ELECCIONS EUROPEES 9 JUNY – PERMISOS

ELECCIONS EUROPEES 9 JUNY – PERMISOS

Aquests són els permisos que has de conèixer si en les pròximes eleccions ets designat Membre de Mesa Electoral o Suplent i com exercir el teu dret al vot si el dia de les eleccions coincideix amb la teva jornada laboral.

 

MEMBRES DE MESA ELECTORAL

Les persones treballadores que hagin estat designades per estar en una mesa electoral i acabin constituïnt-la i formant-ne part, tenen dret a absentar-se del seu lloc de treball el dia de la votació (si li coincidís amb la jornada laboral), i a un permís addicional de 5 hores més l'endemà. Les persones treballadores afectades hauran de:

  • Registrar al Portal de l'Empleat amb antelació al dia 9 de juny, la sol·licitud de permís per compliment del deure inexcusable, només en el supòsit de coincidència amb la jornada laboral.
PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per deure inexcusable.
  • Si també s'acaba gaudint del permís de 5 hores de l'endemà, amb caràcter previ al dia 9 de juny hauran de tramitar la sol·licitud de permís per descans postelectoral.
PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per descans postelectoral.

En el moment del registre hauran d' adjuntar la documentació acreditativa de la seva condició de membres de la mesa electoral.

SUPLENTS

Si la persona treballadora acabés constituint la mesa electoral, quan l'endemà es reincorpori a l'equip, registrarà la sol·licitud de permís per “deure inexcusable” (només en el cas de coincidència del dia de les votacions amb la jornada laboral).

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per deure inexcusable.

Si es gaudeix del permís de 5 hores de l'endemà, s'haurà de tramitar sol·licitud de permís per Descans postelectoral.

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per descans postelectoral.

Necessitareu adjuntar la documentació

Cal que els mànagers tinguin en compte aquestes eventualitats, de cara a l'organització del servei al centre de treball.

PERMÍS PER EXERCIR EL DRET AL VOT

Les persones treballadores que el dia 9 de juny hagin de prestar serveis podran gaudir d'un permís de fins a 4 hores dins de la jornada laboral.

És un permís retribuït i no recuperable, d'acord amb la normativa laboral vigent.

Aquest permís només el poden gaudir les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi totalment o parcialment amb l'horari dels col·legis electorals.

Les persones treballadores que facin una jornada l'horari de les quals no coincideixi ni totalment ni parcialment amb el dels col·legis electorals, no tenen dret a cap permís.

Si la coincidència és:

    • com a màxim de 2h, no tindrà dret a cap permís.
    • de més de 2h i menys de 4h  un permís de dues hores.
    • de més de 4h i menys de 6h  un permís de tres hores.
    • de més de 6h  el permís general de quatre hores.

La durada d'aquest permís s'ha de reduir proporcionalment a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l'habitual, legal o convinguda.

Les persones treballadores afectades hauran de registrar al Portal de l'Empleat, amb antelació al dia 9 de juny, la sol·licitud de permís per compliment del deure inexcusable, només en el supòsit de coincidència amb la jornada laboral.

PeopleNow > El meu portal > La meva informació > vacances, permisos i absències > Seleccionar Permís per exercici del dret a vot.
SECB Estem al teu costat, per a qualsevol cosa que necessitis.
No dubtis a posar-te en contacte amb el teu delegat sindical.

 

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIA'T AQUÍ!

 

LUCÍA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic