Classificació d'oficines 2021

Classificació d'oficines 2021

Acaba de ser publicada la classificació d'oficines per al proper any 2021. Com cada any posem a la vostra disposició unes FAQ'S sobre les qüestions més recurrents que ens plantegeu en les nostres visites i així entendre que efectes tindran sobre la nòmina.

classificació oficines

1. Quan entra en vigor la nova classificació d'oficines?

L'1 de gener, per tant, els seus efectes econòmics els veurem reflectits en la propera nòmina del mes de gener, però no la bestreta del dia 14, ja que aquest pren de referència la nòmina del mes anterior.

De la mateixa manera, la variació en la capacitat d'endeutament i en els imports dels préstecs a sol·licitar es veuran reflectits a partir de febrer.

2. Les oficines consoliden nivell? Quin període ha de passar?

Sí, les oficines consoliden nivells com els directors i subdirectors. Una oficina consolidarà si és capaç de mantenir, al menys, el mateix nivell a què va ascendir en l'anterior classificació.

Exemple:

Any 2019 2020 2021
Classificació F2 F1 F1 El 2021 consolida F1
3. Què passa si una oficina puja dos anys consecutius de nivell?

En aquest cas, l'oficina consolidarà el nivell assolit en el primer ascens, pendent que pugui consolidar el següent nivell, si l'any següent aconsegueix mantenir la classificació.

Exemple:

Any 2019 2020 2021
Classificació F2 F1 E2 El 2021 consolida
F1 i el 2 consolidarà EXNUMX si aconsegueix mantenir la classificació
4. Què passa si una oficina puja un any diverses categories en la classificació i al següent any baixa alguna categoria?

En aquest cas, l'oficina consolidarà parcialment el nivell a què descendeix al no poder conservar la categoria obtinguda en el primer ascens.

Exemple:

Any 2019 2020 2021
Classificació F2 E1 E2 El 2021 consolida E2
5. Quin nivell adquireix i quin període de temps ha de transcórrer si nomenen a un actual director d'oficina com a Director d'una altra oficina de superior categoria?

El nomenament de director d'una oficina de categoria superior, implica que el director consolidi en el mateix moment del nomenament el nivell que tingui consolidat l'oficina i, per tant, la consolidació és instantània.

Per al cas d'un subdirector que canviés a una oficina amb el mateix càrrec però de nivell superior, passaria exactament el mateix.

6. Si ja tinc consolidat el nivell i l'oficina baixa en la classificació de categoria, deixo de percebre alguna quantitat de diners?

Sí. Les Despeses de Gestió i Representació són complements salarials que mai es consoliden, per tant, pujaran o baixaran cada any conforme ho faci la classificació anual de l'oficina. També es deixen de percebre si es deixa d'exercir la funció de direcció o subdirecció.

En el supòsit de descens de categoria, es mantindrà, a títol personal, el nivell professional i el plus funcional que tinguin consolidat Director i Sotsdirector.

7. Cobraré algun import durant el període de consolidació?

Sí. Durant el període de consolidació es percebrà l'import equivalent a la diferència retributiva corresponent de l'nivell que tingui l'oficina segons la classificació actual i el nivell que ostenti l'empleat en concepte de Complement Transitori de Classificació. Les Despeses de Gestió i Representació s'han de percebre sempre en la quantia corresponent a la nova classificació.

8. Si l'oficina baixa de nivell, deixo de percebre el complement personal de Transposició / Plus Funcional?

No. El complement personal d'Transposició / Plus Funcional és un complement salarial que es consolida com els nivells salarials. Un cop consolidat només es perdria per renúncia voluntària de la parada. No obstant això, és un complement que es absorbirà i compensarà si es produeix una pujada de nivell

9. Què passa si sóc GCII 2n responsable i l'oficina classifica com nivell D o superior?

En aquest cas, han de percebre el corresponent complement transitori de classificació fins que es consolidi l'ascens a l'any següent. Un cop consolidat el nivell, els empleats GCII 2n resp. adquiriran el càrrec de Sotsdirector abandonant la seva condició de GC II.

10. Sóc GCII 2n responsable, com m'afecta la classificació anual d'oficines?

Els GCII 2n responsables no es veuen afectats, per regla general, per la classificació anual d'oficines. El nivell i els complements salarials associats vindran determinats per la carrera establerta per al gestor comercial II.

Només hi ha una excepció i és el cas en què l'empleat aconseguís classificar l'oficina com nivell D o superior. Si és el cas, una vegada consolidat el nivell, l'empleat abandonaria la carrera de GCII i adquiriria la condició de subdirector.

Import de les despeses de gestió i representació / plus funcional
Director Gestió i represent. A més funcional
A1 573,42 152,31
A2 546,14
B1 518,87 399,19
B2 491,55 284,98
C1 464,27 170,74
C2 436,94 94,58
D1 409,63
D2 382,36 321,37
E1 355,04 245,22
E2 327,71 169,09
F1 300,44 92,92
F2 273,15

Sotsdirector Gestió i represent. A més funcional
A1 409,63
A2 409,63
B1 382,36 245,22
B2 382,36 245,22
C1 355,04 134,03
C2 355,04 134,03
D1 327,71
D2 327,71
E1 300,44
E2 300,44
F1 273,15
F2 273,15

 

En cas d'ascendir a un nivell superior el plus funcional
que s'hagi pogut consolidar quedarà absorbit

Nivell de director / sotsdirector per categoria d'oficina
Nivells Director Sotsdirector
A1 II III
A2
B1 III IV
B2
C1 V
C2
D1
D2 IV
E1 IX
E2
F1 X
F2
G VI XI

Si segueixes tenint qualsevol dubte sobre la teva nòmina o com t'afecta la classificació d'oficines, posa't en contacte amb el teu representant del SECB de la teva zona, t'ho aclarim de forma senzilla, ràpida i professional!

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

0 comentaris a "Classificació d'oficines 2021"Add yours →

Deixa una resposta