mort, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari de parents fins a segon grau

Es podrà gaudir de forma alterna mentre duri el supòsit a què dóna lloc el gaudi del permís.

L'ampliació de dos dies, en cas de desplaçament, es computarà en dies hàbils.

NOVETATS FISCALS

Aportacions a plans de pensions

Reducció a 2.000 € de les aportacions a plans de pensions individuals i altres sistemes de previsió social (abans 8.000 €).

Increment fins a 10.000 € de el límit conjunt d'aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions i altres sistemes de previsió social (abans 8.000 €).

Es redueix el límit fiscal màxim d'aportació a plans de pensions i altres sistemes de previsió social a favor el cònjuge a 1.000 € (abans 2.500 €).

Si feies aportacions superiors als 2.000 € en plans de pensions individuals pots utilitzar com a alternativa a la contractació de l'Assegurança Estalvi Jubilació del Compensa +

 

Diferències entre aportacions a plans de pensions individuals i assegurança d'estalvi jubilació:

Pla de pensions Segur d'estalvi jubilació
Tributació del rescat Rendiments del treball, sempre Rendiments del treball (en cas de mort, per ISD)
Límit d'aportació 2.000 € 10.000 €
Benefici fiscal Diferiment de la tributació a l'hora de rescat
Obtenció del benefici Quan s'ingressa o es retorna l'IRPF En el moment del cobrament de la nòmina

Increment en els trams de l'IRPF

S'afegeix un tram per a bases liquidables superiors a 300.000 euros amb un tipus de gravamen incrementat en dos punts (47% per a aquelles CCAA que no modifiquin el tram autonòmic de l'IRPF).

Així mateix, s'afegeix un tram en l'escala de l'estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.

NOVETATS EN PENSIONS

S'incrementen les pensions contributives un 0,9% i les pensions mínimes i no contributives un 1.8%.

Per als que vulguin accedir a la pensió de jubilació aquest any 2021, l'edat legal de jubilació serà:

Període cotitzat Edat legal de jubilació
37 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys

I per al càlcul de la base reguladora es prendrà en consideració els 288 últims mesos (24 anys) immediatament anteriors al mes previ a el de el fet causant.

Nº de mesos computables / divisor Anys computables
288 / 336 24

Afilia't aquí amb nosaltres.

 

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
 1. Bona tarda:
  Desitjaria que em informéssiu del següent.
  Sóc partícip d'un Pla de Pensions d'Ocupació de CaixaBank, Subpla A.
  Em vaig jubilar fa anys i estic cobrant la pensió de la Seguretat Social.
  A l'veure ara necessitat d'disposar d'una quantitat d'entre 40-50.000 €, com puc saber les participacions anteriors a 31/12/2006 que tenen reducció fiscal de l'40%. Què em beneficiaria millor fiscalment.
  Atentament, una cordial salutació

 2. Bona tarda Jaume,

  La reducció de l'limiti d'aportació a 2.000 € es refereix a les aportacions realitzades pel mateix contribuent a plans de pensions individuals (o altres sistemes de previsió social) no a les aportacions que realitza CaixaBank a el pla de pensions d'ocupació.

  D'altra banda, recordar-te que quan es superen els límits fiscals els compromisos assumit per l'empresa es mantenen només que aquest excés s'aporta a una pòlissa d'excessos.

  Salutacions,

 3. Molt bona informació. Em sorgeix el dubte de si amb la modificació fiscal relativa a plans de pensions, ¿es va a reduir l'aportació que mensualment es realitza segons el Conveni?
  Gràcias

 4. Bona tarda,

  Com ja tens 40 anys cotitzats, amb la legislació actual, la teva edat legal de jubilació serien els 65 anys.

  Pel que fa a el nº de mesos que et computaran per al càlcul de la base reguladora seran, els 300 mesos (25 anys) immediatament anteriors a el mes previ a el de la jubilació.

 5. Com sempre, informació molt pràctica i en un format excel·lent.

  Em sembla interessant el que s'indica de l'assegurança d'estalvi jubilació ja que pot ser una bona alternativa a futur donada la pràctica eliminació dels plans de pensions individuals. Eliminació a la qual no trobo sentit atesa l'evolució de la Seguretat Social.

 6. L'edat legal de jubilació en 2021 per als que hagin cotitzat menys de 37 anys i 3 mesos són 66 anys, no 67. En 2027 els que hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos si serà 67 anys.

 7. Com sempre, al SECB la informació és completa, veraç, professional i útil. Molt bon full Àngel, m'enorgulleix comptar amb companys compromesos.

 8. La bona comunicació:
  a l'gra, encertada per útil, molt ben sintetitzada, tractada amb rigor i amb el valor afegit que suposa els aclariments que inclouen els quadres descriptius.
  Proximitat i professionalitat.
  Enhorabona Angel. enhorabona SECB

Deixa una resposta