L'ajuda formació fills NO ÉS NEGOCIABLE. SECB demandem

L'ajuda formació fills NO ÉS NEGOCIABLE. SECB demandem

Ja vam dir a la passada circular del dia 22 de setembre (accedeix aquí), en relació als incompliments greus que s'estan produint respecte de ajuda formació de fills d'empleats, que

SECB arribaria fins on hagués d'arribar per la defensa dels interessos de tota la plantilla

Perquè fa uns dies vàrem assistir perplexos a un acord de la patronal amb un altre sindicat en què, per assegurar el que ja teníem, se cedia en una cosa que ens havia costat molt mantenir en la negociació del Conveni.

 

Aquest acord no posa fi a les nostres reclamacions, que són moltes més que les que aquest sindicat reclamava. Per això, el proper 6 d'octubre de 2022 es durà a terme la compareixença a la seu del SIMA per resoldre en arbitratge la DEMANDA DE CONFLICTE per SECB en què posem de manifest la interpretació d'articles del Conveni, en relació amb l'abonament de l'ajuda per a la formació de fills d'empleats.

En la demanda, secb sol·licitem:

PRIMER

L'ajuda ha de ser abonada fins als 25 anys inclosos i de forma completa, sense prorrateig, als fills nascuts abans de 2003.

El conveni no parla de cursos acadèmics sinó d'anys naturals, per la qual cosa no preveu la fracció de l'ajuda.

SEGON
D'altra banda, el Conveni col·lectiu estableix que l'ajuda la percebrà l'empleat per cada fill en edat de formació.

Tot i això, la pràctica de l'empresa és abonar només a un progenitor quan tots dos són empleats de la mateixa entitat. Interpretació restrictiva que es fa suposant que l'ajuda és per als fills, sent l'ajuda per formar els fills de les persones empleades.

Des de  SECB reclamem que el pagament s'efectuï als dos progenitors.

TERCER
Aquesta ajuda ha de ser abonada de forma completa per a la formació especial als empleats amb fills amb una discapacitat o minusvalidesa psíquica, física o sensorial, sense limitar-la a un percentatge igual o superior al 33%, ja que al Conveni Col·lectiu no es restringeix a cap percentatge.

Molt ens temem que no s'arribarà a un acord davant del SIMA.

Haurem d'acabar a l'Audiència Nacional, tot per un acord incomplet entre patronal i el sindicat demandant que no va fer bé la feina.

Us informarem del curs d'aquesta demanda.

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Sonia

 

 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic